Sifat-sifat Peribadi

Sifat-sifat peribadi beliau ada dinyatakan sama ada oleh hadits-hadits, maupun oleh para tabiin dan juga para ulama yang kemudian daripadanya. Keterangan yang berterabur di sana-sini itu bolehlah disusun semula sehingga menjadi satu keterangan yang jelas. Perlu juga dinyatakan di sini bahwa beliau lebih banyak sifat bangsa Timurnya (Ajam) daripada bangsa Arabnya. Ini disebabkan tempat lahirnya adalah di negeri sebelah Timur, keturunannya memang telah

bercampur dengan bangsa Timur, adat istiadatnya sedikit sebanyak bercampur dengan adat istiadat

bangsa Timur dan bahasa yang digunakannya juga adalah bahasa bangsa Timur itu. Pendek kata,

Timurlah yang lebih menonjol pada diri beliau, sama ada sebelum munculnya atau pada ketika

munculnya kelak.

Timur yang dimaksudkan di sini adalah Malaysia dan Indonesia. Tidak ada kawasan lain di

dunia ini yang lebih layak dipanggil Timur selain daripada Asia Tenggara inilah. Sebabnya, jika

Khurasan kita katakan Timur, Nabi SAW sudah pun menyatakan dengan jelas dalam beberapa buah

hadits nama Khurasan, dan tidak ada pula sebarang hadits yang menyatakan Khurasan itu sebagai

Timur. India, Afghanistan dan Pakistan juga tidak boleh dikatakan Timur karena karena dalam haditshadits

yang berkenaan juga disebutkan bahwa raja India akan diperangi dan dikalahkan oleh Pemuda

Bani Tamim masa DALAM PERJALANAN mereka mencari Imam Mahdi. Jadi, mustahillah

benua kecil India dapat dikatakan Timur, sebab India akan diperangi dalam perjalanan beliau menuju

ke Makkah.

Iran dan Iraq juga lebih-lebih lagi tidak layak dipanggil Timur karena negara berkenaan

disebut dengan jelas dalam beberapa buah hadits, dengan nama Kufah dan Ma Wara an-Nahar, juga

kadang-kadang disebut Parsi. Jadi, mana dia negara lain yang benar-benar boleh dikatakan Timur?

Takkanlah Thailand, Hong Kong dan China itu boleh dikatakan Timur, karena di negara-negara

berkenaan, umat Islam adalah amat minoriti dan tidak akan mampu bangun menjadi kuasa

pemerintahan untuk Imam Mahdi.

Jika demikian, jelaslah bahwa tidak ada kawasan lain lagi yang lebih patut dikatakan Timur,

selain kawasan kita inilah saja dan merupakan satu-satunya kawasan yang paling layak digelar

Timur. Dalam sebuah hadits sahih (riwayat Imam Muslim) disebutkan bahwa Timur adalah kawasan

yang paling hujung bumi ini yang manusianya menerima Islam sebagai agama mereka.

Amat jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan hujung bumi ini adalah Asia Tenggara

karena di sinilah kawasan terakhir yang manusianya beramai-ramai menerima Islam sebagai agama

mereka. Kawasan selepas Asia Tenggara ini, tidak ada yang menerima Islam secara beramai-ramai

sehingga bangsa yang beragama Islam itu mampu memerintah negara. Jika ada yang Islam pun,

hanyalah golongan yang amat minoriti. Lihatlah contohnya di Korea, Jepun dan negara-negara

Kepulauan Pasifik.

Maknanya, Imam Mahdi itu boleh pula dikatakan Ahlulbait yang berbangsa Melayu, memakai

adat istiadat Melayu dan bercakap dalam bahasa Melayu. Jika demikian, alangkah bertuahnya bangsa

Melayu pada akhir zaman ini! Sama separti bertuahnya bangsa Arab zaman dahulu karena memiliki

Nabi SAW, yang lahir dari bangsa mereka, bercakap dalam bahasa mereka dan memakai adat istiadat

mereka.

Bagaimanapun, sebagai perincian sifat peribadinya, berikut ini dinukilkan beberapa sifat

khusus beliau, keadaannya, kemunculannya dan pemerintahannya separti yang kita dapati daripada

sumber-sumber hadits, asar dan juga ucapan tabiin.

1. Namanya Muhammad

A. Dari Abdillah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Dunia ini tidak akan binasa sehingga seorang dari Ahlulbaitku menguasai seluruh bangsa Arab

yang namanya sama dengan namaku.” (At-

Tarmizi & Abu Daud)

B. Dari Abdillah RA dari Rasulullah SAW, bersabda,

“Seorang dari keluargaku akan berkuasa yang namanya sama dengan namaku.”

C. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Seandainya umur dunia ini tidak tersisa melainkan sehari, pasti Allah akan panjangkan hari

itu sehingga dia berkuasa.”

(At-Tarmizi)

D. Sabda Nabi SAW,

“Dunia tidak akan lenyap sehinggalah bangsa Arab diperintah oleh seorang lelaki dari kaum

keluargaku, yang namanya menyamai namaku.”

(Abu Daud)

E. Daripada Zar, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW yang bersabda,

“Tidak hilang atau tidak habis umur dunia ini sehinggalah diperintah seluruh bangsa Arab oleh

seorang lelaki dari ahli keluargaku yang sama namanya dengan namaku.”

(Abu Daud)

Hadits-hadits yang diberikan itu, walaupun semuanya tidak sama matannya, tidak syak lagi

menyatakan dengan jelas bahwa:

1. Imam Mahdi sudah pasti, tidak ragu-ragu lagi, akan zahir ke dunia ini, tidak lama sebelum kiamat

kubra berlaku.

2. Imam Mahdi memang benar-benar berketurunan Ahlulbait, dari keturunan Rasulullah SAW,

suatu hal yang sudah pun diperakui oleh baginda SAW sendiri. Disebutkan berulang-ulang dalam

banyak hadits, antaranya adalah separti yang diberikan tadi.

3. Imam Mahdi akan memerintah seluruh bangsa Arab, suatu hal yang sama yang pernah dilakukan

oleh para Khulafa ur-Rasyidin dahulu. Selepas itu, bangsa Arab sentiasa berpecah, mengikut

kepala masing-masing, hampir mustahil untuk disatukan kembali, sehinggalah datang Imam

Mahdi yang akan menyatukan semula kepala mereka sehingga menjadi satu, sama separti yang

pernah dilakukan oleh para Khulafa dahulu.

4. Hanya empat orang pemerintah yang benar-benar mampu menguasai dan menyatukan seluruh

bangsa Arab di bawah pemerintahan mereka yaitu Sayidina Umar al-Khattab RA (Khulafa ur-

Rasyidin), Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Imam Mahdi dan Nabi Isa AS.

5. Pemerintah yang turut mampu menyatukan bangsa Arab, selain yang berempat di atas adalah

Sayidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayidina Osman, Sayidina Ali, Sultan Muhammad al-Fateh dan

Syuaib bin Saleh at-Tamimi, yang merupakan pembuka jalan bagi naiknya pemerintahan oleh

Imam Mahdi. Selain mereka ini, tiada pemimpin lain yang boleh menyatukan bangsa Arab dalam

arti kata yang sebenar-benarnya.

6. Nama sebenarnya, yang disebut-sebut di khalayak orang ramai adalah Muhammad atau Ahmad,

atau nama yang serupa dengan nama Nabi SAW, bukan dengan nama lain separti Hasan, Rahim

atau sebagainya.

7. Kedatangannya ke dunia ini merupakan suatu janji Allah dan juga janji baginda SAW, suatu hal

yang tidak salah jika kita menuntutnya, karena memang hal itu sudah dijanjikan dan janji itu

diulang-ulang banyak kali pula. Maka lebih layaklah kita menuntutnya untuk zaman kita ini. Siapa

yang tidak maukan segala kelebihan yang telah Allah janjikan kepada kita melalui lidah Rasul-

Nya SAW itu?

8. Jika syarat yang pertama ini pun sudah tidak terpenuhi, yaitu namanya bukan Muhammad, maka

orang yang mendakwa dirinya Imam Mahdi itu, patut sangatlah kita tolak sebab sudah tidak

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hadits. Sudah nyata sangat dustanya itu.

2. Nama Bapanya Abdullah

A. Sayidina Ali KMW, ketika memandang anaknya al-Hasan RH, berkata,

“Anakku ini adalah seorang Sayid, separti yang Nabi SAW menamakan dia. Daripada

keturunannyalah akan muncul seorang lelaki yang namanya separti nama nabi kamu. Dia akan

menyerupai Nabi kamu dari segi akhlak tetapi tidak dari segi rupa.” Kemudian dia menyebutkan

riwayat bahwa bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan (masa pemerintahannya).”

(Abu Daud)

B. Dari Abdullah RA katanya, sabda Nabi SAW,

“Kalaulah umur dunia ini hanya tinggal sehari saja lagi, pasti Allah akan panjangkan hari itu

sehingga diutuskan-Nya seorang lelaki dari ahli keluargaku, yang namanya separti namaku dan

nama bapanya separti nama bapaku. Dia akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan dan

kesaksamaan separti sebelumnya dipenuhi oleh penindasan dan kezaliman.”

(Abu Daud & At-Tarmizi)

C. Daripada Abdullah RA daripada Nabi SAW sabdanya,

“Kalaulah tidak tinggal bagi dunia ini melainkan sehari saja lagi, nescaya akan dipanjangkan

oleh Allah hari itu sehingga dibangkitkan padanya seorang lelaki dari umatku atau dari ahli

keluargaku yang sama namanya separti namaku dan nama ayahnya separti nama ayahku.”

(At-Tarmizi)

Daripada hadits Nabi SAW dan asar daripada Sayidina Ali KMW ini, serta beberapa hadits lain

yang tidak dimasukkan di sini, dapatlah disebutkan beberapa perkara, antaranya:

1. Imam Mahdi adalah dari keturunan Sayidina al-Hasan. Maksudnya keturunan dari Sayidina al-

Hasan yang perempuan, akan membawa kepada turunnya Imam Mahdi. Hal ini sebenarnya

hanyalah bersifat penjelasan, tidak perlulah kita mengoreknya habis-habisan untuk mendapatkan

kesahihan. Cukuplah sekadar mempercayai dan meyakini apa-apa pekhabaran yang telah

disampaikan oleh baginda SAW itu.

2. Sayidina al-Hasan adalah seorang yang lemah lembut dan mencintai keamanan. Maka daripada

keturunannya kelak akan lahir seorang pemimpin yang membawa keamanan sejati ke seluruh

dunia ini yaitu Pemuda Bani Tamim.

3. Diulang sekali lagi, namanya yang sebenar ialah Muhammad, sama separti nama Nabi kita SAW,

tidak menggunakan nama-nama yang lain.

4. Nama bapanya adalah Abdullah, sama nama separti nama bapa Nabi SAW. Hal ini berlawanan

dengan Imam Mahdi bagi golongan Syiah karena bagi mereka, nama bapa Imam Mahdi mereka

bukan Abdullah. Bagi golongan Syiah Imamiah, nama bapa Imam Mahdi mereka adalah al-Hasan al-

Askari dan bagi Syiah Kaisaniah pula, bapa Imam Mahdi mereka adalah Sayidina Ali KMW!

5. Akhlak Imam Mahdi adalah sama dengan akhlak baginda Rasulullah SAW dan hal ini disebutkan

dengan jelas oleh Sayidina Ali KMW. Ini juga menunjukkan ketinggian imannya pada sisi Allah

SWT, karena akhlak adalah lambang ketinggian iman. Pemimpin sejati (Imam Mahdi)

semestinyalah akhlaknya salin tak tumpah dengan akhlak pemimpin sejati juga (Rasulullah

SAW).

6. Rupa zahirnya tidak sama dengan rupa zahir Baginda SAW karena menurut yang disebutkan

dalam riwayat-riwayat masyhur, Nabi SAW itu orangnya putih dan tampan sekali, manakala

Imam Mahdi kulitnya kemerah-merahan dan kelihatan separti orang Ajam.

7. Pemerintahannya sudah dijanjikan, dan dijanjikan juga sebagai suatu pemerintahan yang adil dan

saksama. Yang berani menghalang kemunculannya sebagai pemimpin akan mendapat sebesarbesar

azab dan seksaan.

8. Dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Yang kuat menindas yang

lemah, yang berkuasa menzalimi rakyat jelatanya, yang kaya menindas yang miskin dan

seterusnya. Yang miskin, yang tidak berkuasa dan orang bawahan turut berbuat zalim dengan

melakukan jenayah-jenayah sivil, menipu orang lain, mencari harta haram, menentang

pemerintah dan tidak redha dengan keadaan miskinnya itu.

3. Kuniyahnya Abu Abdillah

A. Sabda Nabi SAW,

“Nama yang diberikan kepada al-Mahdi adalah (separti) namaku, perawakannya (adalah sama)

separti perawakanku, akhlaknya (sama) separti akhlakku dan kuniyahnya ialah Abu Abdillah.”

Berdasarkan hadits di atas, Imam Mahdi itu diperincikan lagi oleh Rasulullah SAW dengan

lebih lanjut sifat-sifat zahirnya separti berikut:

1. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad. Ini adalah penjelasan yang selalu diulang oleh, sama ada

Baginda SAW sendiri maupun oleh kalangan Sahabat RA. Maka tidak syak lagi, memang nama

sebenar Imam Mahdi itu adalah Muhammad. Di langit, nama Imam Mahdi itu adalah Ahmad,

juga sama nama dengan nama Nabi SAW di langit, yaitu Ahmad.

2. Perawakan Imam Mahdi juga adalah sama separti perawakan Nabi Muhammad SAW. Maka

adalah mustahil seseorang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi sedangkan perawakannya

tidak ada persamaan langsung dengan perawakan baginda SAW.

3. Dijelaskan sekali lagi bahwa akhlak Imam Mahdi itu adalah jelmaan kepada akhlak baginda

SAW. Maka sangat beruntunglah orang yang dapat melihat akhlak Baginda SAW masa

hayatnya dan amat beruntung juga orang yang dapat melihat akhlak Imam Mahdi masa

hayatnya. Sebabnya, akhlak mereka berdua itu adalah sama, dan dapat ditiru dan dicontohi hasil

penglihatan mereka sendiri, bukan sekadar dengar-dengar riwayat saja.

4. Kuniyah Imam Mahdi itu ada banyak, salah satunya separti yang disebut oleh hadits ialah Abu

Abdillah, sempena nama salah seorang anak lelakinya, Abdullah. Gelaran separti ini lazim di

kalangan bangsa Arab, sama ada pada masa dahulu maupun sekarang. Gelaran Abu Abdillah ini

juga adalah salah satu kuniyah bagi Nabi Muhammad SAW. Para ulama terdahulu juga sangat

ramai yang menggunakan kuniyah separti ini, sebagai mengambil berkat daripada kuniyah

baginda SAW dan kuniyah Imam Mahdi yang bakal muncul. Ulama dan sarjana Islam di

Nusantara pada hari ini tidak lagi menggunakan kuniyah separti ini dengan beralasankan

kononnya itu adalah adat istiadat bangsa Arab saja, bukan dari syariat Islam sejati, maka tidak

perlu dicontohi.

5. Secara tidak langsung hadits ini menyatakan bahwa orang yang menjadi Imam Mahdi itu mestilah

seorang yang TELAH BERKAHWIN dan telah mempunyai anak, bukannya seorang bujang

atau masih remaja. Orang yang telah berkahwin tetapi tidak mempunyai anak atau masih belum

mendapat anak, tidak boleh mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi karena sudah tidak

bertepatan dengan kehendak hadits di atas.

6. Salah seorang anaknya mestilah bernama Abdullah, sama separti nama anak Nabi SAW, yang

dengan itu, terkenal pulalah panggilannya dengan Abu Abdillah (Bapa kepada si Abdullah). Hal

ini susah ditemui di kalangan bangsa Melayu tulen karena jarang-jarang ada orang Melayu yang

menamakan anaknya sama dengan nama datuknya, separti Abdullah bin Muhammad bin

Abdullah.

7. Jika Muhammad al-Mahdi itu mempunyai nama-nama panggilan yang lain, tidaklah menjadi

masalah karena Abu Abdillah itu hanyalah salah satu daripada kuniyahnya yang banyak itu.

Rasulullah SAW sendiri tidak pula menyatakan bahwa Imam Mahdi itu tidak boleh mempunyai

kuniyat yang lain selain dari yang dinyatakan oleh baginda SAW itu.

8. Imam Mahdi mempunyai sifat sebagai seorang ayah yang sejati. Karena itu apabila zahir kelak,

beliau akan memanggil sekalian umat Islam sebagai anakku, manakala kita sebagai rakyatnya,

akan memanggil Imam Mahdi sebagai ayahku atau wahai ayah. Hanya pemimpin yang sejati

saja yang akan sanggup berbuat demikian terhadap sekalian pengikut dan rakyatnya, tanpa

mengira taraf dan keadaan. Pemimpin hari ini yang datang dari pendidikan sekular atau Barat,

tidak mau memanggil pengikut-pengikutnya sebagai anakku dan tidak mau pula para

pengikutnya memanggilnya sebagai ayahku. Amalan separti ini adalah amalan ulama muttaqin

zaman dahulu separti Imam al-Ghazali RH dan sebagainya.

9. Abu Abdillah adalah istilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa

Imam Mahdi itu adalah ketua bagi sekalian hamba Allah yang saleh-saleh dan wali-wali. Itulah

maksud tersiratnya yang tidak diketahui lagi oleh kebanyakan ulama hari ini. Ini menunjukkan

Rasulullah SAW sendiri menceritakan secara amat tersirat bahwa Imam Mahdi itu adalah

seorang wali yang terbesar dan teristimewa pada zamannya.

4. Imam Mahdi Adalah Seorang yang Sangat Khusyuk

A. Kata tabiin RH,

“Al-Mahdi adalah seorang yang sangat khusyuk karena Allah, separti tenangnya sayap burung

nasar (helang).”

Berdasarkan asar di atas, dapatlah pula kita simpulkan beberapa hal, yang antaranya adalah:

1. Imam Mahdi adalah benar-benar seorang pemimpin yang didatangkan oleh Allah untuk umat ini,

pada akhir zaman. Burung helang yang para tabiin gambarkan adalah lambang kepimpinan, sebab

burung helang itu adalah raja segala burung. Apabila burung helang berada pada sesuatu tempat,

burung-burung lain akan coba menjauhkan diri daripadanya karena faham akan penguasaan

burung helang di kawasan berkenaan.

2. Burung helang adalah lambang penguasaan langit dan bumi, sebab burung helang bebas

meneroka angkasa tanpa sekatan, bebas ke mana saja. Burung helang juga menguasai bumi

karena helang menyambar mangsa dari langit ke bumi dalam masa yang cukup singkat dan amat

pantas pula. Mangsa burung helang ada di atas langit, ada di atas pokok dan ada pula di atas

permukaan bumi. Di dalam air pun ada juga mangsa burung helang.

3. Burung helang adalah lambang kepimpinan yang dinamik dan maju karena helang memang

ditakuti oleh burung-burung lain. Apabila sang helang sedang menguasai langit, tiada burung lain

yang berani angkat kepala karena takut disambar atau dihalau oleh burung helang tadi.

4. Imam Mahdi memang seorang ahli agama yang mementingkan aspek akidah, syariat dan

kerohanian sehingga mampu menenangkan setiap hati manusia, separti tenangnya sayap helang

yang menentang arus angin yang bartiup, yang keadaan sayapnya sentiasa terbentang mengepak.

5. Imam Mahdi adalah seorang Imam yang benar-benar khusyuk dalam ibadahnya, separti

khusyuknya Baginda SAW dan para sahabat RA masa mereka sedang bersembahyang.

6. Imam Mahdi mampu membawa umatnya kembali kepada khusyuk dalam ibadat mereka, suatu

perkara yang telah hilang sejak sekian lama dahulu dan belum lagi ditemui hingga kini. Para ulama

hari ini juga sudah bungkam mulutnya apabila ditanya apa itu khusyuk dan bagaimana cara

sbeenar hendak mendapatkan khusyuk. Imam Mahdi tidak perlu menjawab itu semua karena

jawapannya ada pada amalan dan jiwa beliau yang amat khusyuk itu sehingga akhirnya semua

umat Islam turut mendapat khusyuk dalam ibadat mereka.

7. Imam Mahdi adalah seorang yang amat ikhlas dalam setiap ibadat dan pekerjaan yang

dilakukannya. Karena itulah Imam Mahdi sentiasa dibantu oleh Allah dan diberikan keberkatan

pada kedua-dua tangannya untuk dirasai oleh sekalian manusia. Keberkatan Imam Mahdi itu

digambarkan pada kedua-dua kepak burung helang yang disebutkan.

8. Imam Mahdi adalah seorang yang pemurah. Sayap yang terbuka adalah lambang kemewahan

hidup di bawah kelolaan seorang pemimpin yang amat adil dan bartimbang rasa. Hidup jadi

mudah dan berkat, masyarakat jadi kaya-raya dan harta benda melimpah ruah. Begitu sekali

pemurahnya Imam Mahdi sehingga pintu bilik perbendaharaannya yang penuh harta benda itu

tidak pernah berkunci, dan hanya ditunggu oleh seorang penjaga yang tidak bersenjata. Harta

yang ada di dalamnya juga tidak pernah diaudit, dan sesiapa yang mau meminta harta, akan

disuruh ambil seberapa banyak yang mau diambilnya atau yang termampu dibawanya.

9. Kepak yang terbuka juga adalah lambang kasih sayang yang merata. Kasih sayangnya itu dapat

dirasakan oleh sekalian rakyatnya, hatta yang jauh di ceruk pedalaman atau di ceruk gunung

sekalipun.

10. Maksud khusyuk juga adalah turunnya berkat dan diangkat perbuatan maksiat daripada manusia

yang beriman. Ini dikarenakan khusyuk tidak akan sekali-kali mereka peroleh melainkan setelah

diangkat terlebih dahulu perbuatan maksiat dari kalangan manusia sehingga tiada lagi yang berani

melakukan maksiat secara terang-terangan sehingga masalah sosial dan jenayah mencapai tahap

zero percent dan setelah diturunkan berkat yang merata ke atas seluruh dunia ini. Setelah kedua-dua

perkara ini benar-benar berlaku, barulah rasa khusyuk itu didapati oleh semua umat Islam. Selagi

masih ada perbuatan maksiat dan dosa dilakukan oleh manusia, maka selagi itulah rasa khusyuk

tidak akan manusia peroleh dalam apa-apa ibadat pun.

5. Amalannya Sangat Banyak dan Berakhlak Terpuji

A. Kata tabiin RH,

“Al-Mahdi adalah seorang yang sangat banyak amal ibadatnya, sangat baik pergaulannya dan

sangat berbelas kasihan kepada orang-orang miskin.”

Daripada asar dan kata-kata tabiin di atas, dapatlah disebutkan pula beberapa perkara lagi

mengenai diri Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu itu, antaranya adalah:

1. Imam Mahdi amat banyak amalannya. Amalan yang dimaksudkan adalah amalan sunatnya. Solat

tahajudnya saja berjumlah lima ratus rakaat setiap malam yang dibuat secara istiqamah. Belum

lagi wirid, zikir, selawat, bacaan al-Quran dan sebagainya. Ringkasnya, amalan Imam Mahdi

adalah menyamai dengan amalan para sahabat yang utama pada zaman Nabi SAW dahulu.

2. Imam Mahdi adalah seorang yang amat baik pergaulannya dengan semua orang, terutama

dengan orang yang baik-baik dan kuat amal ibadahnya. Pergaulan yang baik antara sesama

manusia adalah salah satu sifat utama Nabi SAW.

3. Imam Mahdi tidak pernah bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya karena orang jahat takut

berkawan dengannya, manakala orang-orang saleh amat rindu untuk bertemu dan bergaul

dengannya. Jika orang yang jahat atau buruk akhlaknya berkawan dengan Imam Mahdi, maka

orang itu akan menjadi baik karena mendapat berkat daripada Imam Mahdi atau terikut-ikut

perbuatannya hasil melihat sendiri amalan terpuji Imamul Mukminin ini. Hanya yang benarbenar

berhati munafik atau yang keras kekafirannya saja yang tidak akan dapat diubah lagi

akhlak, akidah dan amalannya.

4. Salah satu sifat utama Nabi SAW ialah amat berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, dan

sebagai pengganti Rasul masa ketiadaan Rasul, Imam Mahdi sudah ditentukan memiliki sifat

yang utama ini. Dan sifat ini adalah salah satu sifat terpuji Imam Mahdi. Dengan melihat sifat

utama ini, maka dapatlah dibayangkan oleh sekalian umat Islam bagaimana bentuk sebenar

akhlak Rasulullah SAW masa hayat baginda dahulu.

5. Kualiti ibadatnya adalah terbaik pada zamannya. Tabiin tidak menyebutkan ibadat itu

berdasarkan apa yang dibuat pada zahirnya semata-mata, tetapi yang lebih penting ialah nilai

ikhlasnya yang tinggi, istiqamah dalam melakukannya dan khusyuk dalam melakukannya. Itulah

yang sebenarnya dimaksudkan. Amalan yang sedikit tetapi dibuat dengan sepenuh ikhlas adalah

amat utama dan mendapat balasan yang amat besar. Maka amalan yang banyak dan dibuat

dengan penuh ikhlas adalah lebih-lebih lagi utama dan terpuji pada sisi Allah SWT.

6. Pemimpin dunia pada hari ini sudah tidak tahu lagi bergaul dengan rakyatnya dengan cara yang

baik, atau tidak baik pergaulannya dengan rakyat. Mereka hanya bergaul dengan orang ramai

secara yang rasmi dan mengehadkan golongan yang akan digaulinya. Rumah mereka pun adalah

yang paling jauh daripada orang ramai dan paling jauh juga daripada masjid-masjid. Imam Mahdi

akan menunjukkan cara pergaulan yang sebenar, separti yang dikehendaki oleh agama, kepada

seluruh pemimpin yang lain dan juga kepada orang ramai, separti yang pernah dilakukan oleh

baginda SAW dahulu dan para Khulafa ur-Rasyidin. Dengan pencontohan itulah, dapatlah para

pemimpin yang lain mengamalkannya pula kepada rakyat masing-masing.

6. Umur Imam Mahdi

A. Sabda Nabi SAW,

“Al-Mahdi adalah daripada anakku, dia berusia 40 tahun. Wajahnya bagaikan bintang yang

bergemerlapan, pipi kanannya ada tahi lalat, kulitnya kemerah-merahan seolah-olah dia adalah

keturunan Bani Israel, dia akan mengeluarkan harta karun dan akan menundukkan kota-kota

maksiat.” (Abu Nuaim)

B. Kata tabiin RH,

“Al-Mahdi adalah seorang yang beralis nipis lagi terpisah kedua-duanya dan besar biji matanya.

Dia akan keluar dari Hijaz dan berkhutbah di atas mimbar Damsyik, sedangkan usianya baru

18 tahun.”

Daripada kedua-dua buah riwayat di atas, beberapa perkara dan kefahaman dapat kita ambil,

yang secara ringkasnya, antaranya:

1. Semacam ada pertentangan antara hadits Nabi SAW dengan ucapan tabiin, jika kedua-duanya

dinilai secara zahirnya saja. Namun sebenarnya tidak ada percanggahan apa-apa walaupun

dilihat secara zahirnya, kedua-dua matan itu nyata amat bercanggah!

2. Alasan yang dapat diberikan ialah mustahil para tabiin tidak mengetahui hadits Rasulullah SAW

itu, sehingga mereka mengucapkan sesuatu yang nyata berlawan dengan apa yang telah jelas

disebutkan oleh hadits. Alasan kedua, mustahil para tabiin sengaja mencipta atau mereka-reka

cerita akan sesuatu yang telah jelas disebutkan oleh baginda SAW. Jika ini berlaku, sudah pastilah

ucapan tabiin itu tadi akan awal-awal lagi ditolak oleh para ulama hadits yang mengarti benarbenar

maksud tersiratnya, terutama yang pakar-pakar dalam hal berkenaan.

3. Nabi SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Baginda SAW sendiri,

yaitu Ahlulbait. Dan hal ini amatlah jelas dan terang, tidak perlu lagi dihuraikan lebih panjang

lebar.

4. Umur Imam Mahdi adalah 40 tahun dan di dalam hadits ini, tidak disebutkan apa kaitan umur

yang 40 itu dengan sesuatu. Mungkin ramai ulama yang dengan mudah saja mengatakan

bahwa masa umurnya 40 tahun itulah beliau dilantik sebagai Imam Mahdi, separti yang

banyak didapati di dalam kitab-kitab mereka, yakni berdasarkan hadits-hadits lain, yang secara

zahirnya menyatakan demikian. Hal ini sebenarnya tidaklah salah, malah memang ada alasan

yang kukuh untuk mempercayainya juga, yaitu jika dilihat hadits-hadits lain yang menyatakan

demikian.

5. Kemungkinan yang lebih tepat ialah masa usianya 40 tahun itulah, beliau dilantik sebagai

Qutubul Aulia, walaupun belum lagi dilantik sebagai Imam Mahdi. Mungkin juga dalam usia

demikian, beliau mendapat tahu bahwa dirinya adalah calon untuk menjadi Imam Mahdi separti

yang disebutkan dalam hadits-hadits, asar dan ucapan tabiin. Sebelum itu, beliau tidak mengetahui

akan hal ini. Mungkin juga dalam usia 40 tahun itulah, beliau mula menjalankan tugas sebagai

Qutubul Aulia dan sekali gus merangkap Imam Mahdi untuk umat Islam pada zaman ini.

6. Jadi, yang lebih baik, usahlah mengandaikan maksud hadits itu semata-mata menurut fahaman

kita yang cetek ini, tanpa merujuk kepada arti yang hakikatnya. Lihatlah pendapat dan ijtihad

para ulama yang lebih dalam ilmunya dan tinggi kefahamannya.

7. Wajahnya bergemerlapan bagaikan bintang. Maksudnya ialah wajahnya amat berseri-seri dan

menggembirakan setiap mata yang melihatnya. Seri wajahnya itu adalah seri wajah ahli syurga,

seri wajah salah seorang penghulu syurga, seri wajah kekasih Allah SWT, seri wajah dari seorang

ahli ibadat, seri karena amat bersih hatinya dan juga seri dari keikhlasan hatinya.

8. Kulitnya kemerah-merahan separti kulit orang Israel. Nyatalah bahwa Imam Mahdi bukan lagi

berkulit separti kulit orang Arab, tetapi lebih kepada corak kulit orang Ajam dengan warna yang

kemerah-merahan. Maksud tersiratnya ialah, kulit yang merah itu tanda negeri tempat lahirnya

adalah negeri yang panas. Kulitnya macam kulit orang Israel itu adalah tanda bahwa

keturunannya sudah bercampur antara Arab dengan Ajam, yaitu penduduk asal dari negeri ‘yang

panas cuacanya’ tadi. Orang-orang Arab yang datang ke Timur ini, lazimlah kulit mereka

menjadi kemerah-merahan.

9. Ada tahi lalat besar pada pipi kanannya. Tahi lalat hidup yang terdapat pada pipinya itu tidak

bersifat semulajadi, yaitu tidak ada masa Imam Mahdi masih kecil dan remaja. Mungkin setelah

beberapa puluh tahun umurnya, barulah tanda itu ada pada pipi kanannya. Sebab itulah tidak

disebutkan tahi lalat itu wujud sejak kecilnya atau sejak lahir lagi.

10. Mengeluarkan harta karun dengan banyaknya. Apabila Imam Mahdi dilantik sebagai Imam,

maka bumi dan langit pun mengeluarkan khazanah masing-masing untuk kemudahan manusia.

Hal ini berlaku dengan lebih hebat lagi setelah matinya Dajjal dan turunnya Nabi Isa AS di

kalangan umat Islam. Ketika itu, seluruh nikmat dunia yang pernah dikecapi oleh umat terdahulu

akan dapat dikecapi oleh mereka yang hidup pada masa itu. Juga sebahagian nikmat dunia yang

tidak pernah dikeluarkan kepada mana-mana umat pun akan dikeluarkan kepada sekalian umat

Islam untuk dinikmati dan disyukuri.

11. Menundukkan kota-kota maksiat adalah salah satu tujuan utama Imam Mahdi diturunkan.

Dengan turunnya Imam Mahdi, bumi ini akan disapu segala dosanya sehingga akhirnya bumi ini

dipenuhi dengan kesucian dan kebersihan, zahir dan batin. Apabila ini berlaku, keberkatan turun

mencurah-curah dari langit, melebihi daripada turunnya hujan yang amat lebat sekalipun. Masa

menundukkan kota-kota maksiat ini, Imam Mahdi akan melalui enam peperangan besar yang

turut disertainya. Setelah itu, tidak akan ada peperangan lagi di dunia ini, melainkan berperang

dengan Dajjal dan pengikut-pengikutnya dari kalangan bangsa Yahudi saja.

12. Alis matanya nipis dan terpisah antara kedua-duanya. Keadaannya yang separti ini adalah suatu

yang lazim bagi orang Melayu dan orang-orang di Timur sini. Makna tersiratnya ialah Imam

Mahdi itu memang seorang lelaki yang berwajah tampan dan mukanya berseri-seri, sedap mata

memandang.

13. Biji matanya besar.

14. Beliau belajar di Hijaz. Syarat ini perlulah dipenuhi karena telah dijelaskan begitu. Namun, ramai

orang tidak memahami maksud ucapan tabiin ini, lalu terus mendakwa dirinya sebagai Imam

Mahdi sedangkan jejak kaki pun tidak pernah ke Hijaz itu. Maksud belajar itu adalah belajar

daripada guru-guru yang bertaraf wali dan mujtahid, terkenal salehnya dan mendapat bimbingan

secara langsung dalam hal tarekat sufi.

15. Mampu menyampaikan ceramah agama dalam usia yang masih muda yaitu selepas habis belajar

di Hijaz. Imam Mahdi yang masih muda itu akan merantau ke Damsyik, dan sepanjang tinggal di

sana, beliau akan diminta mengajar orang ramai ilmu agama, sedangkan usianya masih amat

muda. Orang ramai juga tidak tahu bahwa yang mengajar itu adalah bakal Imam Mahdi bagi

seluruh umat Islam ini.

16. Ucapan tabiin itu tidak menyebutkan langsung bahwa ‘bakal’ Imam Mahdi itu datang ke

Damsyik sebagai Imam Mahdi. Jadi, kesimpulan yang lebih tepat, kedatangannya ke Damsyik

adalah semata-mata untuk menuruti jejak ahli keluarganya yang masih tinggal saki-baki lagi itu,

bukannya datang dengan title sebagai ‘Imam Mahdi’.

17. Jadi, berdasarkan uraian-uraian di atas, nyatalah bahwa kedua-dua keterangan berkenaan,

yang sebelum ini ditolak orang, karena nyata amat bertentangan, sebenarnya langsung tidak

bertentangan sama sekali, malah saling menguatkan antara satu sama lain. Diharap selepas ini,

tidak ada lagi orang yang akan mengatakan hadits itu salah dan hadits ini silap karena keduaduanya

bertentangan matannya.

7. Kulitnya Sawo Matang

A. Kata sahabat RA,

“Kulit al-Mahdi berwarna coklat (sawo matang).”

Daripada ucapan sahabat RA di atas, dapatlah diambil arti bahwa Imam Mahdi itu kulitnya

berwarna, bukan putih cerah separti kebiasaan warna kulit orang Arab. Disebutkan warna kulitnya di

dalam bahasa Arab sebagai coklat, bukannya putih atau cerah. Jelasnya, warna ‘coklat’ yang

dimaksudkan itu adalah sawo matang. Dan jika kita cantumkan semua keterangan yang ada

mengenai Imam Mahdi ini, jelaslah, bahwa Timur yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan

adalah kawasan Nusantara ini. Mustahillah orang Jepun dikatakan kulitnya coklat atau sawo matang.

Begitu juga orang Cina, jarang sangatlah didapati yang kulitnya coklat separti yang diisyaratkan oleh

asar.

Orang Siam juga tidak ada yang benar-benar coklat kulitnya secara umum. Malah mungkin

ramai orang Siam yang akan tersinggung jika dikatakan mereka itu berkulit coklat. Orang-orang di

India juga tidak dikatakan coklat karena mereka secara lazimnya, berkulit lebih daripada coklat. Hal ini

memang pun sudah diketahui di seluruh dunia. Orang Pakistan juga tidak dapat diistilahkan coklat

karena mereka lazimnya berkulit kemerah-merahan. Tidak pernah lagi kedengaran ada orang

mengatakan bahwa orang Pakistan itu kulitnya coklat. Tidak tahulah pula pada zaman akan datang,

ada orang yang menganggap orang Pakistan itu berkulit coklat juga.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil daripada asar di atas ialah, memang Imam Mahdi itu,

tidak syak lagi, adalah dari kalangan bangsa Melayu ini, tidak kiralah sama ada asalnya dari mana-mana

Kepulauan di Indonesia, Singapura, Selatan Filipina, Malaysia, maupun Selatan Siam. Semua yang

Islam yang tinggal di kawasan berkenaan lazimnya adalah dipanggil orang Melayu, dan kulitnya lazim

dikatakan sebagai coklat. Mereka tidak marah jika dipanggil demikian, malah mereka sendiri yang

menyebut bahwa kulit mereka adalah coklat.

Dan tidak syak juga, bahwa bangsa Ajam yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah bangsa

Melayu ini. Ini dikarenakan mereka adalah bangsa terakhir yang menerima Islam sebagai agama

mereka secara beramai-ramai dan selepas kawasan ini, tidak ada lagi bangsa lain yang menerima Islam

secara terbuka dan beramai-ramai. Dan, bangsa Timur yang dimaksudkan oleh hadits-hadits, yang di

dalamnya ada segolongan umat Islam istimewa yang dipanggil IKHWAN itu adalah dari bangsa

Melayu ini, sudah amat jelas, tidak lain dan tidak bukan. Tidak perlu lagi kepada uraian yang lebih

lanjut dan terperinci untuk menjelaskannya.

Sebab lain yang membantu menguatkan hujah ialah faktor agama. Maksudnya penerimaan

agama Islam di kalangan masyarakat umum dan penghayatan kepada Islam yang sangat intensif. Pada

masa ini, hanya orang-orang di rantau ini yang benar-benar menerima Islam sebagai agama mereka

secara besar-besaran dan beramai-ramai. Tidak ada tempat lain yang berbuat demikian separti orang

Melayu ini. Mereka lakukannya secara sukarela, tiada paksaan, tiada sentimen melulu separti semangat

yang berapi-api dan tidak juga melalui penguatkuasaan undang-undang.

Masyarakat Melayu juga adalah kaum yang pada hari ini dilihat paling menonjol penghayatan

kepada Islam sebenar. Bangsa-bangsa lain tidak ada yang dilihat penghayatan Islamnya lebih tepat,

lebih bersungguh-sungguh, berdasarkan kemauan sendiri, tidak melampau (radikal dan menakutkan)

dan penuh hikmah. Keadaan ini berlaku bukanlah dengan disengajakan, tetapi sebenarnya memang

telah disusun sedemikian rapi oleh Allah SWT sendiri yaitu secara semula jadi. Hanya sekaranglah

perkara ini baru disedari oleh bangsa Melayu itu sendiri, terutamanya dari kalangan yang kuat

mengamalkan ajaran tarekat dan dakwah.

Secara tidak langsung juga asar sahabat RA ini menjelaskan bahwa Imam Mahdi itu bukan

lagi berketurunan Arab seratus peratus, sebab orang Arab jati jarang yang kulitnya sawo matang.

Percampuran antara darah Arab dan Ajam (di sini maksudnya Melayu) menyebabkan kulit Imam

Mahdi itu tidak lagi separti kulit bangsa Arab jati, tetapi sudah berwarna separti warna kulit bangsa

Ajamnya itu. Jika kulit Imam Mahdi itu separti kulit Arab jati, tidak perlulah lagi disebutkan oleh para

sahabat RA warna kulitnya itu, karena memang orang Arab itu kulitnya putih dan kemerah-merahan

separti yang lazim. Bagi bangsa Arab pula, berbedanya warna kulit Imam Mahdi daripada warna kulit

mereka menjelaskan bahwa Imam Mahdi itu bukan lagi milik penuh bangsa Arab, suku Quraisy,

Bani Hasyim, Alawiyin atau Ahlulbait. Dan mereka pula bukanlah lagi bangsa pendokong agama suci

ini pada masa ini.

Maksud lain yang dapat diberikan di sini adalah sebagai suatu penghormatan kepada bangsa

Ajam yang menjadi tempat kelahiran Imam Mahdi itu. Dikatakan Imam Mahdi itu berkulit coklat,

sebagai tanda bahwa umum masyarakat setempatnya berkulit demikian, walaupun mungkin Imam

Mahdi itu sendiri tidaklah begitu coklat kulitnya separti mereka. Apabila bergaul dengan masyarakat

setempat, maka kulitnya pun dikatakan kelihatan macam cokla pada masa init juga. Ini sebenarnya

adalah suatu penghormatan yang amat besar dan sangat bernilai bagi bangsa Melayu zaman ini,

karena Imam Mahdi itu lahir dari kalangan mereka.

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut mengenai masalah kulit Imam Mahdi ini,

lihatlah hadits yang berikut dalam tajuk seterusnya. Semoga dengan ini, kefahaman kita yang selama ini

mungkin kurang jelas atau tidak jelas, dapat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kita juga tidak

digalakkan berfikir terburu-buru sehingga tidak sempat membuat keputusan dengan adil dan tepat.

Fikirkan dari segenap aspek dan keadaan supaya ilmu kita benar-benar membawa manfaat kepada

kita.

8. Kulitnya Macam Kulit Orang Arab

A. Sabda Nabi SAW,

“Kulit al-Mahdi adalah separti kulit orang Arab, bentuk tubuhnya separti bentuk tubuh orang

Bani Israel, pipi kanannya bertahi lalat dan kekhalifahannya diredhai oleh penduduk bumi,

penduduk langit dan burung-burung di angkasa.”

(Abu Nuaim & at-Tabrani)

Daripada kandungan hadits ini, kita dapat mengambil beberapa perkara, antaranya adalah:

1. Kulit Imam Mahdi adalah separti kulit orang Arab. Ini disebabkan Imam Mahdi adalah berasal

dari keturunan bangsawan Arab Quraisy. Cuma warnanya saja yang agak sawo matang, separti

bangsa Ajam yang menjadi tempat tinggalnya. Bangsa Ajamnya melihat beliau separti orang

Arab keran beliau memang dari bangsa Arab. Maknanya Rasulullah SAW menyebutkan hal ini

berdasarkan sudut pandangan bangsa Ajam.

2. Bentuk tubuhnya adalah separti bentuk tubuh orang-orang Israel, yakni besar dan tegap. Ini

sebagai menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah seorang yang gagah dari segi fizikalnya dan

amat mantap pula dari segi rohaninya. Keadaan fizikal yang besar ini perlu karena seorang

pemimpin yang berbadan tegap akan menggerunkan musuh yang melihatnya. Penyataan ini

adalah berdasarkan pandangan bangsa Ajam tempat tinggalnya, bukan dari sudut pandangan

bangsa Arab lagi. Sebabnya orang Arab dengan orang Yahudi hampir sama saja bentuk dan

saiz tubuh badan mereka, jadi tidaklah mereka melihat bangsa yang lain itu lebih besar

tubuhnya daripada bangsa yang satu lagi. Hanya orang-orang Ajam saja yang memandang

tubuh orang Arab dan Israel itu lebih besar daripada tubuh badan mereka.

3. Dijelaskan sekali lagi bahwa Imam Mahdi itu mempunyai tahi lalat di pipi kanannya, dan

penyataan ini adalah amat jelas, karena disebutkan berulang-ulang kali oleh Nabi SAW.

4. Kekhalifahannya diredhai oleh seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat dan roh orang-orang

mukmin. Apabila seluruh penduduk langit telah redha dengan pemerintahannya, maka seluruh

penduduk di bumi pun akan turut redha dengan pemerintahannya, karena lazim apabila

penduduk langit telah redha dengan seseorang, maka penduduk bumi pun akan turut redha pula

dengannya.

5. Burung-burung yang disebutkan di sini adalah wakil saja daripada sekalian binatang, karena

lazim apabila sejenis binatang redha kepada seseorang, maka semua binatang lain pun akan turut

redha kepadanya, tidak kira di langit, di atas tanah, di dalam tanah atau di dalam air.

6. Punca semua makhluk redha dengan pemerintahannya adalah karena Imam Mahdi telahpun

mempersiapkan dirinya, zahir dan batin, untuk menjawat tugas utama ini, sebelum diserahkan

kepadanya tugas utama ini. Hal demikian amat berlawanan dengan pemimpin dunia sekarang

yang hanya mempersiapkan zahir saja sebelum mereka memerintah sesebuah negara. Aspek

rohaniah yang sebenarnya lebih penting, lazimnya terabai terus. Juga dikarenakan pelantikannya

adalah atas kehendak Allah SWT jua, bukannya atas pilihan dan pencalonan oleh orang ramai di

sesebuah negara.

9. Matanya Kelihatan Sentiasa Bercelak

A. Kata sahabat RA,

“Kedua-dua pelupuk matanya tampak bercelak.”

Bercelak adalah suatu sunnah. Sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala, manakala

yang meninggalkannya akan rugi, karena tidak mendapat pahala sunat. Semua ulama muktabar sejak

zaman dahulu lagi, sudah menjadikan celak ini sebagai amalan mereka.

Dalam kes Imam Mahdi ini, walaupun beliau tidak mengenakan celak, tepi matanya akan

tetap kelihatan separti bercelak, dan ini adalah suatu keistimewaan baginda yang tidak ada pada orang

lain. Keistimewaan ini sebelumnya hanya ada pada datuknya yang mulia, baginda Rasulullah SAW

saja, selain Nabi Ibrahim AS.

10. Gigi Seri Imam Mahdi

A. Kata sahabat RA,

“Gigi seri al-Mahdi tampak bersinar.”

Hal ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa Imam Mahdi itu memang bersih dan

wangi, sama ada pada badannya maupun pada anggota lainnya, yang biasanya pada orang

kebanyakan, agak berbau atau kurang baik. Sehingga dengan giginya yang kelihatan bersinar itu, akan

bertambah lagi berseri wajahnya yang mulia itu.

11. Gigi Imam Mahdi Berjarak

A. Dari Abdul Rahman bin Auf RA katanya, sabda Rasulullah SAW,

“Sungguh Allah akan melahirkan seorang lelaki dari keturunanku, yang (antara sifat utamanya

ialah) giginya berjarak, dahinya lebar, keadilannya sangat meliputi seluruh alam dan akan

mendapatkan harta benda dengan melimpah-limpah.”

(Abu Nuaim)

12. Pada Pipi Kanan Imam Mahdi Ada Tahi Lalat Hidup

A. Kata sahabat RA,

“Pipi al-Mahdi ada tahi lalatnya.”

Ini adalah pengulangan lagi bagi hadits-hadits dan asar yang telah disebutkan sebelum ini. Oleh

itu, tetaplah bahwa Imam Mahdi itu orang yang mempunyai tahi lalat hidup, yang besar, terletak

pada pipi sebelah kanan. Ini adalah salah satu keistimewaan Imam Mahdi karena tahi lalat itu

bukannya wujud secara semula jadi, tetapi wujud sebelum baginda diangkat sebagai Imam Mahdi.

Oleh itu, masa hayatnya bergaul, mengajar dan membantu orang ramai, mereka benarbenar

tidak tahu bahwa tuan guru mereka itulah dia bakal Imam Mahdi yang akan memerintah

seluruh dunia suatu hari kelak.

13. Janggut Imam Mahdi

A. Kata sahabat RA,

“Dia (al-Mahdi) berjanggut tebal tetapi tidak begitu lebat.”

Imam Mahdi itu mestilah mempunyai janggut, janggutnya diperincikan lagi dengan penyataan

bahwa bentuknya tebal, yakni panjang tetapi tidak lebat yaitu tidak rapat-rapat. Maksud panjang itu

tidaklah sampai ke pusat separti yang banyak difahami oleh orang awam, tetapi sekadar tidak sampai

melebihi sejengkal. Yang demikian adalah suatu sunnah daripada baginda Rasulullah SAW, yang

diikuti oleh para sahabat RA, kemudian oleh para tabiin dan seterusnya oleh generasi di bawahnya,

hinggalah ke hari ini.

Keadaan separti itu, yaitu mempunyai janggut yang tebal tetapi tidak begitu lebat, jika sekali

lihat, adalah perkara biasa. Namun untuk memenuhi ciri-ciri berkenaan sebenarnya amat sukar,

karena tidak semua orang mampu memenuhi ciri-ciri berkenaan dengan tepat. Bentuk dan gaya

janggut yang tumbuh adalah semata-mata kurniaan Allah, bukannya boleh direka-reka dan dibentukbentuk

menurut kemauan kita saja. Sebab itulah, sifat-sifat, akhlak, amalan dan keadaan Imam

Mahdi itu diperincikan dengan begitu sekali, sama ada oleh Baginda SAW sendiri, maupun oleh para

sahabat dan tabiin. Artinya, semakin banyak perincian yang diberi, semakin sukar untuk mencari

peribadi sebenar yang digelar sebagai Imam Mahdi itu.

Jadi, bagi sesiapa yang ada mengaji bab mengenai sifat-sifat Imam Mahdi, tidak akan

menerima bulat-bulat saja sebarang pengakuan seseorang bahwa dirinya Imam Mahdi, melainkan

setelah menelitinya dari atas hingga ke bawah, dari mula hingga ke akhir, dari zahir hingga ke batinnya

dan sebagainya lagi. Banyak perkara yang perlu diteliti dan dinilai, kemudian dibandingkan dengan

keterangan-keterangan daripada hadits-hadits dan ucapan para sahabat RA serta tabiin RH.

Kebanyakan yang mendakwa dirinya Imam Mahdi tidak mempunyai janggut pun di dagunya.

Setelah berpuas hati bahwa setiap perkara yang disebutkan oleh hadits-hadits ada pada dirinya

dan berlaku pula tepat separti yang didakwa, barulah boleh diakui orang itu memang Imam Mahdi

yang ditunggu-tunggu. Barulah orang ramai akan segera berbaiat kepadanya, menjadikannya Imam

mereka zahir dan batin, dari segi agamanya dan dunianya, dari segi hidupnya dan matinya dan

sebagainya lagi.

Ulama pada hari ini di Asia Tenggara ini, terutama sekali yang bertaraf ulama moden, tidak

ramai lagi yang berjanggut, apatah lagi yang berjanggut tebal. Banyak daripada mereka yang akhir

baligh, bukan akil baligh, karena umur telah menjangkau setengah abad pun, janggut masih belum

tumbuh-tumbuh di dagunya. Alasannya, perkara itu adalah sunat, boleh buat dan boleh tak buat. Tak

payah sibuk-sibuk timbulkan atau besar-besarkan masalah furuk ini.

Memang demikianlah keadaannya. Benar juga alasan yang diberikan mereka, jika dilihat sekali

lalu. Namun, jika difikirkan sekali lagi, akan jadi kemusykilan yang amat besar. Kalau ulama sendiri

sudah tidak menghormati sunnah agama sendiri, bagaimana mungkin orang awam akan turut

menghormati ajaran agama mereka, sebab contoh yang patut diikuti, tiada di depan mata. Kalau para

ulama sendiri sudah meninggalkan ajaran agama mereka, siapa lagi yang dapat diharap untuk

menaikkan semula agama Islam ke tempatnya yang tinggi dan mulia itu? Takkan kita nak harapkan

penganut agama Sikh untuk membantu menaikkan sunnah Islam ke tempatnya yang tinggi itu.

Sebab itu umat Islam pada hari ini sudah ramai yang tidak berjanggut karena mereka melihat

contoh yang paling mudah, para ulama dan para pemimpin yang sudah tidak berjanggut lagi. Memang

ada sebilangan umat Islam yang masih berjanggut, tetapi mereka ini berjanggut bukanlah meniru para

ulamanya, tetapi atas kefahaman sendiri, kesedaran sendiri dan kemauan sendiri. Tiada contoh lagi

bagi mereka. Ada yang berjanggut dengan niat-niat yang lain, dan bagi golongan yang ini, kita

serahkan penilaiannya kepada Allah semata-mata.

14. Hidungnya Mancung

A. Dari Abu Said al-Khudri RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“al-Mahdi adalah dari keturunanku, dahinya luas, hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan

bumi ini dengan keadilan dan kesaksamaan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman

dan penindasan. Dia memerintah selama tujuh tahun.”

(Abu Daud & al-Hakim)

Berdasarkan hadits ini, dinyatakan lagi beberapa perkara, sama ada pertama kali disebut,

maupun yang berupa pengulangan daripada hadits-hadits lain:

1. Imam Mahdi adalah dari keturunan Baginda SAW. Pengesahan yang dibuat berulang-ulang kali

ini tidak syak lagi adalah janji Allah dan Rasul-Nya SAW bahwa memang Imam Mahdi itu

adalah benar-benar dari keturunan Nabi SAW. Karena terlalu banyak pengulangan terhadap

perkara yang sama, maka dapatlah disimpulkan di sini bahwa pekara ini adalah sesuatu yang

mesti dipenuhi, tidak boleh tidak.

2. Dahinya luas. Penyataan ini juga diulang dalam beberapa buah hadits dan ucapan sahabat dan

tabiin. Orang yang berdahi luas lazim dikatakan adalah tanda orangnya kuat rohaniahnya, ahli

pemikir yang kuat, tenang fikirannya dan matang dalam segala tindakan dan urusan. Dahi luas

juga adalah tanda orang itu sudah berumur, bukan remaja lagi. Sebab itu, lazimnya golongan

remaja mempunyai saiz dahi yang lebih kecil berbanding orang dewasa dan orang-orang tua.

3. Hidung Imam Mahdi adalah mancung. Pernyataan ini adalah tanda bahwa Imam Mahdi itu

lahir dari kalangan orang atau kaum yang hidungnya ‘tidak mancung’. Jika tidak, masakan

perkara ini perlu disebut oleh Nabi SAW, karena bangsa Arab memang diketahui umum

memiliki hidung yang mancung-mancung belaka. Terlalu jarang atau boleh dianggap pelik jika

dikatakan ada orang Arab yang hidungnya tidak mancung atau pesek. Maksud tersiratnya, Imam

Mahdi itu benar-benar lahir di negara Ajam.

4. Imam Mahdi akan menjadi pemerintah di bumi ini. Pemerintahannya setelah menjadi Khalifah

adalah penuh adil dan saksama, meliputi seluruh dunia. Tanda akan naik Imam Mahdi menjadi

pemerintah ialah seluruh dunia ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan penindasan. Para

pemerintahnya adalah orang-orang yang zalim-zalim, manakala yang kaya dan kuat menindas

yang miskin dan lemah. Yang miskin dan bodoh juga berbuat zalim dengan melakukan jenayah

separti mencuri. Ulama memandang rendah orang awam dan orang awam pula hilang hormat

kepada golongan ulama.

5. Lama pemerintahan Imam Mahdi ke atas seluruh dunia ini adalah tujuh tahun. Tujuh tahun yang

dimaksudkan adalah relatif, bukan dengan arti tujuh tahun separti yang mampu kita bayangkan

pada hari ini. Untuk keterangan yang lebih jelas lagi tentang ini, lihat pada bahagian-bahagian

akhir pemerintahan Imam Mahdi pada bab-bab yang akan datang. Angka tujuh sebenarnya

adalah lambang berkat dan banyak, bukan artinya tepat-tepat tujuh tahun separti yang

disabdakan.

15. Cap Kenabian Pada Bahunya

A. Kata sahabat RA,

“Pada bahu al-Mahdi terdapat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW.”

Suatu perkara yang amat tidak dipedulikan orang ialah cap kenabian Nabi Muhammad SAW

yang terdapat pada tengah-tengah dua belikat Imam Mahdi. Kalau dengan Nabi Muhammad SAW

dahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani meneliti tanda ini untuk mengesahkan kebenaran individu

yang bernama Muhammad SAW itu, maka Imam Mahdi pun demikian juga, bagi kita umat Islam.

Apabila yang zahir itu mengaku dirinya Imam Mahdi, maka mintalah ditunjukkan cap

kenabian itu dari belakang badannya. Jika benar, maka sahlah dia itu memang Imam Mahdi separti

yang disebut-sebut. Jika tidak ada cap kenabian itu, maka bohonglah dia.

Cap kenabian itu besarnya separti telur burung merpati, tulisannya berwarna hitam, hurufhurufnya

jelas, bentuknya seakan-akan membonjol keluar (melengkung) dan bukannya tatu, yakni

ditekan dengan alat oleh manusia. Cap kenabian itu bukan dibuat oleh manusia dan tidak akan padam

selama-lamanya.

Di sekeliling cap kenabian itu ada bulu roma yang halus tumbuh, yang mengelilingi cap itu.

Keadaan separti ini mustahil dapat ditiru-tiru oleh sesiapa pun, karena tidak ada kemudahan dan

peralatan yang mampu meniru separti sifat-sifat yang ada itu. Hanya Imam Mahdi dan Rasulullah

SAW saja yang diberi keistimewaan mempunyai cap kenabian di belakang badan, di antara dua

belikat mereka.

16. Jubah Imam Mahdi

A. Rasulullah SAW bersabda,

“Dia adalah dari keturunanku dan umurnya adalah empat puluh tahun. Wajahnya berseri-seri

laksana bintang dan dia mempunyai tahi lalat di pipinya. Dia akan memakai dua lapis jubah

Qutwani dan bentuk badannya separti orang-orang Bani Israel.”

(At-Tabrani)

Jubah Qutwani adalah sejenis jubah yang diperbuat dari bulu binatang, dan bukan menjadi

pakaian yang lazim dipakai oleh bangsa Arab sejak dahulu hingga kini. Jubah bulu itu adalah dari jenis

jubah yang mahal dan sukar didapati di pasaran terbuka. Dan Imam Mahdi memakai jubah berkenaan

sebanyak dua lapis setiap kali pakai. Itu adalah lambang ketinggian peribadinya dan sebagai suatu syiar

bagi dirinya. Dua lapis pakaian juga adalah sunnah daripada Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS dan

beberapa orang rasul yang terdahulu.

17. Sukar Bertutur Kata

A. Sabda Nabi SAW,

“Al-Mahdi adalah termasuk orang yang sukar bertutur kata (ketika awal munculnya).”

B. Sabda Nabi SAW,

“Jika al-Mahdi merasa sukar berbicara, maka dia akan menepuk paha kirinya dengan tangan

kanannya.”

Kedua-dua hadits ini menyatakan satu perkara yang sama yaitu Imam Mahdi itu diberikan satu

keadaan yaitu sukar berkata-kata ketika awal munculnya sebagai Imam Mahdi. Hal ini berlaku hanya

apabila dibaiat oleh orang ramai, dan bukannya sifat semula jadi sejak kecil.

Keadaan ini sebenarnya adalah untuk membedakannya daripada orang lain, karena lazimnya

para pemimpin dunia hari ini mestilah seorang yang fasih bertutur kata. Adalah suatu kelemahan yang

ketara pada hari ini jika seseorang pemimpin itu tidak fasih berkata-kata atau gagap. Dan lazimnya

orang yang separti ini tidak akan terpilih untuk memerintah manusia, karena gagap itu adalah suatu

kecacatan pada pandangan mereka.

Jadi, untuk membedakan Imam Mahdi daripada pemimpin lain, Allah jadikannya sebagai

seorang yang gagap atau sukar berkata-kata sebagai pemimpin manusia. Hal ini sebenarnya bukanlah

suatu kekurangan karena Nabi Musa AS sendiri adalah seorang yang sukar bertutur kata, termasuk

ketika berdialog dengan bapa angkatnya, Firaun. Sebab itu Nabi Musa AS meminta agar beliau

ditemani oleh adiknya kandungnya, Nabi Harun AS untuk bercakap bagi pihak dirinya ketika

berhadapan dengan Firaun.

Boleh juga diartikan dengan sukar bertutur kata itu dengan maksud Imam Mahdi itu tidak

suka bercakap perkara yang sia-sia, dan jika ada orang yang bercakap perkara yang sia-sia di

hadapannya, akan ditamparnya meja supaya orang yang sedang mendengarnya itu berhenti bercakap

atau ditinggalkannya saja orang itu sendirian. Itu juga adalah boleh dimaksudkan dengan gagap

separti yang dikehendaki oleh hadits. Hal ini sebenarnya sesuai dan tepat dengan kehendak maksud

sebuah hadits lain yang menyatakan Imam Mahdi selepas dibaiat di Masjidil Haram, akan berkhutbah

dengan satu khutbah yang panjang, mengajak manusia mengamalkan kembali ajaran Islam

sepenuhnya dalam diri masing-masing. Untuk mendapatkan haditsnya, silalah lihat pada bahagian yang

akan datang.

18. Bentuk Kedua-dua Belah Pahanya

A. Sabda Nabi SAW,

“Kedua-dua belah paha al-Mahdi adalah lebar dan saling renggang (tidak rapat).”

Paha yang lebar yakni besar menunjukkan orang itu kuat fizikalnya dan bertenaga. Hal ini

berlaku karena beliau banyak turun naik melakukan solat tahajud dan juga solat sunat, menyebabkan

pahanya menjadi kuat dan besar. Jika dilihat dari tepi, kelihatan lebar daging pahanya. Jika dilihat dari

depan pula, kedua-dua pahanya kelihatan renggang antara satu sama lain. Maksud tersiratnya ialah

Imam Mahdi itu bukan seorang yang berbadan gemuk.

19. Imam Mahdi Adalah Seorang yang Tegas

A. Imam Tawus RH, seorang tabiin terkemuka menyebutkan bahwa,

“Salah satu tanda Imam Mahdi ialah dia amat tegas terhadap orang bawahannya, harta

bendanya melimpah ruah dan amat pemaaf kepada para hamba (pekerja bawahan).”

Imam Tawus menyebutkan tiga perkara yang menjadi tanda khusus bagi Imam Mahdi yaitu:

1. Imam Mahdi amat tegas kepada orang bawahannya yaitu para pekerja di rumahnya, anakanak

murid pengajiannya, para pegawai di pejabatnya, orang-orang kanannya, para makmum

yang berada di saf pertama sembahyang dan pemimpin-pemimpin yang dilantik untuk

mewakilinya.

2. Hal ini samalah separti tegasnya baginda SAW kepada para sahabat masa di Madinah ketika

hayat baginda SAW dahulu. Begitu juga Sayidina Umar masa pemerintahannya yang

ketegasannya cukup kita kenali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga terkenal tegas terutama

kepada anak-anak, isteri dan para pembesarnya. Sultan Muhammad al-Fateh juga amat tegas

kepada para askarnya, sama ada masa perang atau damai.

3. Imam Mahdi memang diutus oleh Allah untuk memberkatkan harta benda sehingga

melimpah ruah di sana-sini, akhirnya orang ramai jemu melihat harta benda yang bartimbuntimbun

di sana-sini, sedangkan tidak seorang pun yang mau membawanya pulang atau

ambil peduli tentangnya.

4. Imam Mahdi juga sangat berbelas kasihan kepada golongan hamba, pekerja bawahan dan

orang awam. Mereka ini sentiasa mendapat bantuan dan perhatian berat daripada Imam

Mahdi sendiri. Mereka selalu dibantu, ditolong, didoakan dan dihiburkan oleh Imam Mahdi

dari masa ke masa.

5. Akhirnya setiap orang merasakan mereka sentiasa diambil berat dan diperhatikan oleh Imam

Mahdi, pemimpin agung mereka. Semuanya amat berpuas hati dengan pemerintahan Imam

Mahdi yang amat adil lagi saksama itu.

20. Imam Mahdi Berdahi Luas

A. Abu Said al-Khudri RA menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda,

“Al-Mahdi itu dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan

keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan. Dia

akan memerintah selama tujuh tahun.”

(Abu Daud)

Hadits ini menyebutkan dahi Imam Mahdi adalah luas yakni tinggi ke atas dan lebar ke tepi

kiri kanan. Itulah pengartian luas yang selalu kita fahami. Dan begitulah maksud yang dikehendaki

oleh hadits di atas. Lazimnya orang yang berdahi luas ini adalah lelaki, karena jarang didapati wanita

yang berdahi luas. Memang ada wanita yang dahinya agak luas, tetapi tidaklah sampai seluas dahi

lelaki. Jumlah wanita yang berdahi luas juga amat sedikit, karena kebanyakan wanita berdahi

sederhana atau kecil.

Dahi luas juga menunjukkan orang itu sudah berumur atau dewasa. Jarang remaja yang

didapati berdahi luas. Dahi seseorang akan menjadi bertambah luas dengan sebab bertambahnya

umur atau karena mendapat sesuatu penyakit yang menyebabkan rambut di dahinya gugur dan tidak

tumbuh-tumbuh lagi. Lazimnya dahi yang luas karena penyakit tidaklah terlalu ramai dan bukan

merupakan sebab yang dominan. Orang lelaki menjadi luas dahinya secara beransur-ansur akibat

bertambah umurnya dan bertambah kematangannya dalam hidup. Selalu juga dikaitkan dahi yang luas

dengan keupayaan berfikir yang agak tinggi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

8 Tanggapan to “Sifat-sifat Peribadi”

RSS Feed for Bumi Mataram Comments RSS Feed

Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Khilafah Islam Akhir Zaman

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami
Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi
as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

Kami mengundang Anda Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam
Bukan Menjadi bagian dari Bangsa-bangsa berdasarkan Suku ataupun wilayah

Kunjungi Undangan kami Kehadiran anda kami tunggu di
di http://khilafahislam.eu.ki

Assalamualaikum

nama saya Muchammad Atoillah
setelah membaca tentang imam mahdi ini
saya siap bergabung menjadi tentara imam mahdi di akhir zaman yg sudah terjadi d akhir2 ini, yg sekarang zaman pemerintahan diktator sudah terjadi sesuai dg nubuwat Rasulullah SAW
dan menunggu kemunculan imam mahdi

ini nomor hp saya kalau ada proses lebih lanjut untuk bergabung dg tentara imam mahdi : 082257347669 atau 6289672851991
pin bb saya : 799bb294

saya sudah menunggu sejak lama akan hal ini krn saya ingin berjihad dan mati syahid dg membela agama islam
Allahu Akbar

sabar dulu bro imam mahdi aja belum nongol, lu ibadah biasa aja dulu

Bismillah,,, Saya Ingin Bergabung Dgn Imam Mahdi, Nama Facebook Saya Kelana Kelana Kelana

Assalamulaikum…

As salamualaikum saudara dan sahabat. Marilah bersama menuju kejayaan. Kejayaan itu ada di dua tempat peninggalannya Mekah mahupun Madinah. Hijrahlah dari darat mahupun lautan. Bersamalah mengaji dalam menggembala gerombolan.

Satu menggunakan darat, satunya lagi laut sebagai sunnah. Antara satunya mudah tetapi susah beberapa halnya.

Dikongsikan untuk semua kerana semua umatnya berhak menjadi calon2 Al Mahdi.

Penambahan jika pendapat saya disokong.

Imam mahdi juga dari kalangan penggembala. Penggembala dan penternak adalah maksud yang berbeza. Akhlak Baginda Rasulullah s.a.w dan para sahabat seperti Abu Bakkar as siddiq r.a dan Umar ibn al Khattab r.a datangnya ketika kecil seorang penggembala kambing ataupun biri-biri. Hampir kesemua nabi yang di sebutkan dalam Al Quran adalah dari penggembala. Di ingatkan, penternak adalah beza maksudnya dengan kerja penggembala.

Mengapakah Al Mahdi menolak di baiat? Kerana hidupnya merendah diri walaupun dia dari keluarga berada dan menjadi contoh kepada hartawan lain untuk merendah diri seperti seorang penggembala.

Ya, menurut saya sang imam. Sifat utamanya pemalu. Karna ingin merahasiakan jadi dirinya yg sebenarnya…
Semogah bisa menambah iman ku dan pengalaman ku, juga nambah wawasan…
Yang paling penting. Jangan sampai terpengaruh omongan orang”. Yg mengaku sebagai imam hadhi. Ya, menurut saya sih, imam hadhi yg asli dia pendiam, dia tidak suka mempromisikan dirinya. dan gak ada satu orang pun yg akan tahu. Kecuali orang”. Yg di kendahki ALLAH.. Lewat mimpi,


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: