IMAM MAHDI ADALAH MISTERI

Imamul Mahdi adalah misteri,

Walaupun banyak hadits yang bercerita,

Hendak dihuraikan secara nyata amat sulitnya,

Hendak ditolak payah juga,

Hadits mengenainya terlalu banyak

Bahkan ada yang bertaraf masyhur,

Siapa pun di kalangan ulama, ditanya tidak akan puas,

Bahkan akan berlaku ikhtilaf di kalangan mereka,

Siapa saja yang boleh menerangkan tentang Imamul Mahdi secara

puas,

Dialah orang penting dan orang kanannya,

Karena dia menghurainya dibantu dengan ilham

Dan berita-berita ghaib,

Siapa yang bukan orang kanannya

Hanya boleh menghurai di sekitar hadits saja,

Siapa orang kanannya, dia menghurai dibantu oleh ilham

Atau berita ghaib menguatkannya,

Orang kanannyalah lebih tahu tentang Imamul Mahdi Al-Muntazar,

Selainnya hanya boleh menghurai secara rambang,

Bahkan orang kanannya boleh berhubung

Dengan Imamul Mahdi di waktu-waktu tertentu,

Dapat panduan, dapat bimbingan, dapat berita ghaib akhir zaman,

Karena itulah dia boleh menceritakan

Tentang Imamul Mahdi dengan tepat dan puas,

Walaupun begitu, bukan semua orang boleh menerimanya,

Lebih-lebih lagi para ulamanya bukan senang hendak percaya,

Bahkan setelah lahirnya pun Para ulama ada yang menentangnya,

Di waktu itu mereka akan nahas,

Mereka akan menerima padahnya hasil penentangannya.

KELEBIHAN DAN KEISTIMEWAAN

IMAM MAHDI

Jika seseorang itu diheboh-hebohkan sebagai seorang yang bakal memimpin seluruh manusia

dan meninggikan agama Islam, maka sudah pastilah orang itu mempunyai beberapa kelebihan, yang

tidak terdapat pada mana-mana manusia biasa atau pemimpin biasa pada hari ini. Imam Mahdi selalu

dihebohkan sebagai seorang yang mempunyai banyak kelebihan berbanding pemimpin biasa. Maka,

sebagai meraikan kepemimpinan Imam Mahdi yang bertaraf khalifah itu, di sini disebutkan beberapa

kelebihan beliau berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat RA, para

tabiin RH dan para ulama muktabar.

1. Kelebihan Imam Mahdi di Kalangan Ahlulbait

A. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Kami, anak keturunan Abdul Muttalib, (adalah) pemimpin ahli syurga yaitu saya (SAW),

Hamzah, Ali, Jaafar, al-Hasan, al-Husin dan al-Mahdi.”

(Ibnu Majah)

Hadits ini secara jelas dan terang menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah antara tujuh

orang pemimpin Ahlulbait di syurga kelak. Maknanya Imam Mahdi termasuk salah seorang yang

sudah dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Bukan saja dijamin syurga, malah menjadi salah

seorang penghulu di syurga kelak. Baginda adalah antara beberapa orang yang dijamin syurga oleh

Allah separti yang berlaku kepada para sahabat pada zaman Nabi SAW dahulu.

Dan di kalangan Ahlulbait sendiri, beliau termasuk orang yang sudah mendapat jaminan

Allah dan rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam syurga di akhirat kelak. Jelaslah bahwa Imam Mahdi

itu adalah salah seorang Ahlulbait yang sangat utama dan mendapat kedudukan yang sangat tinggi

pada sisi Allah SWT.

2. Imam Mahdi Lebih Utama Dari Sebahagian Sahabat RA

A. Ibnu Sirin RH, seorang tabiin yang terkenal, menerangkan bahwa,

“Al-Mahdi adalah lebih afdhal daripada ayah dan bapa saudaraku.”

Ucapan oleh tokoh tabiin ini tidaklah melampau atau melebihi daripada apa yang sepatutnya

diucapkannya. Memang benar, Imam Mahdi adalah lebih afdhal daripada sebahagian besar sahabat

Nabi SAW karena sudah jelas bahwa Imam Mahdi itu bertaraf Khalifah, maka jelaslah baginda lebih

afdhal daripada sebahagian besar sahabat RA.

Ini bolehlah diakui dengan melihat beberapa perkara yang patut kita jadikan perbandingan,

sebagai menyokong ucapan oleh tokoh tabiin itu:

1. Para sahabat RA diredhai oleh Allah secara umum, melalui dua peristiwa besar yaitu Perang

Badar Kubra dan Baiatur Ridhwan, Perjanjian Hudaibiyah. Imam Mahdi disebutkan dalam

beberapa hadits secara khusus sebagai orang yang diredhai dan pemerintahannya juga diredhai.

Maka antara yang khusus dengan yang umum, yang khusus adalah lebih utama.

2. Pemerintahannya bertaraf Khalifah, dan merupakan salah seorang Khalifah Allah dan Khalifah

Rasulullah SAW, yang sama tarafnya dengan Khulafa ur-Rasyidin. Tentulah baginda lebih afdhal

daripada kebanyakan sahabat RA, yang tidak bertaraf khalifah.

3. Beberapa orang sahabat RA adalah orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Antaranya

ialah sahabat yang sepuluh, diikuti yang empat puluh. Imam Mahdi juga sudah dijamin oleh Nabi

SAW akan masuk syurga, malah merupakan salah seorang pemimpin di syurga. Tentulah

kedudukannya ini lebih afdhal daripada sebahagian sahabat RA yang lain, yang hanya dijamin

masuk syurga tetapi tidak menjadi pemimpin di syurga.

4. Imam Mahdi adalah sama taraf dengan Khalifah yang berempat. Mereka yang berempat itu

adalah lebih utama daripada para sahabat RA yang lain. Maka Imam Mahdi juga tentulah lebih

afdhal juga daripada sahabat RA, separti yang diakui itu karena beliau bertaraf khalifah juga.

5. Pemerintahan Khalifah yang berempat sudah pun disebutkan oleh Nabi SAW, secara tersirat dan

tersurat. Maknanya mereka adalah sebaik-baik sahabat daripada sekalian sahabat RA yang ada.

Imam Mahdi juga ditunjukkan sebagai Khalifah, kali ini secara yang amat tersurat, yaitu jelas dan

terang. Maka tentulah kedudukannya lebih afdhal daripada sebilangan besar sahabat RA yang

lain. Para sahabat RA juga mengaku akan kelebihan Imam Mahdi ini berbanding diri mereka

sendiri, karena Imam Mahdi itu apabila zahir kelak, dan jika para sahabat RA masih hidup lagi

(jika ada), tentulah para sahabat RA itu mau tidak mau, akan menjadi rakyat dan makmum

kepada Imam Mahdi. Sedangkan Nabi Isa AS yang sudah bertaraf rasul yang Ulul Azmi itu pun

menjadi makmum kepada Imam Mahdi, inikan pula para sahabat RA yang kedudukan mereka

adalah lebih rendah daripada Nabi Isa AS. Penunjukan dan pelantikannya sebagai khalifah sudah

diisytiharkan oleh Rasulullah SAW sendiri.

6. Afdhal yang dimaksudkan di sini bukanlah keutamaan sebagai sahabat yang dapat bergaul dan

berkumpul dengan Nabi SAW. Dari segi itu, memang sahabat RA adalah paling utama. Afdhal

yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Sirin ini adalah dari segi keutamaan sebagai seorang

pemimpin, keutamaan dari segi zamannya, pemerintahannya dan juga sebagai salah seorang ahli

syurga. Itu saja. Keutamaan adalah berbeda daripada afdhal. Sila perhatikan perbedaannya baikbaik.

7. Malah di kalangan Ahlulbait yang ada pun, memang Imam Mahdi adalah lebih utama daripada

sekalian yang lain, kecuali yang disebutkan di dalam hadits ini. Mereka yang berenam itu lebih

utama daripada Imam Mahdi, jika dilihat dari segi apa pun, kecuali dalam bab pemerintahan dan

kemasyhuran.

3. Kelebihan Masa Pemerintahannya

A. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Bumi akan mengeluarkan ketulan-ketulan emas dan perak dari dalam perutnya separti tiangtiang.”

Sabdanya lagi, “Lalu seorang pencuri datang (dengan tujuan mau mengambil harta itu)

kemudian berkata (kepada dirinya), “Karena mencuri inilah tanganku akan dipotong.”

Pembunuh datang (dengan tujuan mau mengambil harta itu) kemudian berkata, “Karena

mencuri inilah aku akan dibunuh.” Pemutus tali persaudaraan datang (dengan tujuan mau

mengambil harta itu) kemudian berkata, “Karena mencuri inilah aku akan memutuskan lagi tali

persaudaraanku.” Kemudian ketiga-tiga mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sedikit

pun daripadanya.” (Ibnu Majah)

Terdapat terlalu banyak hadits dan riwayat yang menyebutkan Imam Mahdi akan

mengeluarkan harta benda pada masa pemerintahannya dan hadits di atas adalah salah satu daripada

sekian banyak hadits yang menceritakan hal yang demikian. Sebagai perbandingan, pada hari ini, jika

ada orang mendengar emas tertanam di sekian-sekian tempat, pasti beribu-ribu orang akan

mendatanginya, siang atau malam. Setiap orang akan coba mendapatkan harta itu, walaupun hanya

memperoleh sedikit. Ramai yang rela bersusah payah, malah sanggup mati semata-mata karena mau

mendapatkannya. Contohnya ialah terjumpanya lombong emas di Rusila, Terengganu beberapa tahun

dahulu.

Lebih teruk lagi, bukan saja emas yang tertanam diambil orang, bangkai kapal lama yang

dibuat daripada kayu pun, berebut orang ramai mengambilnya untuk dibawa pulang. Jika difikirkan

sekali, apalah gunanya kayu yang sudah reput itu, dan apakah nilainya kepada kita? Malah kadangkadang

besi buruk tertanam di belakang rumah pun disangka harta karun. Heboh sekampung

bercerita tentang hal itu. Apa gunanya besi buruk yang sudah berkarat? Begitulah teruknya

kemiskinan jiwa manusia umumnya pada hari ini.

4. Orang Yang Hidup Pada Zaman Imam Mahdi Sangatlah Beruntung

A. Sabda Nabi SAW,

“Setiap umatku yang lahir pada kemudian akan diberikan pahala (sebanyak) 50 (kali pahala)

orang sahabat.”

Hadits ini sebenarnya adalah merupakan penjelasan kepada ucapan yang dibuat oleh Imam

Ibnu Sirin tadi. Di sini disebutkan pahala yang akan mereka terima, adalah 50 kali lebih banyak

daripada apa yang diterima oleh para sahabat RA. Kenapa boleh terjadi yang demikian?

1. Mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya sedangkan mereka tidak

pernah melihat Nabi SAW. Maka patutlah mereka mendapat lebih banyak pahala daripada

Allah.

2. Mereka ditimpa kesusahan hanya semata-mata karena mereka mempertahankan iman mereka

itu tadi.

3. Mereka tetap berpegang teguh dengan keyakinan dan pendirian itu, dan iman mereka tidak

pernah berganjak. Dari segi logiknya, mereka memang layak untuk menerima lebih banyak

pahala.

4. Mereka terpaksa menanggung sendiri kesusahan dan kepayahan akibat mempertahankan

iman, tanpa ada pembela yang akan membela mereka atau menyelamatkan mereka. Masingmasing

terpaksa berjuang sendirian, menyelamatkan iman sendirian dan saling membela diri

sendiri. Tidak ada rasul bersama-sama mereka. Rasul yang ada bersama mereka hanyalah

‘ajaran-ajaran’ yang jauh tertanam di dalam hati dan iman mereka yang teguh.

5. Mereka ibarat anak yatim, tiada ‘berbapa’. Jika para sahabat dahulu, ada Rasulullah SAW yang

akan membela mereka, sedangkan umat akhir zaman ini tiada lagi Rasulullah SAW yang akan

membela mereka, karena Rasulullah SAW sudah lama wafat.

Pahala yang dimaksudkan di sini, bukanlah dengan arti mereka lebih afdhal daripada sahabat

RA. Pahala yang dimaksudkan itu adalah semata-mata pahala, dan itu tidaklah menjadi suatu sebab

untuk membolehkan mereka mengatasi para sahabat RA. Jika pahala dijadikan ukuran, umat zaman

dahulu lebih layak mendapat pahala yang lebih banyak daripada kita pada hari ini, yang rata-ratanya

berumur pendek dan lemah dari segi tenaganya.

5. Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia

A. Sabda Nabi SAW,

“Al-Mahdi akan menguasai seluruh dunia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Zulkarnain

dan Nabi Sulaiman AS.”

Disebutkan oleh Imam Syamsuddin Abu Abdillah al-Ansari al-Qurtubi di dalam kitabnya

At-Tazkirah, (yang terjemahannya) kira-kira begini:

Diriwayatkan adalah orang-orang yang memerintah dunia ini ada empat

orang: Dua orang mukmin dan dua orang kafir. Yang mukminnya ialah

Sulaiman bin Daud dan Iskandar. Manakala yang kafirnya ialah Namrud dan

Bukhtu Nasar. Dan pemerintah yang kelimanya adalah dari umat ini yaitu Al-

Mahdi.

Ringkasnya, di antara pemerintah dunia yang diberi keupayaan untuk menguasai seluruh

dunia, hanya seorang saja yang datang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini, yaitu Imam

Mahdi. Dan penyempurnanya ialah Nabi Isa AS.

6. Beliau Adalah Khalifah yang Kedua Belas?

A. Dari Jabir bin Samurah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Setelah peninggalanku nanti akan ada dua belas orang Amir (Khalifah).” Jabir berkata,

“Kemudian baginda bercakap sesuatu yang tidak kufahami, lalu aku bertanya kepada bapaku,

lalu dia berkata, “Mereka semuanya dari golongan Quraisy.”

(At-Tarmizi)

B. Sabda Nabi SAW,

“Dunia tidak akan lenyap sehinggalah bangsa Arab diperintah oleh seorang lelaki dari kaum

keluargaku, yang namanya menyamai namaku.”

(Abu Daud)

Hadits daripada Jabir RA di atas yang bertaraf hasan sahih telah dijadikan ‘alasan terkukuh’

oleh golongan Syiah untuk menonjolkan Imam mereka sebagai orang yang dimaksudkan itu. Lalu, ekoran

daripada itu, muncullah beberapa banyak ‘hadits’ lagi yang mendakwa bahwa yang dua belas orang

itu sudah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW akan orangnya satu persatu secara batang tubuh, tanpa

khilaf dan terus-terang, disebutkan namanya dengan bin-binnya sekali.

Ahli-ahli hadits dan para sejarawan Islam juga gagal menjelaskan siapa yang dimaksudkan

dengan angka dua belas itu, berdasarkan sejarah. Mereka gagal memahami maksud sebenar individuindividu

berkenaan. Akhirnya tafsiran sebenar terhadap hadits ini terbiar begitu saja tanpa terhurai.

Sehingga ke hari ini, tiada siapa yang berani menjelaskan siapa mereka itu dan bila berakhirnya yang

kedua belas itu. Memang belum ada mana-mana ahli sejarah atau ahli hadits yang dapat membuat

uraian tepat akan maksud angka dua belas itu.

Ruang kosong itu dapat dihidu dengan cepat oleh golongan Syiah, lantas mereka mengisinya dengan

dalil yang mutawatir, yaitu mutawatir dari segi banyaknya hadits mengenainya, bukan mutawatir dari segi

makna yang sebenar di dalam ilmu hadits itu.

Salah seorangnya ialah Syeikh Sulaiman al-Balkhi yang menulis di dalam kitabnya yang

terkenal itu, Yanabi’ul Mawaddah, muka surat 447, dalam mendakwakan Imam mereka, kira-kira

begini:

“Hadits Imam Dua Belas tidak sesuai jika dimaksudkan dengan Khulafa ur-Rasyidin karena

mereka kurang daripada dua belas (orang). Dan juga tidak sesuai dengan khalifah-khalifah dari

Bani Umaiyah karena mereka lebih daripada dua belas (orang). Semua mereka adalah zalim

kecuali (Khalifah) Umar bin Abdul Aziz, dan mereka bukan pula (dari) Bani Hasyim, karena

Nabi bersabda, “Semua mereka mestilah dari Bani Hasyim.” Dan ia tidak sesuai dengan

khalifah-khalifah dari Bani Abbas, karena mereka lebih dari dua belas (orang). Mereka juga

menindas anak cucu Rasulullah dan melanggar perintah Al-Quran.

“Oleh itu, satu cara untuk menafsirkan hadits itu ialah dengan menerima bahwa dua belas Imam

itu adalah dari Ahlulbait Rasulullah, karena merekalah yang paling alim, paling takwa,

mempunyai sifat-sifat yang paling baik, paling tinggi nasabnya dan lebih mulia pada sisi Allah.

Ilmu-ilmu mereka diambil dari bapa-bapa mereka yang bersambung dengan datuk mereka yaitu

Nabi Muhammad SAW.”

Demikian ulasan Syeikh Sulaiman al-Balkhi, seorang tokoh ulama terkemuka dalam mazhab

Syiah, yang sama tinggi kedudukannya dengan Imam al-Bukhari bagi penganut Ahlus Sunnah wal

Jamaah. Beliau mendakwahkan seluruh umat Islam dari semua mazhab agar menerima saja bulatbulat

pandangannya itu, tanpa perlu memikirkan benar atau tidaknya lagi. Dan kebetulan pula hingga

ke hari ini, masih belum ada buku dari kalangan ulama Ahlus Sunnah yang mengupas secara

mendalam pandangan Syeikh Sulaiman itu.

Lihatlah bagaimana mudahnya beliau menolak kepimpinan para Khulafa ur-Rasyidin,

sedangkan mereka itu adalah para pemimpin yang sentiasa mendapat petunjuk, telah diredhai Allah,

para penghulu di syurga kelak, dan sebaik-baik umat Islam yang ada di bawah kolong langit ini.

Memang pun orang Syiah tidak mengiktiraf pemerintahan para Khulafa itu. Mengenai hadits yang

didakwanya dari Nabi SAW, bagi kita Ahlus Sunnah, adalah hadits mauduk atau sangat palsu, tidak

pernah diucapkan demikian oleh baginda SAW.

Dakwaan bahwa Imam mereka yang dua belas itu adalah orang dimaksudkan oleh hadits,

adalah suatu yang menyalahi maksud hadits itu sendiri. Nabi SAW menyatakan bahwa mereka itu

adalah pemerintah (Amir), bukan semata-mata Imam, dan dari keturunan Quraisy, tidak sematamata

dari Bani Hasyim. Imam dua belas yang didakwa Syiah itu tidak memenuhi kriteria hadits itu

sendiri yaitu tidak semua mereka bertaraf Amir atau Khalifah yang memerintah umat Islam. Dari

kalangan Imam Syiah yang dua belas itu, hanya Sayidina Ali KMW dan Sayidina al-Hasan RA yang

pernah memegang jawatan sebagai Khalifah. Yang lain tidak diketahui oleh sejarah dunia bahwa

mereka pernah menjadi Amir sepanjang hayat mereka.

Bagaimanapun, sebagai menjawab tulisan Syeikh Sulaiman al-Balkhi ini, sebuah kitab Ahlus

Sunnah yang bernama Aqaid Nasafiyah menulis dengan katanya (terjemahannya) kira-kira begini:

“Selepas para nabi, yang paling afdhal di kalangan manusia ialah Abu Bakar as-Siddiq,

kemudian Umar al-Faruq, kemudian Osman Zunnurain, karena dia berkahwin dengan dua

orang puteri baginda SAW, kemudian Ali, Radhiyallahu ‘Anhum.

“Khilafah mereka mengikut tartib ini, dan khilafah berlangsung selama 30 tahun, selepas itu

timbul raja-raja dan amir-amir.

“Hendaklah imam muslimin itu zahir, bukan ghaib dinanti-nanti akan muncul, dan dia

hendaklah dari kalangan orang-orang Quraisy; dan dia bukan hanya datang dari keturunan Bani

Hasyim dan bukan hanya dari anak cucu Ali.

“Dan tidaklah syarat imam itu seseorang yang maksum, dan tidak disyaratkan dia itu

merupakan peribadi terbaik pada sesuatu zaman itu.”

Uraian penulis: Yang dimaksudkan dengan angka dua belas itu, memang bukan daripada

Khulafa ur-Rasyidin. Sebabnya mereka hanyalah berempat saja. Tetapi mereka tidaklah boleh

ditolak begitu saja, karena mereka memang orang pilihan Allah. Juga bukan dari kalangan Bani

Umaiyah karena jumlahnya lebih dari dua belas. Bukan juga dari kalangan Bani Abbasiyah karena

jumlah mereka adalah jauh lebih banyak. Bukan juga dari kalangan Imam-imam Syiah karena mereka

yang disebutkan itu tidak pernah menjadi Khalifah atau memegang tampuk pemerintahan separti

yang dikehendaki oleh hadits di atas. Jadi, siapakah yang sebenarnya dimaksudkan itu?

Sebenarnya, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah kalangan pemerintah yang adil,

yang naik secara hak dan sepenuhnya memerintah berdasarkan Sunnah Nabi SAW. Mereka mestilah

khalifah atau amir yang mendapat petunjuk dalam pemerintahannya. Mereka tidak semestinya dari

satu turutan saja dan pada satu-satu zaman saja. Boleh jadi, mereka itu berjauh-jauh zaman

antara seorang dengan yang lain, berbeda-beda keturunan Quraisynya dan berlain-lain dinasti

pemerintahannya.

Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahwa mereka mestilah datang dari satu-satu

kelompok saja atau dari satu keturunan saja separti yang lazim kita fahami. Quraisy yang

dimaksudkan itu adalah umum, bukan semata-mata milik Bani Hasyim, atau milik Bani Abbas saja,

atau milik Bani Umaiyah saja, atau milik golongan Alawiyin saja, atau milik Bani Tamim saja, atau

milik Bani ‘Adi saja.

Kesilapan ahli sejarah Islam ialah mereka terlalu dikongkong oleh pemerintah yang

berdasarkan urutan naiknya, juga dikongkong oleh pemerintahan bani-bani, sehingga karena itu, para

Khulafa yang nyata-nyata amat adil itupun, turut terkeluar senarai daripada pemerintah yang

disebutkan oleh baginda SAW. Akhirnya mereka menyerahkannya kepada Allah karena mereka tidak

mendapat petunjuk dari Allah dalam menentukan peribadi yang dimaksudkan oleh hadits itu. Kalau

taraf hadits itu dijadikan ukuran, haditsnya memang sahih. Jadi, tiada siapa yang berani mendhaifkan

hadits berkenaan.

Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang adil, karena jika mereka itu tidak adil,

mustahillah Nabi SAW akan menyebut atau memasukkan mereka ke dalam jumlah yang amat sedikit

itu. Jika berdasarkan demikian, marilah kita nilai semula pemerintah-pemerintah berikut, yang

dirasakan dapat memenuhi kriteria adil separti yang dikehendaki.

Penulis memasukkan semua nama itu, karena yang demikian itu ada disebutkan oleh haditshadits,

atau sekurang-kurangnya oleh para sahabat RA, bukan sekadar andaian semata-mata.

Maknanya, nama mereka dan naiknya sebagai pemerintah telah disebutkan oleh Nabi SAW dan para

sahabat RA dalam keadaan tercerai-cerai, satu persatu dan hakikat inilah yang gagal ditangkap

maksudnya oleh para ulama dan sejarawan Islam itu.

1. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq RA. Baginda adalah khalifah yang pertama dan ditunjuk oleh

baginda SAW secara tersirat. Beliau adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW sepanjang

zaman. Datang dari keturunan Bani Tamim, yaitu dari kaum Quraisy. Naiknya sebagai pemerintah

telah disebutkan oleh Nabi SAW secara umum, dan secara tersirat juga. Umurnya sama panjang

dengan umur Nabi SAW.

2. Khalifah Umar bin al-Khattab RA. Orang yang paling tinggi ilmu ketuhanannya di kalangan

umat Islam dan merupakan Sahibul Zaman untuk zamannya. Datang dari Bani Adi, yaitu salah

satu golongan dari kaum Quraisy. Pelantikannya sebagai khalifah dibuat oleh sebaik-baik umat

Muhammad SAW dan sudah dibayangkan oleh beberapa buah hadits. Umurnya juga sama

panjang dengan umur Rasulullah SAW.

3. Khalifah Osman bin Affan RA. Paling dermawan dan lembut hati karena Allah. Datang dari

Bani Umaiyah yang terkenal sebagai golongan pentadbir di kalangan golongan Quraisy. Juga telah

disebutkan naiknya sebagai pemerintah dan matinya sebagai syahid juga sudah disebutkan. Beliau

adalah salah seorang yang dijamin syurga.

4. Khalifah Ali bin Abi Talib KMW. Paling alim di kalangan umat Nabi Muhammad SAW.

Sepupu Nabi SAW. Semestinyalah dari kaum Quraisy juga. Naiknya sebagai pemerintah memang

sudah masyhur seantero alam, walaupun tanpa bantuan dari golongan Syiah. Dari keturunan beliaulah

lahirnya Imam Mahdi yang selalu disebut-sebut oleh orang ramai itu.

5. Sayidina Hasan bin Ali RA. Amat minoriti sejarawan Islam yang memasukkan namanya

sebagai Khulafa ur-Rasyidin kelima, selepas Sayidina Ali KMW. Tempoh pemerintahannya yang

amat pendek itu menyebabkan namanya ‘terkeluar’ daripada senarai Khulafa ur-Rasyidin. Jika

dimasukkan juga, masih tidak bercanggah dengan tempoh yang ditetapkan oleh hadits sahih yang

menyatakan tempoh pemerintahan Khulafa ur-Rasyidin yang selama 30 tahun itu.

6. Sayidina Muawiyah bin Abu Sufian. Merupakan sahabat Nabi SAW, walaupun lambat

Islamnya. Diangkat sebagai salah seorang penulis wahyu. Datang dari Bani Umaiyah. Dan Bani

Umaiyah itu memang salah satu suku yang terkenal di kalangan kaum Quraisy. Naiknya sebagai

khalifah sudah disebutkan oleh Nabi SAW secara tersurat di hadapannya sendiri dengan

disaksikan oleh Ummu Habibah RA. Beliau adalah tokoh sejarah yang amat kontroversi dan

ramai ahli sejarah yang ‘terluncur pena’ lalu mengutuknya dari segenap penjuru, sedangkan

beliau adalah sahabat Nabi SAW juga. ‘Perangainya’ yang kurang dipersetujui oleh ahli sejarah

sebenarnya adalah dari segi ijtihad politik saja, bukan dari segi agama. Ini perlu dibedakan dan

diketahui baik-baik. Sayangnya, perkara inilah yang gagal diperhatikan dan gagal pula difahami

oleh sejarawan sehingga mereka menerima saja riwayat-riwayat Syiah yang memburuk-buruk

dan mengutuknya sehabis-habis hati.

7. Sayidina Abdullah bin az-Zubair RA. Anak kepada Zubair bin Al-Awwam RA. Anak angkat

kepada Ummul Mukminin Sayidatina Aisyah RA. Pemerintahannya cuma di Makkah tetapi

naiknya sebagai pemerintah sudah disebutkan oleh para sahabat RA. Matinya sebagai syahid juga

sudah disebutkan oleh mereka. Disayangkan, ramai ahli sejarah Islam dan pengkaji yang turut

‘terluncur pena’ dengan menyatakannya sebagai pemberontak kepada kerajaan Bani Umaiyah.

Maka banyaklah riwayat batil mengenai dirinya diambil oleh para sarjana tanpa memeriksa betul

tidaknya riwayat itu, dan tanpa mengira siapa peribadi yang mereka kutuk itu. Juga datang dari

kalangan kaum Quraisy yang terkenal.

8. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari pertemuan dua khalifah berketurunan Quraisy yaitu

dari keturunan Sayidina Umar al-Khattab RA yang datang dari suku Bani Adi dan dari keturunan

Bani Umaiyah yang sedang memerintah ketika itu. Merupakan mujaddid kurun pertama, sekali

gus yang memerintah. Itulah yang dikatakan sebagai Sahibul Zaman. Pemerintahannya memang

adil walaupun hanya sekejap saja dan ini sudah tidak perlu dihuraikan lagi. Kealiman dan

kewarakannya amat menakjubkan hati seluruh umat Islam, sejak dahulu hinggalah ke hari ini.

Banyak jasanya yang masih diamalkan oleh seluruh umat Islam di serata dunia hingga ke hari ini,

dan ini menjadikan beliau seorang khalifah dan ilmuwan sejati yang mengagumkan. Ahli-ahli

sejarah tidak jemu-jemu mengorek rahsia hidupnya, dan rahsia kejayaannya, tetapi mereka masih

tidak menemui apa-apa.

9. Sultan Muhammad al-Fateh. Walaupun bangsa Turkinya tebal, namanya sudah dinyatakan

oleh hadits-hadits yang menyebutkan pembuka Kota Konstantinopel adalah oleh sebaik-baik raja,

tentaranya adalah sebaik-baik tentara dan rakyatnya adalah sebaik-baik rakyat. Dikatakan bahwa

ibunya adalah datang dari keturunan Quraisy walaupun sudah agak jauh Quraisynya. Beliau

adalah raja yang berjiwa sufi, amat taatkan perintah Allah dan amat tawakal kepada Allah, dari

segi zahir dan batinnya.

10. Syuaib bin Saleh at-Tamimi. Beliau adalah Pemuda dari Bani Tamim yang terkenal itu. Tidak

syak lagi beliau adalah dari keturunan Quraisy karena demikianlah yang disebutkan oleh haditshadits.

Malah dikatakan beliau adalah datang dari keturunan Sayidina al-Hasan RA.

Pemerintahannya adalah adil karena beliau adalah pembuka jalan bagi naiknya pemerintahan

Imam Mahdi. Beliau adalah Sahibul Zaman yang bongsu, yaitu penutup bagi sekalian Sahibul

Zaman.

11. Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Sebaik-baik manusia pada zamannya dan salah

seorang yang dijamin syurga. Memang dari keturunan Ahlulbait karena telah disahkan oleh haditshadits.

Naiknya sebagai pemerintah sudah sah, tidak syak lagi, dan beliau amat berhak ke atas

jawatan itu atas banyak sebab.

12. Al-Qahtani, pengganti Imam Mahdi selepas kewafatan Imam Mahdi kelak. Pelantikannya

sebagai Khalifah sudah disebutkan di dalam hadits-hadits dan disebutkan juga bahwa

pemerintahannya tidak jauh berbeda daripada pemerintahan Imam Mahdi. Pembantu kanannya

adalah al-Makhzumi, dari keturunan Bani Tamim juga, sama separti Imam Mahdi yang pembantu

kanannya adalah Syuaib bin Saleh, Pemuda Bani Tamim.

Perlu diingat, Nabi Isa AS tidak boleh dimasukkan di sini karena beliau bukan dari keturunan

Arab, apatah lagi Quraisy. Nabi Isa AS adalah dari keturunan Bani Israel. Namun pemerintahannya

memang adil, dan ini sudah dijamin oleh Allah dan baginda SAW sendiri. Sebabnya, Nabi Isa AS

adalah seorang yang bertaraf rasul, bukan manusia biasa, malah adalah salah seorang Ulul Azmi, yang

nyata amat tinggi tarafnya berbanding rasul-rasul biasa yang lain.

7. Imam Mahdi Menjadi Pemimpin Nabi Isa AS

A. Sabda Nabi SAW,

“Apakah yang akan kamu lakukan masa Isa bin Maryam AS turun ke dunia sedangkan

Imam kamu adalah dari kalangan kamu?”

(Al-Bukhari & Muslim)

B. Sabda Nabi SAW,

“Apakah keadaan kamu jika Isa bin Maryam AS turun sedangkan pemimpin kamu adalah

dari kalangan kamu?”

(Al-Bukhari)

Ini adalah suatu penghormatan kepada Imam Mahdi karena Nabi Isa AS menjadi salah

seorang daripada rakyat yang dipimpinnya. Nabi Isa AS memang amat dihormati oleh sekalian umat

Islam apabila turunnya nanti. Ini tidaklah heran karena baginda adalah seorang yang bertaraf rasul,

malah rasul yang Ulul Azmi, pernah diturunkan kepadanya Kitab Injil, turunnya membawa mukjizat

yang selama ini hanya didengar oleh kita saja, orang yang maksum zahir dan batin. Namanya dan

nama ibunya diabadikan di dalam Kitab Suci al-Quran.

Malah Nabi Isa AS yang turun itu memperakukan kepimpinan Imam Mahdi dan taat pula

kepada segala perintah Imam Mahdi, selaku ketuanya juga. Inilah yang dikatakan sebagai suatu

penghormatan, bukan saja kepada Imam Mahdi sendiri, malah kepada seluruh umat ini.

Jika Rasulullah SAW, ketika peristiwa Israk dan Mikraj, sembahyang di Masjidilaqsa dilantik

menjadi imam sekalian rasul dan nabi serta malaikat, itu tidaklah mengherankan sangat karena Nabi

SAW adalah penghulu sekalian mereka, dan dari kalangan rasul juga, bukan dari kalangan orang biasa.

Imam Mahdi adalah dari kalangan orang biasa (bukan bertaraf nabi dan rasul), yang menjadi

pemimpin kepada seseorang yang bertaraf rasul. Inilah keistimewaan Imam Mahdi yang paling besar

bagi dirinya.

Lazimnya rasul pada setiap zaman, rasul itulah yang menjadi pemimpin manusia, apatah lagi

rasul itu bertaraf Ulul Azmi, karena memang rasul itu ditugaskan memimpin manusia, zahir dan batin,

agama dan dunianya, mengenalkan dan membawa manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Imam

Mahdi pada ketika itu memimpin manusia dari segi zahir dan batin, agama dan dunianya, manakala

Nabi Isa AS berada di sisinya sebagai pembantu kanan dan sekali gus rakyatnya. Dari segi inilah yang

dikatakan istimewa itu.

8. Imam Mahdi Adalah Imam Ghaib

A. Sabda Nabi SAW,

“Allah akan menzahirkan dari persembunyiannya, al-Mahdi yang (berasal) daripada kaum

kerabatku sejurus sebelum tibanya hari kiamat, walaupun umur dunia ini hanya tinggal sehari

saja. Dia akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan kesaksamaan dan akan

menghapuskan kezaliman dan penindasan.” (Imam Ahmad)

Mungkin didorong oleh hadits inilah yang menyebabkan golongan Syiah dengan penuh yakin dan

berani mendakwa bahwa Imam Mahdi mereka adalah Imam Ghaib, yang ghaib sejak kecil, sewaktu

umurnya enam tahun (atau sembilan tahun) di sebuah gua di Samarra, utara Iraq hari ini.

Sebenarnya yang dikatakan ghaib itu ialah Imam Mahdi itu berada di alam wali yaitu sebuah

alam yang dikhususkan untuk para wali berehat sejenak daripada kelesuan beribadat dan kepenatan

bermujahadah. Imam Mahdi berada di sana dan mentadbir sekalian alam ini menerusi cara ghaibnya,

secara kerohanian, di samping mempartingkatkan mutu ibadatnya kepada Allah. Beliau bukannya

ghaib menurut cara ghaibnya Imam Mahdi orang-orang Syiah itu.

Apabila tiba masanya untuk beliau keluar, barulah dizahirkannya dirinya, yaitu mula-mula

dilihat di Madinah, kemudian di Makkah, kemudian di Madinah kembali, sebelum seterusnya di

Makkah semula, lalu dibaiat oleh orang ramai, pasukan tentaranya, para wali, jemaah haji dan

penduduk dari serata dunia.

Hal ini sebenarnya amat sukar untuk diterima oleh para sarjana Islam, cendekiawan dan

orang ramai. Hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah, para wali sendiri, para siddiqin dan

pejuang kebenaran saja yang boleh dan mampu menerima kenyataan ini. Penolakan ini disebabkan

mereka tidak mempunyai asas tasawuf yang baik yang membolehkan mereka menerima adanya alam

wali yang ghaib itu. Mereka juga lebih mementingkan logik akal semata-mata. Maka kisah ini

dimasukkan ke dalam kisah-kisah dongeng saja oleh mereka.

Memanglah akal kita yang ‘sihat’ ini akan menolak mentah-mentah sesuatu yang di luar

kemampuan akal kita untuk menerimanya. Juga karena hal ini tidak pernah diberitahu oleh syarak

secara tersurat, sama ada melalui firman-Nya ataupun sabda Nabi-Nya. Hanya orang yang diberikan

hidayah saja yang mampu menerimanya dengan tenang.

9. Kekhalifahan Imam Mahdi Sudah Ditunjuk Oleh Nabi SAW

A. Dari Abu Said al-Khudri RA dari Nabi SAW bersabda,

“Di antara khalifah kamu adalah seorang khalifah yang mencurahkan harta-benda tanpa

mengira-ngira.”

(Muslim)

B. Dari Abu Hurairah RA berkata, Nabi SAW bersabda,

“Jika umur dunia ini tidak tinggal melainkan sehari saja, pasti akan dipanjangkan oleh Allah

hari itu sehingga dia memerintah.”

(At-Tarmizi)

C. Ibrahim bin Maisarah RH berkata,

“Aku bertanya kepada Tawus, “Adakah Umar bin Abdul Aziz itu Al-Mahdi?” Jawabnya,

“Dia seorang (khalifah) yang mendapat petunjuk, tetapi bukannya Al-Mahdi karena dia tidak

memenuhi semua ciri-ciri keadilan.”

Salah satu syarat untuk membuktikan seseorang itu adalah pemimpin yang benar-benar adil

dan dipilih oleh Allah untuk memerintah manusia pada zamannya ialah naiknya sebagai pemimpin

sudah pun ditunjuk oleh orang yang terdahulu daripadanya, sama ada oleh Rasulullah SAW sendiri,

oleh para ulama terdahulunya atau para wali yang ada sejenak sebelum mereka lahir lagi.

Itulah tanda yang jelas bahwa pemimpin berkenaan adalah orang yang dilantik oleh Allah.

Setiap orang Allah, kelahirannya saja sudah disebutkan oleh orang-orang yang terdahulu

daripadanya. Dalam kes Imam Mahdi ini, orang yang menunjukkan kemunculannya adalah Rasulullah

SAW sendiri. Oleh itu, naiknya Imam Mahdi sebagai pemimpin umat pada zaman ini adalah lebih

AULA daripada naiknya mana-mana pemimpin melalui cara pilihan raya atau mana-mana sistem yang

sedang kita gunakan.

Mana lebih patut kita dahulukan, melantik pemimpin yang dipilih oleh majoriti rakyatkah

atau melantik pemimpin yang dipilih oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, nabi kita? Jawapannya ada

pada kita dan semua orang pun tahu. Jadi, apa yang mau kita tunggu lagi?

10. Pemimpin Wajib Menzahirkan Keramat

A. Kata sahabat RA,

“Ada tanda-tanda yang diajukan kepada diri al-Mahdi. Lantas dia memberikan isyarat kepada

burung, maka burung itu segera hinggap di atas tangannya. Kemudian dia memacakkan

tongkatnya ke tanah, maka tongkatnya itu menghijau dan berdaun.”

Keramat atau dalam bahasa Arabnya, karomah, bermaksud sesuatu yang luar biasa yang

zahir dari tangan para wali Allah, dengan pintanya atau tidak, yang tidak didapati dengan dipelajari,

tidak dapat pula diajarkan, dan tidak dapat dikalahkan, yaitu sebagai suatu kemuliaan dari Allah untuk

para hamba-Nya yang Dia redhai. Taraf keramat adalah lebih rendah daripada mukjizat para rasul.

Tambahan lagi, adalah sesuatu yang jarang diketahui oleh kebanyakan umat Islam ialah

bahwa keramat juga boleh berlaku kepada orang awam (umum muslimin) yang sedang berusaha

mencapai jalan Ilahi, yaitu yang istiqamah dalam ibadatnya dan istiqamah menjauhi dosa. Dan

sebenarnya itulah jenis keramat yang paling besar dan paling aula pada sisi Allah.

Hukum berlakunya keramat itu harus saja, yaitu jika berlaku atau tidak berlaku, sama

saja. Kita juga boleh percaya kepada keramat atau tidak percaya. Tidak ada sebarang ketetapan.

Zahirnya keramat itu pula dengan bermacam-macam tujuan dan dengan pelbagai cara, serta keluar

dalam pelbagai bentuk yang tidak dapat difikirkan oleh mana-mana manusia.

Keramat boleh berlaku kepada mana-mana wali-Nya, sama ada ia berseorangan maupun

secara berkumpulan. Bagi kebanyakan wali, keramat boleh berlaku sama ada ketika dia masih belum

lahir ke dunia ini lagi, masa kecilnya, masa besarnya, dan boleh berlaku setelah kematiannya,

walaupun telah lama matinya. Mereka boleh menolong mana-mana mukminin yang terdesak,

kecemasan, dizalimi musuh, atau diperangi oleh kaum kuffar.

Bagi wali yang berwatak nabi, keramat yang dikurniakan kepada mereka adalah harus saja,

dan menunjukkannya kepada orang ramai juga adalah harus saja. Tetapi bagi para wali yang

memegang tampuk kuasa dan memerintah sesebuah negara Islam, menzahirkan keramat di hadapan

rakyat adalah suatu yang wajib pula, karena mereka ini para wali yang berwatak rasul, bukan berwatak

nabi.

Sebab itulah Imam Mahdi apabila zahir sebagai pemerintah kelak, akan dibekalkan dengan

pelbagai keramat, sesuai dengan kedudukannya sebagai orang besar Allah, yang tinggi kedudukannya

pada sisi Allah dan besar pula peranannya kepada seluruh umat Islam.

11. Mampu Mengumpulkan Semula Semua Bani Hasyim

A. Kata tabiin RH,

“As-Sufyani mengirimkan askarnya ke Madinah dan menyuruh agar membunuh setiap

keturunan Bani Hasyim (yang dapat dijumpai), kemudian mereka menyerangnya. Bani Hasyim

akhirnya bercerai-berai di (merata-rata) padang pasir dan di gunung-gunung. Apabila al-Mahdi

muncul, mereka ini akan dikumpulkan semula.”

As-Sufyani yang dimaksudkan di sini adalah golongan Badwi Bani Saud yang berfahaman

Wahabi. Mereka mengantar pasukan tentaranya dari kawasan padang pasir Riyadh untuk menyerbu

Madinah dan Makkah. Kuasa pemerintahan autonomi di Makkah dan Madinah, dua buah kota suci

Islam itu dirampas daripada kekuasaan Syarif Makkah yang berketurunan Bani Hasyim, lalu

mengambil alih kuasa di Hijaz termasuk Makkah dan Madinah.

Antara arahan yang diberi oleh pemimpin Bani Saud itu ialah agar dibunuh saja keturunan

Syarif Makkah dan Madinah, mana yang terjumpa oleh mereka. Jika lari, kejar dan tangkap, kemudian

dihukum bunuh. Karena itu, seluruh Bani Hasyim lari bercerai-berai ke merata pelosok kawasan yang

dapat melindungi mereka daripada kejaran golongan Wahabi itu.

Ada yang lari ke kawasan yang selamat di sekitar Tanah Arab itu juga separti ke Yaman,

Afrika, Jordan dan negara-negara Teluk. Itulah yang dimaksudkan dengan padang pasir. Ada yang

lari lebih jauh lagi separti ke India, China, Eropah dan Asia Tenggara. Itulah yang dimaksudkan

dengan gunung-gunung.

Setelah Imam Mahdi muncul nanti, semua keturunan Bani Hasyim yang berpecah-pecah dan

bercerai-berai itu akan keluar beramai-ramai lalu dikumpulkan semula karena pada masa itu, tidak ada

lagi ketakutan bagi mereka, dan semua keturunan Ahlulbait ketika itu sudah mendapat pembelaan

sepenuhnya. Mereka juga akan dihormati semula oleh seluruh umat Islam separti yang sepatutnya

dilakukan, dan pernah dilakukan sebelum ini. Pemimpin manusia pun ketika itu adalah dari kalangan

Ahlulbait sendiri, yaitu Imam Mahdi AS dan Syuaib bin Saleh at-Tamimi. Manusia pun sudah tidak

berhajat lagi berperang antara sesama umat Islam, melainkan berjihad pada jalan Allah saja. Apatah

lagi mau memerangi keturunan Ahlulbait.

Amat benarlah ucapan tabiin berkenaan.

12. Imam Mahdi Adalah Penghulu Sekalian Mujaddid

A. Sabda Nabi SAW,

“Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini, seorang mujaddid yang akan membaharui

agamanya pada setiap awal seratus tahun.” (Al-Hakim, al-Baihaqi,

Ibnu Hajar, Abu Daud & al-Iraqi)

Telah diutuskan kepada umat Islam seramai tiga belas orang mujaddid. Mereka ini adalah

pemimpin manusia yang berwatak nabi kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sekali gus

merangkap sebagai pemerintah. Tetapi di antara mereka ini, tidak seorang pun yang dapat kita

katakan sebagai ketua mujaddid, dan tidak ada seorang pun yang melantik atau mengisytiharkan

mana-mana antara mereka itu sebagai ketua mujaddid.

Oleh yang demikian, ketua mujaddid itu adalah orang yang paling awal sebutnya tetapi paling

akhir keluar dan dilantik sebagai mujaddid, separti halnya penghulu rasul-rasul adalah yang terawal

sebutnya tetapi yang terakhir keluarnya di kalangan mereka. Ketua mujaddid ini adalah seorang yang

sangat istimewa, separti juga halnya Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang sangat istimewa

berbanding sekalian rasul yang pernah diutuskan kepada manusia. Dan sangat benarlah bahwa Imam

Mahdi itu adalah penghulu sekalian mujaddid, sekali gus merupakan juga penghulu Sahibul Zaman

bagi umat ini.

13. Orang Quraisy Adalah Khalifah, Pemimpin Manusia

A. Abdullah bin al-Huzail berkata,

“Ada sekumpulan orang dari kaum Rabiah berada di sisi Amru bin al-As, lalu salah seorang

dari golongan Bakar bin Wail berkata, “Hendaklah golongan Quraisy berhenti (dari melakukan

kezaliman, fasik dan derhaka masa memerintah) atau Allah benar-benar akan menyerahkan

urusan ini (pemerintahan) kepada (majoriti) bangsa Arab selain mereka.” Kemudian Amru

bin al-As berkata, “Kamu berdusta. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

“Golongan Quraisy adalah pemimpin manusia dalam kebaikan (Islam) dan

keburukan (Jahiliyah) sampai hari kiamat.”

(At-Tarmizi)

B. Daripada Jabir bin Samurah RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda,

“Agama ini akan terus berkuasa sehingga naik memerintah kamu seramai dua belas orang Amir

(Khalifah), dan setiap manusia amat mencintai setiap mereka itu.” Kemudian aku mendengar

Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak berapa jelas lalu aku bertanya kepada

bapaku, “Apa yang baginda sebutkan?” Jawabnya, “Mereka semua adalah dari kaum

Quraisy.” (Abu Daud)

Hal ini sebenarnya telah pun disebutkan oleh baginda SAW dengan amat jelas. Walaupun

pada zahirnya mereka bukanlah pemerintah yang terbaik, urusan agama dan umat ini akan tetap

terbela selagi yang memerintah itu adalah dari kalangan kaum Quraisy. Hal ini sememangnya telah

menjadi suatu sunnah bagi pemerintahan umat ini. Apabila hak pemerintahan itu dirampas daripada

mereka, maka Islam pun turut dirampas oleh musuh dan menjadi semakin lemah.

Apabila mereka dijauhkan dari urusan pemerintahan oleh umat Islam, maka mereka pun

dijauhkan pula daripada rahmat dan pertolongan-Nya. Apabila mereka membiarkan kaum Quraisy ini

dari urusan pemerintahan, maka Allah pun akan membiarkan pula umat Islam daripada pembelaan-

Nya, dan apabila umat Islam melupakan kaum Quraisy ini, maka Allah lupakan mereka dan

membiarkan mereka dibantai oleh pihak musuh. Itulah yang sedang berlaku pada hari ini di seluruh

dunia Islam.

Apa yang berlaku hari ini menjelaskan lagi kebenaran hadits di atas. Kaum Quraisy bukan

saja tidak diberikan apa-apa jawatan dalam pentadbiran, malah ramai yang dihalau keluar dari tanah

tumpah darah mereka. Akhirnya mereka terpaksa merantau membawa diri, untuk mengelakkan

tekanan dan penyeksaan dari pihak berkuasa yang memerintah negara mereka. Segala jasa dan

sumbangan mereka kepada dunia Islam sejak dahulu dipejamkan mata saja oleh semua pemerintah,

terutama pada hari ini, seolah-olahnya golongan Quraisy tidak pernah berjasa apa-apa pun kepada dunia

Islam sebelum ini. Yang lebih teruk, ada kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan dakyah pihak

kafir Barat dengan beranggapan bahwa orang-orang Arab, termasuklah golongan Quraisy adalah golongan

yang ganas dan militan dalam tindakan, dan terburu-buru dalam setiap tindakan mereka.

Pemimpin-pemimpin yang ada hari ini merasakan mereka cukup layak untuk memerintah

dunia, dan bangsa Quraisy tidak cukup layak untuk memerintah. Mereka separti terlupa bahwa

Rasulullah SAW sudah menyebutkan kelebihan bangsa Quraisy dalam soal pemerintahan dan Islam.

Mereka juga seolah-olah tidak pernah tahu bahwa di dalam al-Quran sendiri ada satu surah yang

dinamakan sempena nama bangsa Quraisy. Kelebihan bangsa Quraisy separti inilah yang dilupakan

oleh para pemerintah, dan para ulamanya pula separti tidak tahu-menahu tentang ada satu surah di

dalam al-Quran. Kalau tahu pun, uraian dan tafsirannya mereka tidak berapa tahu.

Imam Ahmad bin Hanbal RH dalam kitab musnadnya meriwayatkan hadits berikut, yang

secara langsung menyebutkan kepentingan kaum Quraisy dijadikan pemimpin umat Islam.

“Para pemimpin itu adalah daripada suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak ke

atas kamu dan kamu juga mempunyai hak yang sama ke atas mereka. Selagi mereka mengasihani

kamu, maka kasihanilah mereka. Jika kamu berjanji dengan mereka, tepatilah (janji itu) dan

jika menghukum, berlaku adillah. Maka jika mereka tidak berbuat hal yang demikian dari

kamu, maka laknat Allahlah ke atasnya, para malaikat dan manusia sekaliannya.”

(Imam Ahmad)

Selain itu, Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Manusia itu (hendaklah) mengikut orang-orang Quraisy dalam urusan pemerintahan. Setiap

orang Islam hendaklah mengikut (pemimpin) yang Islam di kalangan mereka dan orang-orang

kafirnya mengikut (pemimpin) yang kafir juga di kalangan mereka.”

(Al-Bukhari)

Muawiyah bin Abi Sufian RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Orang-orang Quraisy adalah pemimpin manusia, dalam hal kebaikan maupun dalam hal

keburukan sampailah ke hari kiamat.”

(At-Tarmizi)

Hadits-hadits ini dan banyak lagi yang tidak dimasukkan di sini, menunjukkan perlunya

seorang pemimpin yang berketurunan Quraisy untuk membawa umat Islam ke mercu kegemilangan,

separti yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dan zaman Khulafa ur-Rasyidin dahulu. Haditshadits

di atas tidak menafikan hadits-hadits lain yang menyebut bahwa orang bukan Quraisy pun boleh

memerintah. Perlu difahami betul-betul bahwa kepemimpinan orang yang bukan Quraisy adalah

untuk urusan yang bukan bersifat keimanan tulen separti pada zaman Rasul dahulu. Mereka ini tetap

sah sebagai pemimpin, cuma Islam tidak menjamin bahwa pemimpin bukan Arab ini akan mampu

memerintah dengan penuh adil dan mendapat petunjuk Allah.

Dalam hal ini, ada beberapa buah hadits yang menyebutkan keharusan mengangkat orang

yang bukan Arab Quraisy sebagai pemimpin, antaranya adalah,

A. Sabda Nabi SAW,

“Kamu semua dengarlah dan taatilah walaupun yang memimpin kamu itu seorang hamba Habsyi,

seolah-olah di atas kepalanya ada wangian kasturi.”

(Al-Bukhari)

B. Kata Sayidina Umar RA,

“Sekiranya Salim, hamba Abu Huzaifah masih hidup, pasti akan kuangkatkannya sebagai

pemimpin, karena aku takut datang kepadaku tuduhan orang.”

(Imam Ahmad)

14. Manusia Hidup Sangat Aman

A. Kata tabiin RH,

“Panglima perang al-Mahdi adalah orang yang paling terpilih. Penolong dan pembaiat al-Mahdi

adalah penduduk Kufah, Yaman dan para Wali Abdal dari Syam. Yang berada di hadapan al-

Mahdi adalah Jibril dan Mikail. Dia sangat dicintai oleh makhluk, kepemimpinannya mampu

menyelesaikan masalah bencana yang sedang menjadi-jadi, penduduk bumi berasa aman tentaram

sehinggakan lima orang wanita dapat melakukan ibadat haji dengan (penuh aman) tanpa seorang

pun muhrim (yang mengawal). Mereka tidak berasa takut (terhadap apa pun sepanjang

perjalanan dan masa mengerjakan haji) melainkan kepada Allah.”

Ucapan tabiin ini menceritakan dengan jelas beberapa perkara mengenai Imam Mahdi dan

keadilan pemerintahannya, yang antaranya adalah separti berikut:

1. Perakuan daripada Nabi SAW sendiri bahwa pemimpin perang Imam Mahdi adalah dari

kalangan orang-orang yang amat terpilih, separti terpilihnya para sahabat RA dahulu masa

Perang Badar Kubra. Hal ini diakui sendiri oleh Rasulullah SAW, rasul kita yang amat dicintai

itu. Mereka ini sanggup menentang arus jahiliyah yang amat dahsyat melanda seluruh dunia,

sedangkan jumlah mereka amatlah sedikit, cuma 314 orang saja, sedangkan jumlah seluruh

manusia di dunia pada hari ini mencecah angka berbilion-bilion.

2. Penolong Imam Mahdi adalah yang seramai tiga ratus empat belas orang, yang dipanggil Al-

Ikhwan. Dari kalangan Ikhwan ini, empat puluh orang daripadanya dipilih sebagai pemimpin,

dipanggil sebagai Ar-Rufaqak. Dari kalangan Ar-Rufaqak itu, ada dua puluh lima orang lagi yang

lebih terpilih, dipanggil At-Talakan. Dari kalangan At-Talakan itu, terpilih lagi sepuluh orang

yang paling utama di kalangan Ikhwan itu, yang dipanggil Al-Hawariy. Mereka ini semuanya

akan membaiat Imam Mahdi sebagai orang kanannya. Mereka datang dari ‘Kufah’, yaitu dari

Timur, bukan Kufah sebenar yang berada di Iraq itu. Dikatakan Kufah karena mereka sebelum

datang ke Makkah, singgah dan berehat di Kufah seketika, serta berperang dengan tentara as-

Sufyani di sekitar Kufah. Maka karena itu, mereka pun dipanggil oleh hadits Rasulullah SAW

sebagai ‘Penduduk Kufah.’

3. Pembaiatnya adalah juga penduduk Yaman, yaitu yang datang dari sebelah utara Afrika. Juga para

wali abdal yang datang dari Syam, jumlahnya empat puluh orang lelaki dan empat puluh orang

wanita.

4. Malaikat Jibril dan Mikail turut berada bersama-sama dengan Imam Mahdi, membantunya

melaksanakan hukum-hukum Islam, memerangi musuh-musuh Islam dan melawan Dajjal.

Malaikat Jibril akan sentiasa berada di kanan Imam Mahdi manakala malaikat Mikail akan sentiasa

berada di sebelah kiri Imam Mahdi. Kedua-duanya sentiasa membantu Imam Mahdi atas perintah

daripada Allah SWT sendiri.

5. Imam Mahdi sangat dicintai oleh sekalian makhluk di bumi dan di langit termasuk para malaikat

dan haiwan. Tidak ada suatu pun makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini, melainkan

semuanya mencintai Imam Mahdi. Hanyalah orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, iblis,

syaitan-syaitan dan jin-jin kafir saja yang tidak menyukai Imam Mahdi.

6. Bumi menjadi aman, keberkatan dipulihkan dan hidup penuh aman.

7. Tiada lagi ketakutan karena manusia secara lazimnya ketika itu sudah menjadi orang yang baikbaik

dan sangat taat kepada Allah. Mereka juga amat takutkan azab neraka di akhirat kelak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

12 Tanggapan to “IMAM MAHDI ADALAH MISTERI”

RSS Feed for Bumi Mataram Comments RSS Feed

apakah hadits -hadits di atas shahih?

banyak hadits2 lemah dan palsu

IMAM MAHDI : dia akan membunuh dajjal. Dajjal adalah mahluk bermata satu yang lahir dari segi tiga bermuda. Dajjal bukan mahluk gaib tapi manusia nyata. Segi tiga bermuda adalah alat kelamin perempuan yang melahirkan manusia. Selengkapnya baca di http://satriopiningitmuncul.wordpress.com

Yg mampu membunuh dajjal hanya nabi isa alaihissalam.

dajjal/anti christ/lucifer ruled all country trough banking system that all country used today , they used that moneytary banking system (dajjal/anti/lucifer christ get fund for free) to divide,funding war, slave,debt,stress for lack of money,opression,murder & counquer each individu in all country , God said that in Golden Age All Will Be Free No more price tag, No debt , to eat, to feed your kid , to travel,to work & to pray , all money system will be erased !!! , free energy will be produced & used world wide.

Mahdi di alam wali.. semasa nabi belum diutuskan kenapa rasullulah x berada di alam nabi… duduk alam wali baik terus ja tinggal dalam alam wali … jangan sampai tersasul apa yg ditulis boleh menyesatkaan orang lain .. jangan pandai2 reka cerita… mahdi itu bukan ulama yang banyak ilmu .. cuma ada asas agama sahaja… spt rasullulah ada asas agama nabi ibrahim… sebelum dilantik menjadi nabi..

Kepada penulis,kenapa tak dituliskan referesinya?
Bukankah Puisi yang saudara tulis itu buah pena ALMARHUM USTAD HAJI ASAARI MUHAMMAD dari Malaysia?
Dan Tulisan diatas adalah kutipan dari buku USTAD HAWARI BIN ABDUL MALIK dari Malaysia.
Mengapa saudara menulis AHLAK orang2 mulia tetapi diri sendiri tidak dijadikan cermin?
Saya menyokong tulisan saudara tapi perhatikan bab etika ahlak.
seprti mencantumkan nama penulis sebenar.

tak paham sejarah kiranya yg punya blog ini .. ha ha ha

Pertanyaan tiga perkara
Wajib ain menjawab taqwa
Demi terjawab iman taqwa
Menuntun sadar rasa rumasa

Penyebab iman di manusia
Satu ucapan kaipiat beda
Karna pilihan si manusia
Merasa bener yang di bisa

Penyebab amal iman berbeda
Cuwek aturan qias ijma
Hadis quran jadi ta guna
Aturan hidup bagai ta ada

Penyebab iman sekaba-kaba
Karna melihat pakta nyata
Pormalitas simbol nama
Berbuwat salah tida rumasa

Adapun pangkat gelar nama
Nabi rosul alim ulama
Empat nama tiada beda
Satu kaipiat iman taqwa

Quran hadis kias ijma
Dalil padoman iman taqwa
Bila ta gengsi ama nanya
Masrig magrib tiada beda

Kelas drajat memang beda
Tapi disiplin bagai sekola
Tida curiga buruk sangka
Bila mateng arip dewasa

Atas kebawah ibarat roda
Bawah keatas naek tangga
Jika disiplin tarak rama
Walau berbeda ibarat bunga

Zaman sekarang ibarat beda
Beda corak hewan satowa
Seturu-turu mencari mangsa
Pabila laen ya di mangsa

Surat Al a’rop amat nyata
Jika manusia mateng dewasa
Tida curiga dan buruk sangka
Tapi mengaji mengkaji jiwa

Jiwa hidup hidup bertanya
Dari manah asalnya kita
Mao kemana langkah kita
Apakah Alloh sudi nerima

Kalamulloh qur’an di baca
Kitabulloh badan di tanya
Aji amal ibadah jiwa
Di terima apah kaga

Pahla kalau di terima
Dosa kalau ta diterima
Rasa merasa dan rumasa
Sampai mati lanjut bertanya

Ego congkak gengsi nanya
Itulah iman budeg buta
Bisa jadi sekaba-kaba
Orang Cuma menduga-duga

Sedangkan Alloh ogah di duga
Tetapi suka di raba-raba
Belay kasih cinta setiya
Alloh juga balik meraba

Meraba bukan meraba dada
Dada montok kaum hawa
Tapi rabalah sekujur jiwa
Sebates mana punya kebisa
Benar yang benar atas penilaian Alloh dan rosulnyah maka ia kobul amal makbul iman.
Ahlak prilakunyah tida suka usil kepada amal ibadah orang lain.
Tetapi bila dirinyah di usili oleh orang lain maka ia berani menjelaskan amal ibadah dengan secara kersil dan terampil.
Hingga ia di juluki insanul kamil. Alloh namainyah si Julang Anak Jalanan.
Alloh amanatinyah Wali Abdal Imam Mahdi.
Yang mempercayainyah dan meyaqininyah sebagai utusan Alloh maka beruntunglah ia dun’ya ahirat.
Sebaliknyah orang menolak keberadaannyah maka cilaka dun’ya ahirat.
Jadi jelaslah sudah.
Orang beruntung sudah jelas
Orang cilaka sudah jelas
Tida perlu ribut-ribut.
Orang beruntung bisa bertaklid esah soheh iman.
Orang cilaka bertaklidnyah pada jahil murokab batil iman
Tida perlu hujat debat
Tetapi perlu cerdik cermat
Inilah Alloh amanat Rosululloh berwasiat para leluhur mewangsit amanat wasiat.
Ilmu ituh untuk maslahat bukan jahat berebut pangkat.
Karena manusia punya pilihan
Karena tida mao mengikuti aturan
Karena manusia tida mao disalahkan
Maka jadilah masing-masingan di luar tuntunan Alloh dan Rosulnyah dan di luar tatakrama iman taklid.

Terima kasih atas info nya

“Dan banyak juga yang mengaku, aku Imam Mahdi, anak aku Imam Mahdi. Subhanallah, Imam Mahdi itu akan membawa turun Nabi Isa (dari langit) dan membinasakan Dajjal. Jika Imam Mahdi itu dari kalangan manusia biasa masa apa yang dia ada untuk membinasakan Dajjal (dan) membawa turun Nabi Isa dari langit? Imam Mahdi akan membawa turun Nabi Isa ya.” -Puteri Gudipati Ratnasuri Singgara, Raja segala raja-raja Bunian seluruh dunia.

Manusia sebelum Raja Adam ra tanpa ilmu dan pemerintahan bermula Raja Adam ra sahaja bermula dan saat itu dan kini hanya Israel,Palestin dan Syria rumit. Iran dan Korea Utara tiada apa2 mahu ditakuti sebab kedua negara hanya ingin menunjukkan kelainan cara. Kita bakal menyaksikan pemimpin agung Junjungan Besar Terakhir bermula di ambang tahun 2018 dari nusantara maka beranjaklah semua bangsa menjadi bersaudara dan terus menuju ke alam akhirat. Kita bakal saksikan sendiri dikalangan yang kita kenal apakah dalam sengsara atau bahagia (contoh jadi gila selama mana … berapa tahun atau puluhan tahun atau ratusan tahun .. baru lah dengan izin dia kembali normal mengecapi kebahgiaan akhirat sebagai hukuman diberi sebelumnya) Juga kita saksikan dibangkitkan dengan izin arwah2 dan kesaksian itu juga serupa apakah menjadi sengsara dahulu kah atau terus bahagia bertemu sanak saudara. Umur kita bakal menjadi panjang atas izin kurniaan Allah swt. Moga berbahagia lah kalian selalu bersederhana mirip rasul dan kembali lah ke arah kemuliaan pada sesiapa sahaja yang selalu sahaja bertemankan nafsu amarah. Kita masih diberi waktu…


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: