Syarat-syarat Wajib Sebelum Beliau Muncul 2

11. Sebelum Imam Mahdi, Mesti Muncul Dulu Pemuda Dari Bani

Tamim

A. Dari Ibnu Umar RA yang menyatakan,

“Akan datang seorang perkasa, yang melalui lelaki perkasa itu Allah akan memenangkan umat

Muhammad SAW. Setelah itu keluarlah al-Mahdi, kemudian al-Mansur, kemudian as-Salam,

kemudian Ibnul ‘Asab. Wahai penduduk Yaman, bukankah kamu semua berkata sesungguhnya

al-Mansur adalah dari keturunanku? Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya,

sesungguhnya ayah al-Mansur adalah (benar-benar) berketurunan Quraisy. Sekiranya Allah

hendak menunjukkan namanya hingga datuknya yang terakhir, nescaya akan saya sebutkan.

Karena perkara ini bersangkut paut dengan rahsia hari kiamat, maka tidaklah saya

sebutkannya.”

B. Sabda Nabi SAW,

“Akan keluar dari sulbi ini (Sayidina Ali KW) seorang pemuda yang akan memenuhkan bumi

ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut

menyertai Pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah

pemegang panji-panji al-Mahdi.” (At-Tabrani)

Sayidina Ali KMW menjelaskan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, mestilah

dimunculkan terlebih dahulu Pemuda Bani Tamim. Ini dikarenakan Pemuda Bani Tamim itulah yang

memegang bendera yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi, yang menyediakan tapak untuk

pemerintahan Imam Mahdi dan menyediakan pengikut-pengikut yang akan membantu Imam Mahdi

memerintah seluruh dunia nanti. Oleh itu, segala rahsia mengenai Imam Mahdi ada pada Pemuda

Bani Tamim karena hanya beliaulah yang lebih tahu tentang Imam Mahdi itu serta isyarat-isyarat yang

tersembunyi tentang ImamMahdi. Hal ini tidak pernah diberikan oleh Allah SWT kepada sesiapa pun

sebelumnya termasuk di kalangan para Sahabat RA.

Ini bukanlah bermakna bahwa Pemuda Bani Tamim itu lebih utama daripada para Sahabat

RA. Jika hal ini berlaku, itu adalah suatu salah faham yang sengaja dicari atau sengaja mahu mencari

salah faham. Para Sahabat RA tetaplah lebih utama, tetapi sebagai pembantu kanan kepada Imam

Mahdi, maka Pemuda Bani Tamim berhak pula untuk memperoleh sesuatu yang hanya lebih

diketahui olehnya berbanding mana-mana individu lain, sama ada yang hidup sezaman dengannya

mahupun yang hidup pada zaman dahulu, termasuk dari kalangan para Sahabat RA dan tabiin RH

yang hidup pada zaman-zaman awal Islam.

Memang, tidak akan ada gunanya para Sahabat RA mengetahui dengan terperinci tentang

Imam Mahdi sedangkan Imam Mahdi itu tidak hidup pada zaman mereka. Hanya orang yang hidup

semasa dengan Imam Mahdi sajalah yang dapat memanfaatkan sepenuhnya apa yang patut

diketahuinya tentang Imam Mahdi. Hal ini samalah dengan kita yang hidup pada zaman ini yang

tidaklah lebih pengetahuan kita berbanding para Sahabat RA tentang diri Rasulullah SAW. Setahutahu

kita tentang diri Rasulullah SAW, tidak akan lebih pengetahuan kita berbanding dengan apa yang

diketahui oleh para Sahabat RA dahulu. Jika kita tahu banyak pun tentang Rasulullah SAW, maka

tidaklah sepenuh manfaatnya itu untuk kita yang hidup pada zaman ini.

12. Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti oleh Al-Haris Harras

A. Sabda Nabi SAW,

“Panji-panji Hitam akan keluar dari Khurasan (setelah Pemuda Bani Tamim bertemu al-Haris

Harras) dan pada masa itu juga kawan-kawan al-Mahdi (tentara-tentaranya) keluar menuju

Baitulmaqdis.”

Kawan-kawan Imam Mahdi yang dimaksudkan adalah pasukan tentara dari kalangan

pengikut Pemuda Bani Hasyim. Mereka ini adalah orang-orang Arab yang tetap teguh

mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa bangsa Arab sudah keluar beramairamai

daripada pegangan Ahlus Sunnah tersebut. Mereka ini adalah dari golongan minoriti Arab yang

masih mengekalkan amalan sufi di Tanah Arab, menjadi dua golongan yang masih kekal berbuat

demikian di seluruh Hijaz dan Semenanjung Tanah Arab.

Tidak lama sebelum Imam Mahdi muncul, mereka ini akan pergi mendapatkan Pemuda Bani

Tamim dan menunggu kedatangannya di Khurasan. Mereka ini akan datang secara rombonganrombongan

kecil dan berkumpul di Khurasan secara berasingan, datang sedikit demi sedikit. Jelaslah

bahwa mereka ini adalah pasukan tambahan kepada pasukan Pemuda Bani Tamim yang disebutkan

Ikhwan itu. Mereka ini bukanlah golongan Ikhwan dan tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan

Ikhwan. Mereka hanya dapat dimasukkan ke dalam golongan Asoib saja. Seperti yang disebutkan,

golongan Ikhwan hanyalah dari kalangan orang-orang Timur, bukannya dari bangsa-bangsa lain

termasuk dari bangsa Arab sendiri.

Karena itu jugalah, Pemuda Bani Hasyim tidak dilantik menjadi pemimpin karena beliau

bersifat sebagai pembantu saja kepada Pemuda Bani Tamim. Namun memandangkan kemuliaan

keturunannya iaitu dari kalangan Bani Hasyim juga, maka Pemuda Bani Tamim memberikannya tugas

sebagai pembawa bendera pasukan, dan beliau menjalankan tugasnya ini dengan penuh taat setia,

sebagai seorang pembawa bendera. Itulah kemuliaan yang pernah dipegang oleh datuk neneknya pada

zaman Rasulullah SAW dahulu, diwarisi oleh beliau pula pada zaman ini. Lagipun beliau adalah dari

keturunan Quraisy, suatu keturunan yang mulia, diberikanlah jawatan yang sesuai dengan beliau yang datang dari bangsa Arab itu.

 

13. Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti oleh Pemuda Bani Hasyim

A. Kata sahabat RA,

“Panji-panji Hitam keluar dan menyerang as-Sufyani. Di tengah-tengah pasukan itu adalah

Pemuda dari Bani Hasyim yang di tangan kirinya berkibar bendera pasukan, manakala di

hadapannya adalah Syuaib bin Saleh at-Tamimi.”

Asar ini adalah lanjutan kepada keterangan yang sebelumnya. Dalam asar ini disebutkan

bahwa gabungan pasukan At-Tamimi dengan Al-Hasyimi akan memerangi pasukan tentara As-

Sufyani. Semasa peperangan yang amat hebat itu berlaku, Al-Hasyimi bertindak sebagai salah seorang

askar yang amat berani. Tangan kanannya memegang senjata sambil berlawan menentang pihak

musuh manakala tangan kirinya memegang bendera pasukan, iaitu Panji-panji Hitam yang amat

terkenal itu.

Peperangan yang amat hebat ini berlaku di sekitar Khurasan, tidak jauh dari tempat Pemuda

Bani Tamim bertemu dengan Al-Haris Harras. Dalam peperangan ini, pasukan tentara yang

diserahkan oleh Al-Haris Harras kepada Pemuda Bani Tamim itu akan turut sama berperang.

Peperangan ini dipimpin sendiri oleh Pemuda Bani Tamim. Dengan gabungan tiga pasukan yang

hebat ini, mereka menjadi sebuah pasukan yang tidak terkalahkan lagi oleh mana-mana lawan pun.

14. Gabungan Tentara at-Tamimi dan al-Hasyimi

A. Kata tabiin RH,

“Sebelum (munculnya) al-Mahdi, as-Sufyani mengerahkan pasukan tentaranya sampai ke

kawasan timur Khurasan dan Parsi. Mereka akan dilawan oleh penduduk Timur dan ramai

(tentara as-Sufyani) yang terbunuh. Kaum dari Timur itu kemudian (bergabung dan) membaiat al-

Hasyimi yang mana tangan kanannya memegang bendera. Allah memudahkan urusan dan

jalannya. Kemudian dia keluar bersama-sama 5,000 orang penduduk Khurasan yang di bawah

pimpinan Syuaib bin Saleh at-Tamimi, seorang bekas hamba berkulit kuning, berjanggut nipis

dan tidak berjambang. Seandainya mereka ini menghadapi gunung, nescaya dihancurkannya.

Mereka lantas berhadapan dengan pasukan as-Sufyani, terus menggempur mereka dan (berjaya)

membunuh mereka dalam jumlah yang besar. Akhirnya pasukan as-Sufyani melarikan diri dan

al-Hasyimi pula menghilangkan diri. Kemudian secara diam-diam at-Tamimi menuju ke

Baitulmaqdis. Ketika perjalanannya sampai di Syam, dia menyerahkan pasukan (tentaranya)

kepada al-Hasyimi.”

Asar ini memperincikan lagi keterangan-keterangan daripada hadits-hadits lain mengenai

peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. Antara yang terpenting disebutkan di sini

ialah bahwa peperangan antara Pemuda Bani Tamim dengan As-Sufyani akan berlaku di timur

Khurasan dan bersempadan dengan Parsi (Iran). Apabila ini berlaku, sudah amat dekatlah

kemunculan pemimpin baru seluruh dunia ini iaitu Imam Mahdi, dengan dimulai oleh Pemuda Bani

Tamim.

Penduduk Timur yang dimaksudkan adalah dari kalangan Ikhwan dan Asoib. Apabila

Pemuda Bani Tamim dan Pemuda Bani Hasyim bertemu, Pemuda Bani Hasyim dan pengikutnya

akan membaiat Pemuda Bani Tamim sebagai ketua besar mereka, manakala para Ikhwan pula akan

membaiat Pemuda Bani Hasyim sebagai salah seorang kanan (yang baru) kepada Pemuda Bani

Tamim. Dan sesungguhnya baiat mereka ini bukanlah baiat sebagai seorang pemimpin, tetapi baiat

untuk tetap meneruskan perjuangan mereka itu bersama-sama.

Jumlah askar gabungan ini mencecah antara empat ribu hingga lima ribu orang. Pasukan ini

walaupun secara relatifnya masih kecil, mereka mempunyai kekuatan tersendiri yang tidak mampu

dikalahkan oleh mana-mana musuh pun iaitu kekuatan kerohanian, karena mereka adalah orangorang

yang bertakwa. Lagi pun pada masa itu, Pemuda Bani Tamim sudah mendapat satu lagi gelaran

yang tertinggi iaitu Al-Mansur. Gelaran ini cukup tinggi karena boleh disamakan seperti gelaran As-

Siddiq untuk Abu Bakar RA, Al-Faruq untuk Umar RA, Saifullah untuk Khalid RA dan sebagainya

lagi pada masa Sahabat dahulu.

Apabila Pemuda Bani Tamim sampai di Syam, dia akan menyerahkan sebahagian tentaranya

(yang bukan dari kalangan Ikhwan) kepada Al-Hasyimi, guna untuk menyerang Eropah Timur (yang

disebutkan Turki). Memang beliau berhak menyerahkan sebahagian askarnya kepada Al-Hasyimi

karena tentara yang diserahkannya itu adalah pengikut Al-Hasyimi juga pada asalnya dahulu.

Sejurus sebelum itu, Al-Hasyimi dikatakan menghilangkan diri karena beliau kembali semula

ke tempatnya dengan tujuan mengumpul lagi kekuatan untuk dijadikan askar tambahan. Selepas

berjaya mengumpulkan askar tambahan itu, beliau membawa mereka untuk berjumpa dengan At-

Tamimi di Syam. Pasukan mereka ini direstui oleh At-Tamimi sambil menyerahkan kembali

sebahagian askarnya untuk membantu Al-Hasyimi memimpin pasukan.

15. Pemuda Bani Tamim dan Tentaranya Berpakaian Serba Putih

A. Kata Muhammad bin Al-Hanafiah RH,

“Sebelum al-Mahdi (dizahirkan), muncul Panji-panji Hitam yang berkibar dan baju tentaranya

berwarna putih di bawah pimpinan Syuaib bin Saleh at-Tamimi. Mereka menggempur pasukan

(tentara) as-Sufyani (dan memenanginya). Akhirnya Syuaib sampai ke Baitulmaqdis lalu

menyerahkan kekuasaan kepada al-Mahdi. Jarak masa antara penyerangan Syuaib dan

penyerahan kuasanya kepada al-Mahdi adalah 72 bulan.”

B. Kata Imam Hasan al-Basri RH,

“Seorang lelaki yang bertubuh sederhana akan keluar daripada Al-Raiy (kota yang jauh di

Timur). Dia berkulit agak gelap dan (berasal) dari keturunan Tamim. Seorang Wasaj, namanya

Syuaib bin Saleh (keluar) dengan empat ribu tentara, yang pakaian mereka berwarna putih dan

membawa panji-panji berwarna hitam, yang di hadapannya adalah Al-Mahdi. Setiap pertempuran

yang dihadapinya pasti dimenangi dan ditawannya (musuh).”

Pakaian berwarna putih yang dipakai oleh Pemuda Bani Tamim dan para pengikutnya adalah

sama dengan warna pakaian yang dipakai oleh Imam Mahdi. Namun, putih yang dimaksudkan adalah

sesuatu yang amat relatif karena tidak semestinya putih seratus peratus seperti yang lazim difahami

oleh kita, atau tepat menurut apa yang telah disebutkan oleh Muhammad bin Ali Al-Hanafiah itu.

Pakaian pasukan yang berwarna putih ini sudah pernah disebutkan oleh Wali Songo dalam

keterangannya dan pernah juga disebutkan oleh Nostradamus dalam ramalannya yang amat terkenal

itu. Pakaian putih ini rupa-rupanya amat menakut dan menggerunkan hati setiap musuh Islam yang

memandangnya. Ini ditambah lagi dengan kesatuan mereka dalam pelbagai segi, terutama kesatuan

hati dalam mencintai Allah SWT dan rasul-Nya SAW. Dengan segala kekuatan ini, pihak musuh

menjadi sangat gerun terhadap mereka.

Pakaian yang berwarna putih itu sebenarnya selain memang berwarna putih, adalah lambang

kepada kesatuan hati, pemikiran, kefahaman, pengamalan dan tindakan. Setiap seorang daripada

mereka tidak nampak perbedaan yang ketara dengan yang lain. Warna putih juga mengingatkan kita

kepada satu peristiwa bersejarah iaitu Baiatur Ridhwan, yang setiap orang daripada mereka memakai

pakaian ihram yang sama, iaitu berwarna putih. Oleh itu, apa yang akan dilakukan oleh mereka kali ini

sebenarnya adalah suatu pengulangan sejarah semata-mata.

Warna putih juga melambangkan ketulusan hati mereka kepada Allah SWT. Warna putih

juga adalah pakaian yang lazim dipakai oleh para wali dan orang-orang soleh sejak zaman dahulu.

Warna putih juga melambangkan kemajuan yang mampu dicapai oleh sesebuah jemaah dalam

segenap urusan mereka. Oleh itu, jemaah yang mampu memutihkan anggotanya, pasti akan maju

dengan izin Allah SWT. Warna putih juga melambangkan sesebuah kumpulan itu mudah dilihat oleh

pihak-pihak lain, sama ada yang berniat baik atau yang berniat jahat. Sebab itulah pada hari ini

pasukan tentara memakai pakaian yang berwarna hijau tua atau polis yang memakai baju hitam. Ini

bertujuan supaya mereka tidak mudah diintai oleh pihak musuh pada waktu-waktu tertentu,

terutamanya semasa kecemasan atau sedang berlaku darurat.

Warna putih juga menunjukkan mereka menegakkan sunnah Nabi SAW dalam setiap aspek

kehidupan. Para sahabat RA dahulu memakai pakaian putih semasa berperang dengan musuh.

Mereka mampu menegakkan semula sunnah lama itu, yang pada hari ini sudah tidak ditegakkan oleh

sesiapa pun lagi. Askar-askar pada hari ini tidak lagi memakai pakaian berwarna putih, sama ada

semasa latihan, lebih-lebih lagi semasa peperangan sebenar.

Warna putih juga adalah lambang pertolongan Allah kepada mereka, karena Allah SWT

sentiasa membantu hamba-hamba-Nya yang memerlukan bantuan. Dan warna putih adalah lambang

perjuangan mereka sentiasa Allah bantu, sama ada melalui pemimpin mereka mahupun melalui setiap

orang daripada mereka. Karena itulah mereka sentiasa mendapat kemenangan dan kemudahan dalam

setiap urusan hidup mereka.

Warna putih juga adalah lambang kemajuan, karena orang yang memakai pakaian putih

menunjukkan bahwa dia itu maju, baik dari segi peribadinya, akhlaknya, pemikirannya, cara hidupnya

atau rohaniahnya.

16. Pemuda Bani Tamim Ada Dua Pilihan

A. Kata Hammad bin Abi Jaafar RH,

“Sebelum al-Mahdi, ada Panji-panji Hitam yang berkibar di Khurasan, satu wilayah di (luar)

Kufah. Jika al-Mahdi sudah berada di Makkah, maka pasukan ini akan dikirim ke Makkah.”

Pemuda Bani Tamim dan pasukannya tidak perlu tergesa-gesa untuk menemui Imam Mahdi

di Makkah karena jika Imam Mahdi sudah bertolak ke Baitulmaqdis, mereka akan terus menuju ke

sana dan jika Imam Mahdi masih berada di Makkah, mereka akan mendapatkannya di Makkah.

Mereka akan terus menunggu kemunculan Imam Mahdi di Makkah, walaupun peperangan dengan

As-Sufyani sudah selesai dan askar-askar As-Sufyani hancur lebur mereka bunuh dan rampas.

Mereka tidak bersegera mencari Imam Mahdi di Makkah seperti yang dilakukan oleh

kumpulan lain yang mahu bersegera mencari Imam Mahdi. Ini dikarenakan mereka pasti akan

menemui juga Imam Mahdi itu dan akan membaiatnya, walau di mana saja Imam itu muncul dan

berada. Dan dalam hal ini, hanya masa saja yang benar-benar dapat menentukan ke mana haluan

sebenar Pemuda Bani Tamim dengan pasukan Ikhwannya itu. Maksudnya, mereka boleh terus

menuju ke Makkah atau boleh juga terus menuju ke Baitulmaqdis.

17. Seorang Ahlulbait Dari Timur Mengamuk

A. Kata sahabat RA,

“Sebelum al-Mahdi muncul, akan ada seorang lelaki dari keturunan Nabi SAW keluar dari

Timur, sambil menyandang pedang di bahunya selama 18 tahun. Dia membunuh, mengamuk dan

(seterusnya) menuju ke Baitulmaqdis. Namun dia mati sebelum sampai ke sana.”

Asar ini agak sukar untuk dihuraikan karena maksudnya tidak jelas. Yang dikatakan sebagai

tidak jelas itu ialah siapakah peribadi sebenar Ahlulbait yang dimaksudkan itu. Ada beberapa orang

yang boleh dimaksudkan dengan orang ini, sama ada yang benar-benar berketurunan Ahlulbait

mahupun yang bukan berketurunan Ahlulbait. Menyandang pedang juga boleh diterjemahkan dengan

beberapa maksud. Lama masa dia mengamuk itu juga adalah suatu yang amat relatif dan sukar

ditafsirkan dengan benar. Perkataan membunuh, mengamuk dan menuju ke Baitulmaqdis itu juga

boleh dimaksudkan dengan erti-erti lain yang sesuai. Maksud mati itu juga boleh dihuraikan dengan

beberapa erti lain yang sesuai. Oleh itu, asar ini biarlah difahami menurut apa yang dapat kita faham

secara zahirnya saja, sama ada benar-benar dengan erti mengamuk atau dengan erti-erti yang lain

dan dapat diterima bersama. Hanya masa yang dapat menentukan benar atau tidaknya asar ini berlaku

sebelum Imam Mahdi muncul, iaitu menurut erti dan kefahaman kita yang lazim.

18. Siapa Ahlulbait yang Mengamuk Itu?

A. Kata Kaab al-Akhbar RH,

“Al-Makhzumi (dilantik) menjadi pemimpin, tetapi kemudian (dia) mengundur diri. Lalu ada

susuk seorang manusia yang tangkas, berbadan tinggi dan berbahu lebar. Dia membunuh setiap

orang yang berselisih jalan dengannya, sehinggalah dia sampai ke Baitulmaqdis lalu dia mati di

sana (sebaik saja masuk). Dia ini amat zalim dan aniaya. Setelah itu ada seorang (pemimpin)

yang berbuat baik, kemudian al-Qahtani menjadi pemimpin. Dia berakhlak seperti akhlak

saudaranya, iaitu al-Mahdi.”

Ucapan Kaab ini tidak menjelaskan siapa orang itu dan sebenarnya lebih sesuai diletakkan di

tempat yang lain dalam buku ini. Lihat semula uraian yang lebih jelas mengenai ucapan Kaab ini

pada bahagian akhir mengenai Imam Mahdi ini. Semoga uraian di situ akan dapat lebih

memahamkan kita akan topik persoalan yang sebenarnya.

19. Al-Hasyimi Muncul Sebelum Imam Mahdi

A. Kata sahabat RA,

“Sebelum al-Mahdi (muncul), al-Hasyimi keluar untuk berperang selama 18 bulan. Dia akan

menuju Baitulmaqdis tetapi tidak sampai ke sana. Serentak dengan itu, as-Sufyani mengirimkan

pasukan tentaranya untuk menyerang al-Mahdi tetapi mereka ditelan oleh bumi di al-Baidak.

Peristiwa ini sampai kepada (pengetahuan) penduduk Syam. Mereka kemudian berkata kepada

khalifahnya, “Berbaiatlah engkau kepada al-Mahdi. Jika tidak, engkau akan kami bunuh!”

Kemudian khalifahnya memberi baiatnya kepada al-Mahdi. Al-Mahdi lantas berjalan sehingga

sampai ke Baitulmaqdis. Lantas (seluruh) bangsa Arab, Ajam, pasukan-pasukan perang, bangsa

Romawi dan lain-lain menyerah diri kepada al-Mahdi tanpa peperangan. Kemudian masjid-masjid

dibangunkan di Kostantinopel dan juga di tempat-tempat lain.”

As-Sufyani yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin Iran yang bermazhab Syiah. Pasukan

tentara ini yang disertai oleh pasukan-pasukan lain akan ditelan oleh bumi di Al-Baidak. Apabila

mengetahui pasukan tentara mereka ditelan oleh bumi di Hijaz, penduduk Amerika Syarikat yang

mengetahui berita itu memaksa Presiden mereka (yang askarnya turut menyertai pasukan gabungan

dengan Iran) agar mengadakan perjanjian damai selama enam tahun atau akan menghadapi tindakan

digulingkan. Perkataan engkau akan kami bunuh itu menunjukkan Presiden negara itu akan digulingkan

daripada jawatannya, bukannya dibunuh hingga mati.

Dengan perjanjian damai yang dimaterai itu, Imam Mahdi dapat menguasai sebahagian besar

dunia ini dengan kebanyakan negara yang ada menyerah diri kepada Imam Mahdi. Peperangan dapat

dielakkan sehingga keamanan dapat dinikmati dalam erti kata yang sebenarnya oleh seluruh penduduk

yang tinggal dan bernaung di bawah pentadbiran beliau. Dengan perjanjian damai ini, agama Islam

dapat masuk ke Eropah dan Amerika Utara dan berkembang pesat sehingga masjid-masjid dapat

didirikan di merata-rata tempat di sana.

Sebelum itu, Al-Hasyimi akan muncul di Khurasan dan bergabung dengan pasukan dari

Timur yang dipimpin oleh pemimpin besarnya, Pemuda Bani Tamim. Al-Hasyimi itu memang

seorang yang amat gigih memperjuangkan Islam. Beliau amat gigih mendidik anak-anak muridnya

membersihkan hati dan roh sehingga pertolongan Allah kepada mereka tidak terhijab lagi. Selama

setahun setengah beliau berusaha gigih, siang dan malam, semata-mata menyediakan anak muridnya

untuk digunakan oleh Pemuda Bani Tamim dalam misi besarnya melengkapkan Jadual Allah untuk

akhir zaman ini. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan beliau berperang selama 18 bulan.

Setelah membaiat Imam Mahdi di Makkah (atau mungkin tidak sempat di Makkah), beliau

akan menuju ke Syam tetapi tidak tinggal lama di sana karena beliau dengan segera akan berangkat

meninggalkan negara itu untuk menyambung misi besar yang baru, kali ini atas arahan Imam Mahdi

pula. Pasukan tentaranya dibekalkan oleh Pemuda Bani Tamim, karena At-Tamimilah yang

mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan perbekalan ketentaraan. Antara tempat baru

yang beliau akan jalankan ialah menakluk semula negara Turki daripada cengkaman pemerintah

sekular yang nyata-nyata memusuhi agama Islam dan meninggalkan ajaran-ajaran Islam.

20. Huru-hara Mulai Ramadan Hingga Musim Haji

A. Sabda Nabi SAW,

“Al-Mahdi akan dibaiat pada bulan Muharam setelah terjadi bencana dan peperangan pada

bulan Ramadan sampai Zulhijah. Kemudian berlaku pula ancaman (terhadap) jemaah haji di

Mina yang mengakibatkan banyak kematian sehingga darah mengalir di al-Jamrah. Sebahagian

jemaah haji itu ada yang menyelamatkan al-Mahdi lalu dibaiat di antara Hajarul Aswad dan

Maqam Ibrahim, namun dia enggan menerimanya. (Karena keengganannya itu) dia lantas

diancam, “Jika kamu tidak mahu menerima baiat daripada kami, maka lehermu akan kami

penggal!”

(Al-Hakim)

B. Dari Abdullah bin Amru RA daripada Nabi SAW bersabda,

“Pada bulan Zulkaedah akan mula berlaku huru-hara, kemudian para jemaah haji dirompak

(dan dibunuh). Berlaku pertempuran yang dahsyat di Mina sehingga sebahagiannya melarikan

diri, dan dia akan dibaiat antara Rukun dengan Maqam sedangkan dia tidak menyukainya.

Pembaiatan itu dilakukan oleh sejumlah yang sama dengan tentara Badar, penduduk langit dan

bumi meredhai (pemerintahannya).”

(Al-Hakim & Nuaim bin Hammad)

Imam Mahdi akan dibaiat oleh orang ramai pada hari Asyura iaitu sepuluh hari bulan

Muharam. Tanda-tanda yang dapat dilihat sebelum itu adalah berlaku peristiwa pembunuhan jemaah

haji sehingga menyebabkan ramai jemaah haji mati dibunuh secara kejam di Jamrah, Mina. Mulai

bulan Ramadan lagi sudah berlaku huru-hara yang membawa kepada peristiwa pembunuhan itu.

Tidak lama selepas peristiwa pembunuhan jemaah haji itu, sekumpulan orang yakni Ikhwan dan

Pemuda Bani Tamim datang ke Makkah lalu membaiat Imam Mahdi sebagai khalifah akhir zaman.

Selepas itu, orang ramai termasuk jemaah haji yang terselamat turut membaiat Imam Mahdi.

21. Tanda Pada Matahari

A. Kata Muhammad bin Ali al-Hanafiah RH,

“Al-Mahdi tidak akan muncul sehinggalah ada satu tanda (gerhana) yang muncul daripada

matahari.”

Alamat ini adalah salah satu alamat yang paling masyhur mengenai kemunculan Imam Mahdi

ke dunia ini. Yang dimaksudkan dengan gerhana matahari itu ada dua iaitu memang benar-benar akan

berlaku gerhana matahari pada bulan Ramadan dan maksud keduanya adalah matinya pemimpinpemimpin

yang jahat, yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maksud lain bagi gerhana

matahari itu adalah lambang matinya sistem jahiliyah pada zaman ini iaitu segala sistem karut-marut

yang sedang diamalkan di seluruh dunia pada zaman ini, yang sememangnya tidak sesuai dengan

ajaran Islam.

Apabila berlaku gerhana matahari, maka itulah tandanya bahwa sistem Barat, sama ada yang

bernama demokrasi atau sosialis atau apa-apa nama pun, semuanya sudah sampai ajalnya dan menanti

saat saja untuk sang imam menguburkannya terus dari atas muka bumi ini. Seterusnya sistem

jahiliyah Barat itu keseluruhannya akan digantikan dengan Islam yang tulen, seperti yang pernah

dibawa oleh baginda SAW dan para Khulafa RA dahulu. Maka gerhana matahari itu adalah tanda

zahir, manakala hapusnya sistem Barat itu adalah tanda hakikinya.

22. Bani Hasyim Bercerai-berai ke Serata Pelosok Dunia

A. Kata tabiin RH,

“As-Sufyani mengirimkan askarnya ke Madinah dan menyuruh agar membunuh setiap

keturunan Bani Hasyim (yang dapat dijumpai), kemudian mereka menyerangnya. Bani Hasyim

akhirnya bercerai-berai di (merata-rata) padang pasir dan di gunung-gunung. Apabila al-Mahdi

muncul, mereka ini akan dikumpulkan semula.”

Para tabiin RH telah mengisyaratkan bahwa akan berlaku suatu peristiwa besar dalam

sejarah umat Islam pada akhir zaman iaitu golongan Ahlulbait, terutamanya dari kalangan Bani

Hasyim akan ditindas, dizalimi, dianiaya dan dihalau keluar dari Tanah Arab. Membunuh yang

dimaksudkan ialah menyeksa dan menyakiti mereka sehingga mereka terpaksa menyelamatkan diri ke

tempat lain yang jauh dari tanah air asal mereka. Segala tanda Islam yang dibuat pada awal Islam

dahulu akan dimusnah dan diratakan dengan tanah, bagaikan tidak ada nilai dan kegunaan.

Menyerang yang dimaksudkan adalah mereka akan dijatuhkan dari kedudukan yang tinggi dan mulia

pada pandangan umum umat Islam lalu menjadi bangsa yang dipandang rendah atau tidak lagi

dihormati seperti yang sepatutnya mereka terima, sama seperti pada awal sejarah Islam dahulu.

Mereka juga tidak diberikan sebarang jawatan yang penting dalam masyarakat sehingga jadilah mereka

ini tidak lebih daripada orang biasa yang lain, yang tidak dipedulikan orang lagi.

Bani Hasyim ini akan terpecah-pecah membawa diri dan keluarga meninggalkan tanah air

mereka, kuasa mereka, harta mereka dan hak mereka. Ada yang lari ke sekitar Tanah Arab juga dan

mereka ini digambarkan sebagai lari ke padang pasir. Ada pula yang lari ke kawasan lain di dunia ini,

memulakan kehidupan baru di tempat orang, yang jauh dari Tanah Arab, dan mereka ini digambarkan

sebagai orang yang lari ke gunung-gunung. Maka jadilah mereka ini sebagai orang biasa saja,

terpaksa berusaha sendiri, membina kehidupan sendiri, dan menjalankan syariat Islam secara sendirisendiri

tanpa mendapat pembelaan dan penghormatan yang sepatutnya daripada umat Islam yang

lain.

Disebutkan lagi bahwa apabila Imam Mahdi muncul kelak, seluruh Bani Hasyim atau

Ahlulbait ini akan dapat dikumpulkan semula seperti sebelumnya. Pada ketika itu, mereka ini akan

kembali semula kepada sunnah yang benar, mendapat semula hak mereka di kalangan masyarakat,

dan mendapat pembelaan yang sewajarnya serta dihormati semula oleh seluruh umat Islam. Perkara

ini insya-Allah akan benar-benar berlaku iaitu setelah Imam Mahdi muncul karena telah disebutkan

demikian oleh para tabiin RH. Lagi pun sebahagian daripada asar ini telah berlaku, maka yang

sebahagian lagi itu pasti akan berlaku juga. Mustahil dalam sebuah asar, sebahagian saja yang

berlaku manakala yang sebahagian lagi tidak berlaku.

23. Imam Mahdi Dicari Ke Sana Ke Mari

A. Kata sahabat RA,

“Sebelum al-Mahdi muncul, perdagangan-perdagangan terus terhenti, jalan-jalan banyak yang

terputus dan kerap berlaku bencana. Setelah itu ada tujuh panji-panji daripada tujuh pasukan,

yang secara kebetulan, sama-sama mencari al-Mahdi. Dari setiap kelompok ini ada kira-kira 33

hingga 39 orang yang berjanji untuk menemukan al-Mahdi. Mereka dan pasukan masing-masing

terus mencari dan akhirnya menemui al-Mahdi di Makkah. Sebahagian dari mereka ada yang

bertanya kepada yang lain, “Apa perlunya kita datang ke sini?” Sebahagian yang lain menjawab,

“Kita datang untuk mencari orang yang layak diserahi tugas untuk menamatkan bencana-bencana

ini dan yang akan menakluki Kostantinople.” Kata yang lain pula, “Kita telah mengetahui

namanya, nama ayah dan ibunya serta pasukan perangnya.” Mereka terus mencari dan akhirnya

bertemu di Makkah. Mereka menegurnya, “Engkau adalah Muhammad bin Abdullah.” Tetapi

al-Mahdi menafikannya malah melarikan diri ke Madinah. Kemudian dia kembali semula ke

Makkah, sedangkan mereka ketika itu sedang berkeliaran di Hajarul Aswad. Lalu ahli-ahli

kumpulan itu berkata, “Dosa kami berada di tanganmu, roh kami berada di pundakmu, maka

oleh itu, hulurkanlah tanganmu untuk kami baiat. Sebab tentara as-Sufyani sudah kelihatan

menuju ke sini untuk membunuh kita.” Seorang lelaki dari Tanah Suci tadi lantas duduk di

antara Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim, lalu menghulurkan tangannya dan terus dibaiat. Di

sinilah Allah mempertemukan kekasih-Nya dengan umat manusia, yang kemudian mereka

berjalan bersama-sama (menuju ke Syam). Mereka ini amat berani pada siangnya dan amat

ditakuti pada malamnya.”

24. Terbunuhnya Tujuh Daripada Sembilan Orang

A. Kata tabiin RH,

“Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum terjadinya pembunuhan sebanyak tujuh orang daripada

sembilan orang.”

Yang dimaksudkan dengan terbunuhnya tujuh daripada sembilan orang itu adalah sebagai

nisbah saja. Itulah jumlah atau nisbah jemaah haji yang mati terbunuh akibat huru-hara yang

berlaku di Mina. Daripada setiap sembilan orang jemaah haji yang datang, tujuh daripadanya akan

mati terbunuh. Dan dari jumlah yang ramai itulah darah akan mengalir di merata-rata tempat sehingga

batu-batu yang terdapat di situ akan dibasahi oleh darah mereka.

Mungkin maksud yang lazim terbayang di kepal kita ialah bahwa akan berlaku kematian

tujuh orang daripada sekumpulan sembilan orang. Maksud ini adalah maksud yang zahir daripada asar

tabiin ini dan maksud ini juga adalah sebahagian daripada maksud yang dikehendaki. Juga dikatakan

bahwa yang sembilan orang itu adalah pemimpin besar bagi umat ini pada masa itu. Peristiwa

pembunuhan mereka ini, iaitu tujuh daripada sembilan orang pemimpin adalah tanda sudah sangat

huru-haranya keadaan di Makkah, Arafah dan Mina sehingga pihak keselamatan sudah tidak lagi

berupaya membendung jemaah haji yang mencetuskan pergaduhan dan seterusnya membawa kepada

pembunuhan beramai-ramai.

25. Tanda Munculnya Ialah Seorang Suci Mati Dibunuh

A. Kata sahabat RA,

“Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum seorang yang hatinya suci (nama gelarannya Muhammad,

dibunuh oleh seorang keturunan Bani Abbas) terbunuh. Apabila orang yang berhati suci ini

(Nafsuz Zakiyah) mati terbunuh, maka penduduk langit dan bumi menjadi marah. Karena

itu, umat manusia (segera) mendatangi al-Mahdi dengan berjalan cepat-cepat, seperti jalannya

pengantin lelaki menuju pengantin perempuan.”

Satu lagi tanda kemunculan Imam Mahdi ialah seorang lelaki yang berhati bersih, iaitu

seorang yang bersih hatinya daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil mati dibunuh oleh seorang

lelaki yang juga merupakan ahli keluarga Nabi SAW. Orang itu tidak disebutkan nama sebenarnya,

hanya dikatakan bahwa bagi penduduk langit, dia bernama Muhammad. Si pembunuhnya juga tidak

dijelaskan dengan tepat namanya dan asal-usulnya, sama ada dari Timur juga atau dari kawasan lain.

Pemuda yang berhati suci ini adalah seorang yang kuat mengamalkan amalan sufi yang

diwarisinya sejak turun-temurun, sesuai dengan dirinya yang berketurunan Sayidina Ali KMW. Berkat

amalan sufinya itulah maka beliau turut menjadi seorang yang mahfuz, dipelihara oleh Allah daripada

sebarang dosa. Hanya orang yang mencapai taraf wali saja yang terselamat daripada melakukan

dosa, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Juga bermaksud dia telah mengamalkan amalan

tarekat sufi ini sejak dari kecil lagi. Hanya orang yang mengamalkan amalan sufi sejak kecil saja

yang terselamat daripada melakukan sebarang dosa, sejak kecilnya lagi hinggalah ke saat kematiannya.

Kematiannya di Makkah itu semasa mengerjakan haji bersama-sama umat Islam itu

menyebabkan sekalian umat Islam yang masih tinggal menjadi amat marah kepada si pembunuhnya

itu. Karena itu mereka pun bersegera mencari Imam Mahdi, ke sana ke mari karena mereka amat

mengharapkan kemunculan Imam Mahdi itu untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang

mereka hadapi.

Para malaikat juga menjadi marah dengan peristiwa pembunuhan lelaki yang berhati suci tadi.

Dengan berkat para malaikat itu dan juga kemarahan penduduk bumi, maka Allah SWT segera

memberikan jalan sehingga umat Islam dengan mudah dapat mencari tempat Imam Mahdi

menyorok, lalu membawanya keluar rumah dan terus saja dibaiat di dalam Masjidil Haram, di sisi

Maqam Ibrahim, dekat dengan Hajarul Aswad.

26. Orang Suci Itu Dari Keturunan Sayidina Ali KMW

A. Kata sahabat RA,

“Sebelum (munculnya) al-Mahdi, akan berlaku banyak bencana. Kemudian sekumpulan orang

berkumpul di hadapan seorang lelaki yang berketurunan Sayidina Ali RA, yang mana lelaki ini

pada sisi Allah dinyatakan tidak mempunyai (sebarang) dosa. Dia akan membunuh atau

terbunuh, kemudian muncullah al-Mahdi.”

B. Ammar bin Yasir RA menyatakan,

“Apabila orang suci itu terbunuh, satu seruan dari langit akan kedengaran, “Pemimpin kamu

semua adalah si fulan”. Berikutnya, al-Mahdi akan memerintah dunia dan memenuhinya dengan

keadilan dan kesamarataan.”

(Ibnu Tawus)

Kedua-dua asar ini saling menerangkan siapa dia lelaki yang berhati suci itu. Dia adalah

seorang yang berasal dari keturunan Sayidina Ali KMW, dipandang mulia oleh orang ramai dan

dikatakan seorang yang terpelihara daripada dosa dan maksiat. Dia adalah seorang pemimpin yang

disayangi oleh orang ramai dan pergi menunaikan haji dengan para pengikutnya. Semasa sedang

mengerjakan ibadat haji itulah dia akan dibunuh oleh seorang lain yang juga sedang mengerjakan

ibadat haji.

Selepas lelaki berhati suci ini dibunuh, maka Pemuda Bani Tamim pun sampai ke Makkah

dengan para Ikhwannya yang seramai 314 orang itu. Sebaik-baik saja mereka sampai, Imam Mahdi

segera muncul lalu terus saja dibaiat oleh orang ramai sebagai khalifah mereka. Para Ikhwan juga

akan membaiat Imam Mahdi di sisi Kaabah pada masa itu.

Penyataan ini tidaklah bercanggah dengan penyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa

apabila Imam Mahdi muncul, barulah Pemuda Bani Tamim dan pengikutnya datang mendapatkannya

seperti yang disebutkan pada bahagian terdahulu. Di sini ada dua keadaan iaitu Pemuda Bani Tamim

mempunyai dua pilihan utama, sama ada akan membaiat Imam Mahdi di Makkah atau melengahlengahkannya

untuk bertemu di Baitulmaqdis. Jika Pemuda Bani Tamim ingin bersegera, maka

bolehlah beliau membawa pasukannya mendatangi Makkah dan menunggu kemunculan Imam Mahdi

dan berbaiat dengannya di dalam Masjidil Haram. Jika mereka tidak ingin bersegera, mereka akan

bertemu juga di Baitulmaqdis.

Asar ini juga menjelaskan bahwa suara hatif itu akan kedengaran dari langit selepas peristiwa

pembunuhan lelaki berhati suci itu. Selepas itu akan kedengaran berturut-turut suara hatif dari langit

yang menyatakan bahwa pemimpin mereka yang sebenarnya adalah Imam Mahdi. Dan tanda-tanda

kemenangan sejati bagi seluruh umat Islam sudah amat hampir dan begitu nyata dirasakan oleh setiap

hati yang beriman. Hanya orang-orang yang pintu hatinya telah tertutup rapat saja yang tidak dapat

merasakan betapa debaran saat yang amat dinanti-nantikan itu.

Semakin lama, suara hatif tadi semakin kuat dan jelas, dapat didengar oleh seluruh manusia,

bahasanya adalah menurut loghat masing-masing dan semakin kuat pula perasaan seluruh umat Islam

untuk segera menemui Imam Mahdi yang dikatakan itu. Orang-orang kafir, munafik, fasik, zalim dan

sebagainya semakin takut dan risau karena sudah terbayang di ambang mata bahwa seluruh sistem

Barat yang sedang diamalkan oleh mereka akan menemui ajalnya, tidak dapat ditahan-tahan lagi,

walau dengan apa cara dan daya sekalipun.

27. Imam Mahdi Zahir Selepas Orang Suci Terbunuh

A. Mujahid RH berkata mengenai Imam Mahdi,

“Seorang sahabat Nabi SAW memberitahu saya bahwa al-Mahdi tidak akan muncul sehingga

seorang yang berjiwa suci terbunuh. (Selepas pembunuhan itulah) ketika itu dia akan muncul dan

mengambil alih pemerintahan lalu memerintah dunia ini dengan penuh keadilan dan sama rata.”

(Ibnu Tawus)

28. Seruan Dari Langit

A. Daripada Talhah bin Ubaid RA, katanya Nabi SAW bersabda,

“Kemudian hari nanti akan terjadi (sangat banyak) bencana, sehinggakan orang yang berada di

sebelahnya tidak sedar, melainkan dia juga turut tertimpa bersama-samanya. (Dalam keadaan

yang demikian) sehingga datang hatif (suara penyeru, tidak kelihatan orangnya) dari langit yang

berkata, “Sesungguhnya Amir kamu semua adalah si polan (maksudnya adalah Imam

Mahdi).”

B. Kata Sayidina Ali bin Abi Talib KMW,

“Apabila ada seruan dari langit, “Sesungguhnya kebenaran itu berada di pangkuan keluarga

Nabi Muhammad SAW,” maka ketika itu (nama) al-Mahdi mulai sibuk diperkatakan orang.

Lalu umat manusia beransur-ansur mencintai al-Mahdi. Seterusnya tidak ada orang lain yang

disebut-sebut lagi melainkan al-Mahdi.”

C. Kata tabiin RH,

“Nama al-Mahdi akan disebut-sebut oleh suara dari langit.”

D. Kata tabiin RH,

“Ketika itu juga terdengar satu seruan dari langit yang berbunyi, “Ketahuilah! Sesungguhnya para

wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Surah Yunus, ayat

62)

E. Kata tabiin RH,

“Di dunia ini akan berlaku bencana (yang hebat-hebat) yang mana bencana ini tidak ada

kesudahannya sehinggalah datang suara seruan dari langit, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya

yang akan menjadi pemimpin di bumi ini ialah si fulan. Dialah pemimpin yang sebenar.” Yang

diulang sebut sebanyak tiga kali.”

F. Kata tabiin RH,

“Ada suara dari langit yang memanggil-manggil nama al-Mahdi. Suara ini dapat didengar oleh

setiap orang sama ada yang berada di Timur mahupun di Barat, sehingga tidak ada orang sedang

tidur, melainkan pasti terjaga (karena) mendengarnya.”

G. Hadits mursal, sabda Nabi SAW,

“Pada bulan Ramadan akan terdengar suatu suara (di langit), pada bulan Syawal akan terdengar

(pula) suara dodoian, pada bulan Zulkaedah akan berlaku huru-hara, pada bulan Zulhijjah para

jemaah haji akan dirompak, dan pada bulan Muharam suatu suara dari langit akan kedengaran,

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya pemimpin yang dipilih oleh Maha Pencipta adalah si anu dan

si anu (Al-Mahdi dan Pemuda Bani Tamim), maka ikutlah dan taatlah (kepada mereka).”

H. Dari Syahar bin Hausab RH, daripada Nabi SAW bersabda,

“Pada bulan Ramadan akan terdengar suatu suara, pada bulan Syawal akan terdengar bunyi

mendodoi, pada bulan Zulkaedah mula berlaku huru-hara, pada tahun itu jemaah haji akan

dirompak, dan pertempuran yang hebat di Mina yang membunuh ramai jemaah, darah akan

mengalir di sana sehingga sampai ke Jamrah. Para sahabat (al-Mahdi) melarikan diri, lalu

mereka berdiri di antara Rukun dengan Maqam, iaitu tempat dia dibaiat sedangkan dia tidak

menyukainya. Maka mereka pun berkata kepadanya, “Kalau kamu menolak, kami akan

penggal lehermu.” Maka seluruh penduduk langit dan bumi amat meredhainya.”

(Nuaim bin Hammad & Amru Ad-Dani)

I. Kata Ammar bin Yasir RA,

“Apabila Nafsuz Zakiyah telah terbunuh, satu suara dari arah langit akan berkata, “Pemimpin

kamu semua adalah si anu dan si anu” (iaitu Al-Mahdi dan Pemuda Bani Tamim). Berikutan

itu, Al-Mahdi akan muncul dan akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan

kesaksamaan.” (Ibnu Tawus)

Apabila Imam Mahdi heboh diperkatakan oleh orang, maka itulah tandanya Imam Mahdi

yang sebenar akan muncul tidak lama lagi. Jika penduduk bumi sudah heboh mengenainya, penduduk

langit juga sudah terlebih dahulu heboh memperkatakan perkara yang sama, di kalangan mereka pula.

29. Suara Syaitan Melawan Suara Malaikat

A. Kata tabiin RH,

“Suara dari langit menyeru, “Sesungguhnya pemimpin yang sebenar adalah daripada keturunan

Rasulullah SAW.” Ketika itu, terdengar pula seruan (lain) dari bumi yang menyeru,

“Sesungguhnya pemimpin yang sebenar adalah daripada keturunan Nabi Isa.” Atau dia

mengatakan, “Dari al-Abbas.” Seruan dari bumi ini adalah seruan dari suara syaitan, manakala

seruan dari langit itu adalah Kalamullah, dan (seruan Kalamullah) inilah yang menang.”

Apabila manusia telah mendengar sekian banyak suara hatif yang semakin lama semakin kuat

dan lantang sehingga mampu mengejutkan orang yang sedang tidur dan sebagainya, maka syaitan

akan merasa amat susah hati karena ternyata bahwa mereka tidak mampu lagi menyesatkan manusia

dengan keberadaan Imam Mahdi di kalangan mereka itu. Untuk itu, sebagai salah satu ikhtiar terakhir

mereka, manusia akan mendengar pula suatu suara yang amat ganjil dengan perkataan yang amat

ganjil pula.

Ternyata bahwa suara itu adalah suara syaitan yang cuba melawan suara malaikat tadi. Dan

ternyata pula bahwa suara syaitan itu hanya dapat didengar oleh sebahagian kecil manusia saja,

iaitu di sekitar tempat syaitan itu bersuara saja. Orang lain di tempat yang jauh-jauh tidak dapat

mendengar suara syaitan tadi. Syaitan itu tadi cuba memberitahu orang ramai agar mempercayai

ucapan karutnya iaitu bahwa pemimpin sebenar adalah daripada keturunan Nabi Isa AS sedangkan

Nabi Isa AS tidak mempunyai sebarang keturunan.

Dengan itu kalahlah suara syaitan yang cuba melawan suara malaikat. Suara dari bumi

ternyata tidaklah sekuat mana berbanding dengan suara malaikat yang ternyata amat kuat dan jelas

serta dapat difahami menurut bahasa masing-masing yang mendengarnya. Demikianlah Allah SWT

menunjukkan kepada manusia betapa Dia Maha Berkuasa atas setiap sesuatu.

30. Benua Afrika Juga Dikuasai Oleh Imam Mahdi

A. Kata tabiin RH,

“Sebelum (munculnya) al-Mahdi, Amir di Afrika akan berkuasa selama 12 tahun. Lalu

(kemudian Afrika itu) dikuasai oleh seorang lelaki yang berkulit coklat (sawo matang), yang

mana keadilannya meratai ke seluruh Afrika. Kemudian dia berangkat menuju al-Mahdi untuk

menyerahkan kekuasaannya dan berperang untuk al-Mahdi.”

Imam Mahdi tidak akan muncul sebelum seorang pemimpin dari Afrika yang memerintah

dalam tempoh yang lama dijatuhkan oleh seorang lelaki yang berkulit cerah. Lelaki yang mengambil

alih pemerintahan di Afrika itu adalah seorang pemerintah yang adil. Pemerintah ini adalah datangnya

dari anak cucu Sayidina Hasan bin Ali RA. Dia adalah pemerintah yang beragama Islam dan

memerintah di sebelah barat Afrika.

Kemungkinan lelaki itu adalah pemerintah di Maghribi sekarang ini karena rajanya adalah

dari keturunan Sayidina Hasan RA dan negara itu terletak di sebelah barat benua Afrika. Raja di

Maghribi sekarang ini adalah dikira sebagai seorang pemerintah yang adil, iaitu menurut pandangan

manusia pada hari ini. Kelak apabila Imam Mahdi muncul, pemerintah ini akan mendapatkan Imam

Mahdi lalu menyerahkan kekuasaannya kepada Imam Mahdi dan selepas itu akan berperang bagi

pihak Imam Mahdi.

Antara peranan utamanya kelak semasa pemerintahan Imam Mahdi adalah untuk menguasai

seluruh benua Afrika sehingga beliau berjaya menguasai seluruh benua itu dan meletakkannya di

bawah pemerintahan Imam Mahdi. Selepas itu beliau membantu Imam Mahdi menyediakan pasukan

tentara dan petunjuk jalan untuk Imam Mahdi menyeberang laut semasa memerangi benua Eropah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: