Uraian Bagi Istilah MAHDI


Para sarjana dan cendekiawan Islam di seluruh dunia telahpun menghuraikan secara panjang lebar akan maksud kalimah Mahdi. Malah ada yang menulis risalah yang hanya memperkatakan tentang asal-usul dan maksud perkataan Mahdi itu saja. Begitulah mendalam dan halusnya penelitian mereka terhadap

soal istilah ini. Berdasarkan itu, penulis berasa tidak perlulah menjelaskan maksud kata Mahdi tersebut.

Namun, terasa pula kekurangan yang nyata pada buku ini, karena para cendekiawan hari ini

pasti tidak akan berpuas hati sekiranya maksud istilah Mahdi itu tidak dijelaskan, biar pun berupa

uraian pendek. Sebenarnya bagi penulis, uraian istilah tidaklah sepenting mana karena asal-usul

penggunaan sesuatu istilah itu tidak membawa apa-apa ketahui, melainkan jika istilah itu membawa

makna sesuatu yang buruk. Selagi sesuatu istilah itu diluluskan syarak, harus saja kita

menggunakannya. Tidak perlulah mengkajinya secara mendalam dan disusur secara halus.

Perkataan Mahdi yang digunakan oleh orang-orang Melayu pada hari ini, berasal dari bahasa

Arab jati, dipinjam oleh orang-orang Melayu dengan sedikit perubahan bunyi, yaitu Mahadi. Secara

khusus di dalam bahasa Melayu, Mahadi atau Mahdi adalah merujuk kepada suatu jawatan yang

sangat mulia, yang akan muncul pada akhir zaman, membangunkan Islam dan meninggikannya di atas

agama-agama lain. Biasanya orang-orang Melayu menyebutnya sebagai Imam Mahadi, sebagai suatu

penghormatan kepada beliau. Malah ada orang Melayu menyebutkannya sebagai baginda, merujuk

kepada ketinggian keturunannya. Ada juga ulama yang menggunakan isim muannas, yaitu dengan

menyebutnya Mahdiah, atau pengikut Mahdiah.

Sehubungan itu, untuk mengambil berkat daripada gelaran al-Mahdi itu, ramailah orang

Melayu di Nusantara ini sejak dahulu lagi, menamakan anak mereka dengan nama Mahadi, sama ada

secara tunggal atau ditambah nama lain di hadapan atau belakangnya. Contohnya Mahadi bin

Abdullah. Yang ditambah namanya separti Puteh Mahadi bin Puteh Ramli dan sebagainya. Yang dua

di atas adalah sekadar contoh saja, bukan sebenarnya.

Namun, orang-orang Melayu pada hari ini sudah kurang menghormati Imam Mahdi, karena

para sarjana dan cendekiawan Islam-Melayu hanya menyebutkan beliau sebagai Mahdi atau al-Mahdi

saja, tidak separti yang lazim dilakukan oleh orang-orang Melayu zaman dahulu, yang

memanggilnya Imam Mahadi sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan dalam buku ini, penulis

sendiri pun ikut banyak menggunakan istilah Mahdi atau al-Mahdi saja, untuk menjimatkan ruang,

bukan karena terpengaruh dengan sebutan para cendekiawan tadi.

Menurut bahasa Arab pula, istilah al-Mahdi atau Mahdi berarti ‘orang yang mendapat

petunjuk’. Dari segi istilahnya pula, petunjuk yang dimaksudkan adalah petunjuk dari Allah, yaitu sama

dengan petunjuk yang pernah diterima oleh keempat-empat orang Khalifah Rasulullah SAW dahulu.

Petunjuk yang dimaksudkan adalah petunjuk untuk membawa seluruh manusia kepada Allah,

petunjuk dalam kepemimpinan mereka dan petunjuk khusus untuk diri mereka, yang tidak didapat

oleh sebarang-barang orang, pada sebarang-barang masa dan pada sebarang-barang tempat saja.

Mereka menjadi laluan untuk orang ramai mendapatkan Tuhan mereka, sehingga mereka

menjadikan Allah SWT itu penuh di segenap ruang hati mereka, sentiasa basah di hujung lidah

mereka, sentiasa bergerak pada setiap suku anggota tubuh badan mereka, sentiasa turun dan naik

bersama-sama turun dan naiknya nafas mereka, sentiasa hidup bersama-sama roh mereka dan sentiasa

mencahayai akal fikiran mereka. Tuhan itulah cinta kasih mereka, cinta agung mereka, malah segalagalanya

Tuhanlah yang dihadapkan, seterusnya menjadikan mereka bangsa yang tinggi imannya, tinggi

takwanya, tinggi amalannya, tinggi agamanya dan tinggi sebutannya. Perkara-perkara inilah yang perlu

diperjuangkan semula oleh kita, agar kita mendapatkannya semula, suatu permata paling berharga

yang telah sekian lama hilang dari dalam diri kita. Tenggelam ditelan oleh lubuk lumpur jahiliyah kali

kedua yang lebih dikenali oleh kita sebagai jahiliyah moden.

Juga dimaksudkan bahwa sesiapa yang mengikut sungguh-sungguh Imam Mahdi itu setelah

munculnya kelak, akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT kepadanya dalam urusan agamanya,

akhiratnya dan dunianya. Dan orang yang tidak mau mengikut Imam Mahdi itu, nyata dilihat oleh

mata kasar, tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah.

Maksud-maksud yang seni dan mendalam inilah yang masih terselimut kukuh daripada

pengetahuan para sarjana dan cendekiawan Islam, dan jika mereka tahu pun, tidak dapat diselesaikan

atau diketemukan lagi. Demikianlah serba sedikit uraian mengenai istilah Mahdi itu sendiri, dari

persepsi dua bahasa dan dua bangsa, yang menguasai dunia dan memperjuangkan Islam pada dua

zaman. Itulah bahasa Melayu dan bahasa Arab, bangsa Melayu dan bangsa Arab, yang menguasai

dunia pada awal kurun Hijrah dan pada akhir kurun Hijrah, mereka jugalah yang gigih

memperjuangkan Islam pada awal kurun Hijrah dan akhir kurun Hijrah.

Dan separti dimaklumi, al-Mahdi itu adalah gelarannya, bukan namanya. Namanya yang

sebenar adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya di langit ialah Ahmad. Sebab-sebab beliau

digelar sebagai al-Mahdi itu adalah karena Rasulullah SAW sendiri yang menyebut beliau dengan

panggilan al-Mahdi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah menghormatinya dengan

memanggilnya Imam Mahdi. Rasulullah SAW bolehlah memanggilnya Mahdi saja karena Imam

Mahdi itu adalah anak cucunya, sedangkan kita adalah pengikut dan umatnya saja. Selain itu,

baginda SAW adalah seorang yang bertaraf rasul, sedangkan Imam Mahdi itu hanyalah seorang yang

bertaraf wali saja. Layaklah baginda SAW memanggilnya Mahdi saja. Baginda SAW juga adalah

rasul kita semua, dan Imam Mahdi itu adalah salah seorang umat baginda SAW sendiri.

Dikarenakan itu pula, layaklah pula kita memanggilnya Imam, sebagai tanda kita amat

mengasihi dan menghormatinya. Hal ini sebenarnya telah dipersetujui oleh sekalian ulama, karena

menurut mereka, gelaran al-Mahdi itu adalah suatu gelaran yang bersifat syar’i. Ulama hadits telah

menapis semua riwayat mengenainya hingga nyatalah kebenarannya. Demikian dihuraikan akan katakata

Al-Allamah al-Muhaddis as-Sayid Ahmad al-Ghumari.

Selain itu, ada dua buah asar sahabat RA yang menjelaskan sebab-sebab beliau dinamakan

sebagai al-Mahdi. Asar pertama datang daripada riwayat Imam Amrud Dani al-Hafiz, dalam

Sunannya. Beliau mengambil riwayat daripada Abdullah bin Syauzab, yang katanya, sebab beliau

dinamakan dengan al-Mahdi adalah karena dinisbahkan kepada sebuah gunung di Syam, tempat

lembaran-lembaran Kitab Taurat yang asli akan dikeluarkan kembali yang akan membuktikan

kesesatan kaum Yahudi hingga mereka mengakuinya dan memeluk agama Islam. Maknanya, Imam

Mahdi itu dapat membawa petunjuk kepada ramai kaum Yahudi yang amat kukuh dibelenggu oleh

kesesatan itu.

Riwayat kedua adalah asar yang datang daripada Kaab bin Alqamah yang berkata, sebab beliau

dipanggil al-Mahdi karena beliau memberi petunjuk dalam hal-hal yang tidak jelas atau tidak nyata.

Beliau juga akan mengeluarkan peti yang berisi lembaran-lembaran Kitab Taurat dan lain-lain.

Riwayat ini telah dikeluarkan oleh Imam Nuaim bin Hamad dalam kitabnya, Al-Fitan. Ringkasnya,

Imam Mahdi adalah orang yang dapat memberi petunjuk dalam hal-hal yang selama ini tidak jelas

atau tidak nyata, hingga nyatalah hukumnya dan rahsia-rahsianya kepada sekalian umat Islam dan juga

orang-orang bukan Islam, termasuk orang-orang Yahudi.

Selain itu, istilah al-mahdi di dalam bahasa Arab juga bermaksud buaian. Ini adalah istilah

yang umum digunakan oleh orang Arab, malah ada beberapa buah hadits yang menggunakan istilah almahdi

dengan arti buaian. Contohnya sebuah hadits dhaif yang selalu kita dengar yang menyatakan

kewajipan menuntut ilmu sejak dari dalam buaian hingga ke liang lahad.

Para pengikut Imam Mahdi digelar sebagai Mahdiyyin atau Mahdiyyun, yang artinya

golongan Mahdi atau pengikut Imam Mahdi. Istilah ini masih belum digunakan secara umum lagi

pada hari ini karena para pengikut Imam Mahdi masih belum dapat ditentukan batang tubuhnya oleh

orang ramai. Juga karena Imam Mahdinya sendiri pun masih belum keluar ke dunia ini, maka

pengikutnya pun masih belum ditentukan lagi. Yang pasti, pengikut Imam Mahdi ini bukanlah orang

yang biasa, malah merupakan orang-orang yang sangat istimewa pada zamannya dan amat terpilih di

antara yang amat terpilih.

Istilah Mahdiyyin atau Mahdiyyun juga digunakan untuk kumpulan atau golongan yang

mempercayai konsep Imam Mahdi, atau menerima hadits-hadits mengenai Imam Mahdi dengan penuh

yakin di dalam hati. Golongan ini adalah majoriti masyarakat Islam sejak dahulu hingga ke hari ini,

didahului oleh para ulama muktabar yang bertaraf mujaddid dan mujtahid, mendapat darjat wali-wali

besar dan utama di kalangan umat ini.

Jenis-jenis al-Mahdi

Berdasarkan uraian dan keterangan ulama terdahulu, terdapat beberapa jenis al-Mahdi. Jika

digabungkan semua pendapat dan hujah para ulama sejak zaman-berzaman, maka didapatlah

beberapa jenis Mahdi. Berikut ini adalah beberapa jenis Mahdi dan uraiannya secara serba ringkas.

1. Mahdi dalam hal kebaikan, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka tidaklah salah jika

kita meletakkan seseorang sebagai Imam Mahdi karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz

sendiri digelar orang sebagai Imam Mahdi, selagi yang dimaksudkan itu bukan Imam Mahdi

yang sebenar. Tidak bolehlah kita menghukum sesat kepada seseorang yang mendakwa orang

lain sebagai Imam Mahdi, selagi yang didakwa itu bukan bermaksud Imam Mahdi sebenar.

Jika gelaran Mahdi itu salah jika diberikan kepada seseorang, tentulah para tabiin menjadi

orang pertama yang menentangnya dengan sekeras-kerasmya. Mereka jugalah yang pertama

yang akan menghukum si pendakwa itu sebagai sesat, syirik dan membahayakan akidah.

1. Mahdi dalam hal peperangan yaitu orang yang sentiasa bergelimang dalam peperangan fi

sabilillah. Dalam kes ini, Mahdi yang dimaksudkan adalah sekumpulan orang, yaitu orangorang

yang istiqamah dalam urusan perjuangan mereka itu, demi menegak dan meninggikan

kalimah Allah di atas muka bumi ini.

1. Mahdi dalam hal agama yaitu Nabi Isa bin Maryam AS. Beliau adalah orang yang

sempurna Mahdinya yaitu tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, yang bersifat dengan

maksum, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, malah rasul yang Ulul ‘Azmi. Maka

karena itulah beliau dianggap sebagai Imam Mahdi yang sempurna agamanya.

Pemerintahannya ke atas seluruh dunia selepas kemangkatan Imam Mahdi adalah suatu yang

pasti karena sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri.

1. Mahdi dalam hal pemerintahan yaitu Khulafa ur-Rasyidin yang berempat. Mereka

dikatakan khalifah ‘yang mendapat petunjuk’ dalam pemerintahan mereka. Dan penggunaan

istilah ‘yang mendapat petunjuk’ itu bermaksud bahwa mereka juga adalah al-Mahdi bagi

umat ini, dan jumlah al-Mahdi ini adalah empat orang separti yang lazim diketahui umum.

1. Imam al-Mahdi yang Muntazar, hanya seorang saja yaitu Muhammad bin Abdullah,

Ahlulbait AS. Inilah al-Mahdi yang sebenar, yang telah menimbulkan terlalu banyak

kontroversi, suatu jawatan yang cukup diminati oleh sekian banyak orang, yang dibuktikan

dengan terlalu banyaknya dakwaan sebagai Imam Mahdi. Namun satu perkara yang pasti

adalah, al-Mahdi yang sebenar tetaplah Imam Mahdi, manakala yang palsu tetap akan lenyap.

Ini sesuai dengan firman Allah SWT, “Apabila datang yang hak, yang batil pasti akan

sirna…”

1. Mahdi palsu yang sentiasa muncul di sana-sini dari masa ke masa. Inilah al-Mahdi

palsu, yaitu golongan yang coba mengambil kesempatan di atas kejahilan dan kelemahan

umat Islam untuk tujuan peribadi. Namun yang batil tetaplah batil, akhirnya pasti akan

lenyap ditelan zaman, lenyap bersama-sama dengan lenyapnya si pendakwa dirinya Imam

Mahdi itu.

1. Mahdi di kalangan para aulia Allah. Mereka ini adalah wali-wali besar pada zaman mereka

dan menjadi pemerintah bagi sekalian wali pada zaman masing-masing. Mereka ini adalah

para Wali Qutub dan Wali Ghaus, yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam

Wilayah Auliya. Peranan mereka tidak begitu diketahui oleh orang awam, tetapi cukup

dirasakan oleh kalangan wali-wali dan para solihin.

1. Mahdi yang diambil berkat yaitu orang yang menggunakan gelaran al-Mahdi pada hujung

namanya, bukan sebagai tokoh yang khas. Oleh karena Mahdi itu bermaksud orang yang

mendapat petunjuk, maka beberapa orang pemerintah turut menggunakan gelaran al-Mahdi,

dengan tujuan mengambil berkat daripada peribadi sebenar yang digelar al-Mahdi itu. Orang

Melayu menamakan anak mereka dengan Mahadi, sebagai mengambil berkat tersebut.

Persoalan Imam Mahdi Adalah Persoalan Sejagat

Masalah Imam Mahdi adalah masalah yang sangat rumit dan sukar pula untuk dihuraikan

dengan tepat, jika dilihat dari segi ilmu sosiologi moden, ilmu hadits, ilmu sejarah dan ilmu tauhid.

Ada pelbagai tanggapan dan tafsiran yang dapat dirumuskan daripada setiap pengakuan yang dibuat oleh para ulama dan sarjana.

Masalah ini adalah masalah yang paling kontroversi di kalangan umat Islam sejak dahulu

hingga kini. Masalah Imam Mahdi ini boleh juga dikatakan sebagai masalah universal, yang

melibatkan semua agama di dunia, sama ada agama samawi atau wasni. Sebabnya, Imam Mahdi itu adalah pemimpin sejagat, pemimpin bagi seluruh manusia, bukan sekadar pemimpin umat Islam atau sekelompok manusia saja.

Sejak dari zaman tabiin dan tabiit tabiin lagi, masalah Imam Mahdi sudah muncul dan ini

menyebabkan banyak pihak coba mengambil peluang ini untuk menonjolkan diri dan keluarganya,

malah tanah airnya kepada masyarakat umum dengan pengakuan sebagai Imam Mahdi yang ditunggutunggu itu. Ini adalah berdasarkan beberapa riwayat yang dapat dikutip daripada para tabiin lagi. Salah satunya adalah separti berikut.

Khalid bin Samir RH berkata,

Musa bin Talhah bin Ubaidillah lari daripada (kejaran tentara) Al-Mukhtar ke Kota Basrah

karena penduduknya percaya bahwa dia adalah Imam Mahdi.”

Riwayat di atas menunjukkan dengan jelas memang masalah Imam Mahdi sudahpun

diperkatakan sejak dari zaman tabiin lagi, dan tidak heranlah jika ia terus diperkatakan sehingga kini. Sementelahan pula, orang ramai memang diakui sepanjang zaman sebagai tidak mempunyai

pengetahuan yang mencukupi mengenai Imam Mahdi, walaupun diakui pula bahwa mereka cukup berminat dengan nama besar itu. Hal ini dikarenakan periwayatan mengenai Imam Mahdi jarang atau tidak dibuat secara terbuka dan terus terang karena ditakuti ada side effect dari pihak pemerintah pada zaman masing-masing terhadap diri mereka.

Jika didasarkan masalah ini secara umum, terdapat dua kelompok utama di kalangan umat

Islam. Golongan pertama adalah golongan yang amat yakin akan kemunculan Imam Mahdi sehingga sebahagiannya jadi berlebih-lebihan pula keyakinan mereka itu, pada hal itu tidaklah dituntut, melainkan jika ada bukti yang sahih, khabar yang yakin dan sumber yang hak. Akibatnya mereka jadi tersalah dan sesat. Kedua, ialah golongan yang langsung tidak mau percaya akan kemunculan Imam Mahdi sehingga memandang ringan masalah ini seringan-ringannya. Akibatnya, mereka kerugian satu ilmu yang amat berguna pada masa ini, masa umat Islam sedang begitu lemah akibat ditekan-tekan oleh pihak musuh dari semua arah. Uraian lanjut mengenainya ada disertakan pada bahagianbahagian berikut nanti.

Memang diakui bahwa Imam Mahdi adalah harapan terakhir, sempadan terakhir dan

benteng terakhir umat Islam. Bagindalah sebenarnya sumber agama dan penaik semangat umat Islam untuk meneruskan hidup dalam tekanan yang maha hebat oleh pihak musuh pada zaman ini. Nama Imam Mahdi itu sendiri pun sudah menjadi ‘bara yang terpendam’ di dalam lubuk hati setiap umat Islam yang sedang gigih berjuang menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini.

Jika kita melihat berdasarkan sejarah umum di kalangan umat Islam, sudah terdapat lebih

tiga ribu peribadi di seluruh dunia yang telah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi sejak

pertengahan tahun 200 Hijrah lagi sehinggalah ke hari ini. Sebahagiannya pula didakwa oleh orang

lain sebagai Imam Mahdi, sedangkan dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini

sebenarnya melibatkan semua mazhab dalam Ilmu Tauhid separti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij dan lain-lain lagi.

Pada setiap tahun, ada saja kedengaran berita bahwa si anu mengaku dirinya sebagai

Imam Mahdi dan berpusat di sekian sekian tempat. Pengikutnya pula memakai tanda-tanda atau

pakaian tertentu, dengan slogan-slogan tertentu dan dengan matlamat yang tertentu pula. Ada yang radikal, ada yang sederhana radikal dan ada yang terus-menerus bergerak secara sembunyi-sembunyi, tanpa menampakkan sebarang tanda.

Pergerakan kumpulan mereka amat rahsia, tidak diketahui oleh orang luar. Mereka

mempunyai buku-buku rujukan sendiri yang isinya amat pelik dan tidak ada kena-mengena dengan

syariat, yang tidak boleh dibacakan kepada orang ramai secara terbuka. Amalan-amalan yang mereka lakukan juga jauh menyalahi amalan yang lazim terdapat di dalam syariat kita. Fatwa-fatwa mereka amat pelik dan tidak sesuai dituruti oleh orang ramai secara bebas, dibuat oleh ketua mereka dan hanya sesuai untuk kegunaan dalaman saja.

Kita seharusnya mengakui bahwa yang benar tetap benar, manakala yang salah itu tetaplah

salahnya. Tidak boleh yang benar itu disalah-salahkan dan yang salah itu sedaya upaya coba juga

dibenarkan, walaupun tidak boleh dan tidak mungkin dapat dibenarkan. Maka ikhtilaf atau

kontroversi di sekitar persoalan Imam Mahdi ini amatlah memerlukan penjelasan yang tidak berat

sebelah, tidak dipengaruhi oleh sebarang sentimen dan sikap taksub, supaya kekeliruan yang

menyelubunginya selama ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak lagi berlarutan.

Demikianlah kesejagatannya isu Imam Mahdi ini. Isu ini adalah isu yang cukup tersembunyi,

sangat misteri dan amat luas diperkatakan. Isu ini sememangnya cukup tersembunyi tetapi cukup

membara, panas sepanjang masa, sejak dari dahulu lagi hinggalah ke hari ini. Isu Imam Mahdi ini

cukup menarik sehingga setiap bangsa, setiap agama, setiap masa dan setiap tempat di atas muka

bumi ada mempunyai Imam Mahdinya sendiri.

Bagi yang rajin meneliti masalah ini lagi, akan didapati pula bahwa Imam Mahdi adalah

suatu perkara yang tidak terhad kepada sesuatu sempadan negara saja karena hampir setiap negara di dunia ini mempunyai Imam Mahdi mereka sendiri. Tidak terhad kepada sesuatu sempadan masa saja karena pada setiap zaman itu ada Imam Mahdinya sendiri sama ada benar atau palsu. Tidak terhad juga kepada sesuatu bangsa saja karena semua bangsa mempunyai Imam Mahdi mereka sendiri sama ada benar atau palsu. Tidak juga terhad kepada sesuatu sempadan agama saja karena hampir setiap agama ada mempunyai Imam Mahdi mereka sendiri. Hanya nama, sifat dan gelarnya saja yang berbeda-beda. Dan yang paling menarik ialah, setiap hati yang beriman pasti mau tidak mau amat mengharapkan kedatangan seorang juruselamat yang bakal menyelamatkan mereka daripada terus karam dan tenggelam dalam pelbagai cobaan dan dugaan masa, yang ternyata amat melemaskan hati beriman mereka.

Agama-agama Lain pun Ada ‘Imam Mahdi

Kalau kita beranggapan bahwa hanya di dalam agama Islam saja yang ada Imam Mahdi,

maka eloklah kita berfikir sekali lagi. Andaian tersebut tidak tepat sama sekali, dan lebih bersifat

andaian melulu. Seharusnya kita mengkaji semula persoalan ini dengan lebih teliti dan saksama. Yang

berbeda adalah dari segi nama, sikap, cara hidup, tujuan turunnya, masa turun dan tempat turunnya.

Jika dilihat dalam agama lain pula, terdapat juga konsep Imam Mahdi ini. Kebanyakan agama

di dunia ini sangat menantikan kedatangan seorang sang penyelamat yang akan membebaskan mereka

daripada kezaliman, kesengsaraan dan penindasan. Selain daripada Islam, agama-agama lain separti

Yahudi, Kristian, Majusi dan Hindu juga sangat menantikan kedatangan seseorang yang bakal muncul

membawa keamanan dan keadilan kepada dunia.

Orang-orang Yahudi mazhab ortodoks percaya bahwa akan lahir Imam Mahdi dari kalangan

mereka. Mereka percaya Imam Mahdi ini akan lahir dengan segala macam keramat dan kelebihan, akan

mengembalikan mereka ke tanah tumpah asal mereka, Baitulmaqdis, Bukit Tursina dan Palestin.

Mereka ini dipanggil golongan Messianic yaitu golongan yang percaya akan tibanya sang juruselamat.

Perkataan Messianic itu sendiri datang dari kata Messiah, yaitu orang yang digelar ‘Imam Mahdi

(menurut ajaran agama mereka).

Kenyataan mengenai Imam Mahdi ada disebutkan dengan jelas sekali di dalam Kitab Taurat

yang asli dan karena itulah hal ini sangat diyakini oleh orang-orang Yahudi, sebelum akhirnya golongan

Zionis melarang umatnya mempercayai hal-hal keramat sedemikian. Hal yang demikian turut juga

dicatatkan di dalam sejarah orang-orang Yahudi zaman pertengahan dahulu.

Kepercayaan akan tibanya Messiah yang dinanti-nanti, yang membawa mereka kembali

semula ke Palestin, memenangkan bangsa Yahudi atas semua bangsa di dunia, menghapuskan semua

agama lain, penuh dengan kekeramatan yang sangat luar biasa dan sangat dikultuskan oleh mereka,

akhirnya berjaya dihapuskan setelah ajaran sekular Zionis dipaksakan ke atas semua umat Yahudi

mulai tahun 1890 Masihi.

Sejak itu, semua anggapan terhadap kehebatan Messiah yang dinanti-nantikan itu lenyap dan

orang-orang Yahudi kembali semula ke ‘alam nyata’ dan berusaha sendiri membina bangsa dan

negara mereka tanpa perlu menunggu-nunggu dan mengharapkan kedatangan Messiah itu lagi.

Orang-orang Yahudi selepas itu mulai meninggalkan khayalan keramat Imam Mahdi mereka dan

hidup dalam dunia nyata mereka sehinggalah ke hari ini.

Dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian (Genesis) 18:20

“Dan bagi Ismail, Aku mendengar doanya; Sungguh, Aku akan

memberkatinya dan menjadikannya mewah dan Aku akan kembang biakkan

keturunannya, Dua Belas Raja akan dilahirkannya dan Aku akan jadikannya

bangsa yang besar”

Manakala di dalam Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, ada dituliskan satu

ayat yang bunyinya (terjemahannya) kira-kira begini:

“ …dan Allah akan memunculkan para wali yang akan menjadi pemilik dunia

ini dan menyelesaikannya selama-lamanya” (Mazmur 37, 10-37).

Selain daripada kepercayaan yang demikian, bagi orang-orang Yahudi, disebabkan mereka

telah kehilangan tanah suci dan tanah asal mereka, lalu dijadikan hamba abdi oleh bangsa Kaldea dan

Suryani pada zaman dahulu, mereka menjadikan salah seorang nabi mereka sebagai Mahdi yang akan

muncul, yang bakal menyusun kembali bangsa Yahudi dan akan mengembalikan mereka ke tanah suci

yang dijanjikan itu, pada masa depan.

Menurut kepercayaan itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Elijah (Nabi Ilyas

AS) telah diangkat ke langit oleh Tuhan, belum mati, dan akan diturunkan semula ke dunia ini pada

akhir zaman untuk menyelamatkan anak-anak Israel daripada kesusahan dan kezaliman. Itulah Mahdi

mereka. Menurut Islam, memang pun Nabi Ilyas AS belum mati, dan akan muncul kembali pada

zaman Imam Mahdi tetapi bukan beliau yang menjadi Imam Mahdi. Beliau hanyalah salah seorang

pengikut Imam Mahdi, sebagai pembantu kanan Imam Mahdi.

Orang Kristian juga sangat yakin dengan konsep Imam Mahdi ini, yang kononnya akan lahir

dari kalangan penganut agama mereka pula. Dan konsep kepercayaan ini lebih bersifat literal (dari

mulut ke mulut) dan bukan merupakan satu kepercayaan yang diwajibkan mempercayainya. Apa yang jelas, Imam Mahdi yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah Nabi Isa As sendiri. Hasilnya, sebahagian besar saja yang percaya, manakala sebahagian yang lain tidak menyatakan kepercayaan mereka atau langsung tidak percaya.

Mereka juga, sebahagian besarnya, percaya bahwa Nabi Isa AS pun akan turun ke dunia ini

sekali lagi untuk mengamankan seluruh bumi ini. Maka tidak heranlah (sebagai hasilnya) jika di negeri China, terdapat orang Cina beragama Kristian yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan sekali gus jelmaan suci Nabi Isa AS. Beliau ialah Hung Hsiu-chuan, pemimpin Gerakan T’aiping pada tahun 1890 yang amat terkenal itu.

Nietzsche, seorang tokoh sastera terkenal di Jerman, juga mengaku dirinya Jesus, sekali gus

sebagai sang penyelamat. Dia mengantar surat kepada raja-raja dan pembesar-pembesar yang

mengandungi dakwaan bahwa dirinya sebagai Jesus. Keadaan yang sama turut dilaporkan berlaku di Eropah Timur dan Amerika Utara. Malah di Amerika Latin juga, ada dilaporkan orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi, sekali gus sebagai Jesus Christ. Benua Afrika sendiri tidak terkecuali karena baru-baru ini seorang paderi bernama Maitreya turut mendakwa dirinya sebagai jelmaan semula Jesus, dan sekaligus menjadi Imam Mahdi bagi umat Kristian.

Agama Hindu juga sangat yakin dengan kedatangan seorang Mahdi yang akan

mengembangkan ajaran agama Hindunya ke seluruh dunia, pada akhir zaman kelak. Disebutkan

gelarannya Mansur atau Maha Shiva atau nama sebenarnya Mahmat atau Ahmad. Selain itu ada

beberapa nama lagi yang diberikan kepadanya, sebagai menunjukkan ketinggian kemuliaannya dan besar kedudukannya.

Dalam kitab “Veda” yaitu salah sebuah kitab suci dalam agama Hindu, tertulis suatu ayat yang

terjemahannya kira-kira begini:

“Pada penghujung (umur) dunia, setelah berlaku penyelewengan di muka

bumi, (muncul) seorang pemimpin yang dipanggil Mansur. Dia akan

menguasai seluruh dunia, dia amat dikenali oleh setiap orang sama ada yang

beriman atau yang kafir, dan apa saja yang dipintanya, Tuhan akan

tunaikan dia”.

Selain itu, para penganut Hindu juga percaya, berdasarkan keterangan kitab mereka bahwa

Dewa Krisyna adalah seorang dewa jejaka yang bujang, tidak pernah berkahwin. Beliau digambarkan

sebagai seorang pemuda yang sedang disalib dengan ditebuk kedua-dua belah tangan dan kedua-dua

belah kakinya. Pada tengah dadanya tergambar ulu hati manusia, manakala kepalanya pula memakai

mahkota. Menurut kepercayaan mereka lagi, Dewa Krisyna itu akan turun semula ke dunia ini pada

akhir zaman untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini daripada segala mala petaka. Maknanya,

selain Imam Mahdi, Dewa Krisyna juga akan turun membantu mengamankan dunia ini.

Penganut agama Buddha juga yakin dengan kedatangan Mahdi yang akan membersihkan

dunia ini dari kekejaman, dan Mahdi itu dibekalkan dengan segala macam kuasa hebat dan ilmu sakti

(keramat menurut Islam). Mahdi yang dimaksudkan itu disebut sebagai Shammaraja (Raja yang

Sangat Adil). Nama sebenar dan tempat lahir Mahdi itu tidak dinyatakan dengan jelas. Tetapi mereka

percaya, atas perkhabaran para sami mereka, zaman sekarang ini adalah zaman untuk Shammaraja

itu memunculkan dirinya dan menyelamatkan dunia ini.

Mereka juga percaya bahwa Siddharta Gautama, pengasas agama Buddha itu, yang

dikatakan datang dari kalangan bangsawan Sakra di negeri Kapilawastu (di Nepal sekarang) adalah

dari kelahiran tunggal, dan akan turun semula ke dunia ini pada akhir zaman kelak untuk

membersihkan dunia daripada kesengsaraan dan kekejaman. Tapi, konsep ini sebenarnya sama

dengan kepercayaan penurunan semula Nabi Isa AS ke dunia ini separti yang terdapat di dalam agama

Kristian dan agama Islam.

Orang-orang Majusi aliran Mazda, yang menganut ajaran ciptaan Zarathustra (Zoroaster)

yaitu golongan penyembah api suci, yang jumlahnya hari ini kira-kira setengah juta orang di Iran dan

beberapa ribu lagi di India, juga yakin dengan konsep Imam Mahdi. Ajaran mereka menyatakan

bahwa tiga orang penyelamat besar akan muncul, dimulai oleh Aushedar dan diikuti pula oleh

Aushedar-mah. Yang terakhir keluar ialah seorang lelaki perkasa bernama Saoshyant /

Shayoshant, yang berasal dari anak cucu Zoroaster, yang akan muncul dan memusnahkan Ahriman, kuasa jahat, sekali gus membersihkan dunia ini daripada kegelapan dan kesengsaraan. Dia memerintah dunia dengan adil dan saksama selama seribu tahun, mendirikan kerajaan Ahura Mazda yang sepenuhnya. Mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Mahdi tetapi maksudnya sama dengan Mahdi bagi umat Islam. Dan daripada ajaran Mazda inilah orang-orang Syiah menyerapkan konsep

Imam Mahdi mereka, karena meyakini Imam Mahdi Syiah itu akan memerintah dunia ini selama

seribu tahun.

Bagi mendapatkan penjelasan lanjut, kitab ‘Yanaseb / Yasna’ yang ditulis oleh salah

seorang murid kanan Zoroaster yang mengasaskan agama Majusi itu membuat penyataan yang

terjemahannya berbunyi kira-kira:

“Dari jazirah tanah Arab , dari anak cucu Hasyim, seorang lelaki yang

kepalanya besar, badannya besar dan berkaki besar akan muncul, lalu

meneruskan agama datuknya dengan pasukan tentara yang besar, datang ke

Iran lalu memerintah dunia dan memenuhkan bumi ini dengan keadilan”.

Demikianlah sekelumit pandangan dan penyataan mengenai turunnya sang penyelamat bagi

beberapa buah agama besar dunia, separti yang kita dapati daripada kitab-kitab suci agama masingmasing.

Semoga ilmu dan kefahaman kita akan bertambah setelah membaca keterangan ini. Cuma

kita tidaklah harus mempedulikan sangat tentang keperibadian sang penyelamat mereka itu, karena yang demikian tidaklah perlu diambil perhatian. Tidak perlu diulas benar atau tidaknya kepercayaan mereka ini, sebab kalau pangkalnya yakni akidahnya saja pun sudah sesat, maka hujung-hujungnya pastilah sesat juga. Mustahil pangkal yang sesat dapat menghasilkan hujung yang betul. Maka apa-apa jua keterangan daripada mereka tidaklah dapat menambahkan apa-apa kepada kita dan tidak pula mampu mendatangkan apa-apa ketahui buruk kepada kita.

Yang perlu ditekankan di sini adalah, begitulah terkenalnya sekali tokoh istimewa ini, hingga

setiap bangsa, dari setiap agama, pada setiap tempat dan pada setiap zaman, ada saja dilaporkan

orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, atau orang lain mendakwakan bahwa si anu itu adalah Imam Mahdi. Malah, orang yang telah benar-benar mati pun tidak terlepas daripada didakwa sebagai bakal Imam Mahdi! Yang peliknya, ramai pula yang terus percaya bulat-bulat, walaupun tiada sebarang persamaan antara individu yang didakwa itu dengan sifat-sifat Imam Mahdi separti yang telah digariskan oleh hadits-hadits.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: